Robotit mielletään usein fyysiseltä rakenteeltaan ihmisen oloisiksi humanoidiroboteiksi tai älykkäiksi ja ajatteleviksi laitteiksi. Todellisuudessa suuri osa robotiikan sovelluskohteista on edelleen teollisuuden tuotantolinjoilla.

– Uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset yhteistyö- ja mobiilirobotit, jotka vähentävät työn kuormittavuutta valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa, kertoo automaation ja robotiikan vahvuusalan vetäjänä JAMKissa toimiva Matti Kurki.

– Olemme saaneet hankerahoitusta robotiikan monialaiseen kehittämiseen 1,7 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021. JAMKissa opetus-, tutkimus- ja testauskäytössä robotteja on niin hyvinvoinnin kuin tekniikan alalla. Hyvinvointi käyttää valmiiksi ohjelmoituja, helppokäyttöisiä robotteja sekä virtuaalitodellisuutta, kun taas teollisuusrobottien käyttäminen vaatii erityisosaamista.

JAMKin hyvinvointiyksikön projektisuunnittelija Toni Pekkolan mukaan esimerkiksi anatomiaopetusta voidaan antaa perinteisen luurangon ja torson sijaan virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden keinoin Microsoftin Hololens-laseilla.

– Torson sisältöjä voidaan vaihtaa ja harjoitustoimenpiteistä päästään tekemään tallenteita. Virtuaalitodellisuutta on testattu myös ikääntyneiden parissa. Palvelutalossa asuvia henkilöitä on viety virtuaalisesti tuttuihin ympäristöihin omille kotiseuduille.

– Vanhukset ovat olleet ihastuneita kokeiluihin. He toivovat robotiikalta käytännön asioita kuten apua ikkunan pesuun, lehdenlukuun ja seurusteluun. Enemmän asennekasvatusta vaativat työikäiset, jotka pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Teknologiakehitys vapauttaa hoitotyöstä aikaa sosiaaliseen työhön ja laadun parantamiseen, Pekkola jatkaa.

Uusina hankintoina JAMKiin on saatu käden puristusvoimaa lisäävä eksoskeleton-hansikas sekä silmälasin sankaan kiinnitettävä näkövammaisten apuväline, joka kertoo kuvan- ja tekstintunnistuksen avulla näkövammaisen edessä olevista asioista.

Käden puristusvoimaa lisäävää hansikasta ohjataan mobiilisovelluksella.

Jonkin asteinen robotiikan tunteminen voisi tulevaisuudessa olla jopa kansalaistaito.

JAMKilta löytyy testikäyttöön myös Lynx-robotin kautta hyödynnettävä virtuaaliassistentti Amazon Alexa, joka ymmärtää puhetta ja on ääniohjattava. Sirin tyyppinen ratkaisu voi tehdä kalenteriin merkintöjä, hakea verkosta tietoja, tarjota jutun aiheita, avata keskusteluita, pelata jne. Hoitotyössä Alexa toimii viihdyttäjänä ja kaverina; se muistuttaa asioista ja toimii kotivahtina.

Teollisessa tuotannossa robotiikan käyttö on suurelle yleisölle tutumpaa. Automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä robotiikan käyttöä pystytään vaikuttamaan pk-yritysten kannattavuuteen ja liiketoimintamahdollisuuksiin työhyvinvointia unohtamatta. Robotiikan käyttöönottoa tukevalle toiminnalle on yrityksissä kysyntää.

– Tekemämme selvityksen perusteella keskisuomalaiset yritykset kaipaavat erityisesti eri toimijoita ja osaamista yhdistävää tahoa, jonka avulla robotiikan testaus ja pilotointi tulisi mahdolliseksi myös yrityksen omissa tiloissa. Robots on Road -hanke vastaa tähän tarpeeseen. Autamme yrityksiä robotiikkaan liittyvissä haasteissa. Madallamme robotiikan käyttöönoton kynnystä koneenvalmistuksen, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden, logistiikan ja muun teollisen tuotannon aloilla, kertoo lehtori Juho Riekkinen JAMKista.

Tulevaisuuden työelämässä tullaan tarvitsemaan automaation ja robotiikan mahdollisuudet tuntevia ammattilaisia alasta riippumatta. Jonkin asteinen robotiikan tunteminen voisi tulevaisuudessa olla jopa kansalaistaito.

TEKSTI TANJA MINKKINEN, KUVAT MIKKO VÄHÄNIITTY

Ihminen voi työskennellä samassa tilassa UR-yhteistyörobotin kanssa.

Robotiikkaan liittyviä hankkeita

Robots on Road

Hankkeen tavoitteena on perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto RoboLab, jota yritykset voivat hyödyntää teollisuusrobotiikan testaukseen ja pilotointiin. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös investointihanke.

Lue lisää

RoboCountryside

Tiedonvälityshankkeen tavoitteena on jakaa uusinta robotisaatioon liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Tavoitteena on myös vaikuttaa robotiikkaan liittyviin asenteisiin sekä kannustaa ja rohkaista robotiikan kokeilukulttuuriin.

Lue lisää

Robotti tuli töihin

Hanke vastaa pk-yritysten tarpeeseen ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta tuloksellisella tavalla. Kohderyhmänä hankkeessa ovat keskisuomalaiset pk-yritykset palvelu-, hyvinvointi- ja tuotantoteollisuuden aloilta.

Lue lisää