PRIORITY-projektissa testataan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa esimerkiksi datan keräämistä tilapäisesti pystytettävissä 4G- ja 5G-kuplissa, ja hyödyntämistä tilanteessa, jossa etäohjattava traktori levittää pellolle lannoitteita.

Juho Pirttiniemi opettaa tulevaisuuden agrologeille maatalousteknologiaa ja kotieläintuotantoa, ja tuo näin tutkijatiimiin myös opettajan näkökulmaa. PRIORITY-projekti on yksi askel kohti älymaatila-konseptia, joka vähitellen rakentuu – sekä konkreettisena että virtuaalisena – Biotalouskampukselle. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on käytettävissään tuorein teknologia ja sovellukset sekä kontaktit huippuyrityksiin vaikkapa opinnäytetöiden ja harjoittelujen toteuttamiseksi.

Agrologiopiskelijat testaavat Juho Pirttiniemen johdolla, kuinka dronen avulla voi kerätä tietoa Tarvaalan pelloista.

– Opetuksessa voidaan hyödyntää monipuolisesti kertyvää dataa niin pellolta kuin navetasta. Käytössämme on tällä hetkellä esimerkiksi maaperäantureita ja Airbus Verde -satelliittipalvelu, joiden avulla pellon kasvuoloja voidaan seurata jatkuvasti. Hyödynnämme myös maaperäskannausta sekä dronien avulla tehtävää kuvantamista.

Erilaiset tiedonkeruun teknologiat ja tietoliikenneratkaisut ovat kuitenkin vain välineitä varsinaiselle tavoitteelle eli tiedon systemaattiselle käytölle maatilan johtamisen ja päätösten perustana. Tähän uusi soveltavan tutkimuksen tiimi tulee jatkossa keskittymään älymaatilalla Biotalouskampuksella.

TEKSTI ANNEMARI SINIKORPI KUVAT HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Innovaatioita maatalouteen

JAMK Biotalousinstituutin älymaatalouden soveltavan tutkimuksen tiimi painottaa poikkitieteellisyyttä ja digitalisaatiota. Päätavoitteena on nopeuttaa alan innovaatioiden käyttöönottoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tiimiä johtaa MMT Hannu Haapala, ja siihen kuuluvat vanhempi tutkija, FT Gilbert Ludwig sekä asiantuntija, MMM Jyrki Kataja ja päätoiminen tuntiopettaja, MMM Juho Pirttiniemi.