Vuoden alussa julkistettiin neljättä kertaa The Good Country Indexin tulokset maailman eri valtioiden kokonaisvaikutuksesta maapallolla. Kärkipään maita olivat Pohjoismaat ja Irlanti, mutta monien mieltä lämmitti varmasti Suomen sijoittuminen ykköseksi tässä 153 maata koskevassa tutkimuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen arvioitiin tuottavan kokoonsa nähden eniten hyvää ihmiskunnalle. Kansainvälinen toiminta on tämänkaltaisessa vaikuttavuudessa luonnollisesti kaiken keskiössä.

Kansainvälinen toiminta on ollut ja on edelleen Suomen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sillä on ollut suuri merkitys maan teollistumisen ja viennin sekä talouden ja hyvinvoinnin kasvussa. Kansainvälisyyden merkitys korostuu koko ajan. Emme voi jatkossakaan jäädä Euroopan laidalle odottamaan, vaan meidän on oltava mukana yhteistyössä ja maailmalla tapahtuvassa kehityksessä.

JAMKin strategia 2020 on nimeltään ”Osaaminen kilpailukyvyksi”. Se tarkoittaa, että haluamme vaikuttaa toiminnallamme erityisesti Keski-Suomen ja sen toimijoiden kilpailukykyyn. Myös opiskelijoidemme tulee olla kilpailukykyisiä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Näihin molempiin liittyy yhä useammin rajat ylittävä toiminta. Merkittävimmät konkreettiset esimerkit toiminnan kasvusta ovat viime vuosina olleet kansainvälisten korkeakoulujen ja niiden opiskelijoiden kasvava kiinnostus JAMKia kohtaan, ulkomailla toteutetut koulutukset ja kaupalliset projektit sekä kansainvälinen yhteistyö ja rahoitus tutkimustoiminnassa. Valintamme ei ole ollut helpoin tie, mutta oppiakseen uutta ja menestyäkseen kotimaassa, on JAMKin kyettävä toimimaan myös kovemmin kilpailluissa toimintaympäristöissä.

Heikki Malinen, vararehtori