Koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan seurauksena korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt. Esimerkiksi Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n selvityksen (2020) mukaan korona-aikana opiskelijoiden opiskelumotivaatio on laskenut ja stressi kasvanut.

Ohjauksella ja oppimisen tuella huolehditaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Opiskelukaverit ovat tärkeä vertaistuki, mutta kontaktien vähennyttyä näin poikkeusaikana sosiaalista tukea on ollut tarjolla vähemmän.

JAMK ja opiskelijakunta JAMKO tarjoavat tukea erilaisin keinoin etäopiskeluun ja arkeen. Hyvinvoinnin huolet voi ottaa puheeksi esimerkiksi opettajatutorin tai opintopsykologin kanssa.

– Koronavuosi nosti esille arjenhallinnan ja yksinäisyyden, kun tavallisesti opiskelijat pohtivat mielen jaksamiseen, oppimisen haasteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita, JAMKin opintopsykologi Heini-Maria Pietilä kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hanke selkeyttää moniammatillisia opiskelijahyvinvoinnin tuen toimintamalleja ja keinoja tuen tarpeiden tunnistamiseen yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja opiskelijakuntien kanssa. Palveluihin hakeutumista ja niihin ohjaamista halutaan helpottaa myös monikanavaisella viestinnällä.

Lisätietoja:  
Seija Eskola, projektipäällikkö, seija.eskola@jamk.fi  
www.jamk.fi/ohke  

TEKSTI ANNA-KAISA TIIHONEN JA SEIJA ESKOLA KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN