8.4.2015

Uuden oppiminen on nautinnollista

”Näen koulutukset voimavarana, joilla täydennän omaa resurssipankkiani”, sanoo aikuisopiskelija ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston tuntiopettaja Layla Ahonen. Hän on ehtinyt tehdä yhdessä vuodessa enemmän aikuiskoulutuksen opintoja kuin useimmat koko uransa aikana.

Äänekoskelainen Layla Ahonen urakoi vuonna 2014 enemmän aikuiskoulutuksen opintoja kuin moni koko elämänsä aikana. Todistuksia sateli niin Jyväskylän ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskursseilta kuin JAMKin Avoimen ammattikorkeakoulun puolelta. Joukkoon mahtuivat myös Generatorin yrittäjyysopinnot ja liuta JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kursseja. 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston tuntiopettajalle koulutukset ovat keino täydentää omaa resurssipankkia. Uuden oppiminen tuntuu myös innostavalta. 

”Nykyisin puhutaan flow-kokemuksesta. Koen opiskelun tuovan nautintoa etenkin siinä vaiheessa, kun suoritukset on tehty ja olen saanut niistä palautteen”, Ahonen kuvailee.

Ajanhallinta tärkeää aikuisopiskelijalle

Opettajana Ahonen tietää, ettei motivaatio opiskeluun synny automaattisesti. Nuorille opiskelijoilleen hän haluaa antaa eväitä innostumiseen. Opintojen kautta hän etsii myös työkaluja siihen, miten verkko-opintoja kehitetään niin, että ne soveltuvat erilaisille oppijoille.
”Itselläni on lukihäiriö ja pidän tärkeänä sitä, että jokainen saa opinnoistaan kaiken tarpeellisen irti. Suoritin viime vuonna kursseja myös monikulttuurisuuteen liittyen. Niillekin opiskelijoille, joilla suomi ei ole ensimmäinen kieli tulee tarjota selkeitä verkko-opintoja.”
Omien yrittäjyysopintojen avulla Ahonen haluaa kannustaa nuoria löytämään esimerkiksi tiimiyrittäjyyden mahdollisuuden. Maaseudulla myös internet voi tarjota paikan yrittäjyydelle.

Layla Ahosen takataskussa on monta tutkintoa ja ammattia. Ensimmäinen tutkinto on kaupalliselta alalta. Työvuosien aikana hän ajoi itsensä burn outiin, mutta oppi kuuntelemaan varoitusmerkkejä ja löytämään keinoja palautumiseen muun muassa luonnossa liikkumisesta.

Vinkkinä tuleville aikuisopiskelijoille Ahonen korostaa ajanhallinnan tärkeyttä.
”Ajankäytön suunnittelua olisi hyvä tehdä jo ennen opintoja. Jos taas opintojen aikana tulee tiukka paikka, kannattaa aina neuvotella opettajan kanssa aikataulujen joustoista.”
Ahonen kiittelee JAMKin tarjoamia monimuoto-opintoja, jotka niveltyvät aikuisopiskelijan arkeen. Webinaarit eli verkkoseminaarit mahdollistavat opintojen suorittamisen kotoa käsin, jolloin aikaa ei kulu matkustamiseen.
”Opettajaopinnoissa vapaasti valittavia kursseja voi valikoida myös suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteisestä VirtuaaliAMKista.”

Opintojen suhteen Ahonen ei aio jäähdytellä. Suunnitelmissa on jatkaa jossain vaiheessa tradenomiksi Tiimiakatemiassa tai tehdä jokin muu tutkinto.
”Ajattelen, että olen hieman yli 50-vuotiaana parhaassa iässä ja minulla on puhtia jäljellä.”

Täydennyskoulutuksesta uutta intoa ja osaamista

JAMK tarjoaa aikuisille täydennyskoulutusta monenlaisiin elämäntilanteisiin. Lyhimmillään koulutukset ovat muutaman päivän ja muutaman opintopisteen ammatillisia täydennyskoulutuskursseja, jotka voi suorittaa esimerkiksi viikonlopun aikana. Aikuisopiskelijalle soveltuvat myös JAMKin Avoimen AMK:n opinnot, joista osan voi suorittaa myös verkossa.

Pitempiaikaista sitoutumista vaativat sen sijaan erikoistumis- ja korkeakouludiplomikoulutukset. Erikoistumiskoulutukset koostuvat ammatillisista ydinopinnoista ja kehittämistoiminnasta ja -hankkeista. Oppimistehtävät ja kehittämishanke liitetään kiinteästi oman työn kehittämiseen.
Korkeakouludiplomi on uudenlainen 60–90 opintopisteen kokonaisuus, jonka suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Korkeakouludiplomit ovat tutkintojen osista muodostettuja täsmäkoulutuksia, jotka ovat kaikille avoimia ilman pohjakoulutusta. Korkeakouludiplomin avulla voi täydentää osaamistaan ja hankkia täysin uutta osaamista. JAMK vastaa ainoana korkeakouluna uudentyyppisen koulutuksen pilotoimisesta vuosina 2013–2015.

JAMK järjestää aikuisille myös työvoimapoliittista koulutusta.

Tekstit Pia Tervoja
Kuva Petteri Kivimäki

Täydennyskoulutusta erilaisiin elämäntilanteisiin Lue lisää

Asiakaskysely: Kouluttajan asiantuntemus on tärkeä valintaperuste

Digitalisaatio, uudet teknologiat ja työelämän rakennemuutokset kasvattavat aikuis- ja täydennyskoulutuksen volyymia lähivuosina. JAMKin markkinointipäällikön Heli Toivolan mukaan työelämän muutoksilla on vaikutuksensa myös koulutuksen tarjontaan. 

”Selvitimme laajalla kyselyllä JAMKin tulevaisuuden asiakkaan tarpeita ja toiveita. Kyselyn mukaan asiakkaat haluavat sekä räätälöityjä että valmiiksi paketoituja koulutuksia. Opintoja halutaan tehdä työn ohessa ja osittain myös verkossa.”
Koulutusvaihtoehtoja pohtiessaan asiakkaat haluavat entistä enemmän ohjausta ja tietoa valinnan tueksi. Asiakkaille on myös tärkeää tietää, millainen on kouluttajien asiantuntemus ja käytännön työelämän tuntemus.

Kyselyn mukaan asiakkaista valtaosa on kiinnostunut esimies- ja johtamistaitojen kehittämisestä. Myös alakohtaiseen substanssiosaamiseen ja uusiin teknologioihin tarvitaan lisäkoulutusta kuten myös vuorovaikutus- ja ryhmätaitoihin.

”Tärkeimmät syyt hakeutua koulutukseen ovat oman asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen, henkilökohtainen kiinnostus sekä muodolliset pätevyysvaatimukset.”

Takaisin