9.4.2015

Korvaparantola opettaa musiikin kuullun ymmärtämistä

Tapani Vaahervaara. Korvaparantola. Säveltapailua internetissä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, musiikin koulutusohjelma. 2014.

Soitonopettajana lähes kaksikymmentä vuotta toiminut Tapani Vaahervaara­ halusi kehittää verkkopohjaisen oppimateriaalin, joka olisi mahdollisimman helposti lähestyttävä ja jota musiikin alkeis­opiskelijat voisivat hyödyntää myös vapaa-ajalla.

Vaahervaaran työn tuloksena syntyi Korvaparantola-niminen verkkosivusto, jossa voi opetella harmonioiden kuuntelemista ja eri rytmien tunnistamista. Pedagoginen sivusto sopii erityisesti kevyen musiikin soittajille.

”Rytmimusiikin puolella kappaleita opiskellaan usein korvakuulolta, jolloin on syytä kehittää omaa sävelkorvaa. Korvaparantolassa pyritään vahvistamaan musiikin kuullun ymmärtämistä”, Vaahervaara selvittää.

Korvaparantolassa harjaannutetaan korvaa kuuntelemalla lukuisia tuttuja pop- ja jazzkappaleita, jotka on luokiteltu oppimista ajatellen johdonmukaiseen järjestykseen.
”Esimerkiksi rytmiosioon olen koonnut kappaleita, joissa toistuu ’käyttörytmejä’ eli rytmejä, jotka toistuvat monissa kappaleissa.”

Vaahervaaran mukaan Korvaparantolan ovat löytäneet niin soitonopiskelijat kuin myös toiset opettajat, jotka ovat kiittäneet sivustoa selkeäksi ja tarpeelliseksi työkaluksi.

Takaisin