Musiikin ja hyvinvoinnin yhteys on monitahoinen. Musiikin kuuntelun, soittamisen, laulamisen tai tanssimisen, yksin tai yhdessä, on todettu parantavan kognitiivisia toimintoja sekä koettua elämänlaatua monin tavoin. Musiikista nauttiminen on tuttua monen arjessa, mutta viljavat positiiviset vaikutukset on todettu myös lukuisissa tutkimuksissa.

Musiikin käyttö hyvinvoinnin ulottuvuudessa on verrattain uusi teema ammattikorkeakoulujen koulutuskentällä. Parhaillaan JAMKilla on käynnissä yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen kolmas toteutus. Yhteisömuusikkokoulutuksessa tarkastellaan musiikkia yhteisöllisyyden voimauttavan vaikutuksen kautta.

Yhteisömuusikot pyrkivät häivyttämään yleisön ja esittäjän välistä rajaa. Musiikki on kaikille yhteistä, jokainen saa osallistua ja olla mukana omana itsenään. Taitava yhteisömuusikko nostaakin yhteisöjen ja yhteisöissä toimivien omia voimavaroja esille. Keskiöön nousevat yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus.

Koulutus antaa työkaluja toimia erilaisissa yhteisöissä, erilaisten ihmisten parissa parantamassa heidän elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan. Yhdessä musisointi laulaen, liikkuen ja soittaen virkistää kehoa ja mieltä yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäten.

– Musiikin kuuntelu rauhoittaa ja rentouttaa, musiikki vaikuttaa tunteisiin monella tapaa elämänkaaren eri vaiheissa, kiteyttää lehtori Leena Pantsu, joka toimii yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksessa vastuuopettajana.

TEKSTI NIKO NYQVIST KUVA MIKKO VÄHÄNIITTY