Pardco Group Oy:ltä laitteistolahjoitus JAMKille

Pardco Group Oy on tehnyt merkittävän laitelahjoituksen JAMKin IT-instituutille. Laitelahjoitus kehittää ja monipuolistaa tieto- ja viestintätekniikan opetusta nopealla vauhdilla digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Pardco Group Oy:n edustajat Johannes Harju ja Janne Tiainen sekä Seltimil Oy:n toimitusjohtaja Pertti Salmijärvi (kuvassa keskellä) kävivät tutustumassa rakennettuun ympäristöön yhdessä JAMKin asiantuntijan Juha Jokisen ja lehtori Mika Rantosen kanssa.

Lahjoitettu laitemäärä on huomattava ja niiden avulla opiskelijoille pystytään tarjoamaan laadukkaampaa ja työelämän osaamista vastaavaa opetusta todellisessa laiteympäristössä. Lahjoitus mahdollistaa käytännön harjoittelun todellisia teknisiä ympäristöjä käyttäen eri opintokokonaisuuksissa. Lahjoitetut laitteet täydentävät IT-instituutin LabraNet- ja SpiderNet-opetusympäristöjä, joiden tallennuskapasiteettia ja laskentatehoa pystytään lisäämään.

JAMKin IT-instituutin henkilökunta kiittää lahjoituksesta!

Opintopolkuja pitkin Vietnamista JAMKiin


Maisema Vietnamista

JAMKin logistiikan insinööriopintoja on viety Vietnamiin viime syksystä lähtien. Viidentoista vietnamilaisopiskelijan ryhmä aloitti lukuvuoden kestävän ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutusohjelman paikallisessa Vanlang Universityssä, Hồ Chí Minhissa. Samaan aikaan JAMK aloitti myös opettajakoulutusohjelman Van Lang Universityn opettajille.

Van Lang Universityssa avatun suomalaisen koulutuskeskuksen tarkoituksena on avata väylä vietnamilaisille opiskelijoille JAMKiin. Suomen kielen ja kulttuurin lisäksi opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja teknologiaopintojen kärkiin, kuten logistiikkaan, IT-alaan ja pelisuunnitteluun.

JAMKin lisäksi ohjelmassa ovat mukana myös Haaga-Helia, Metropolia sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sekä konsulttiyhtiö FCG.

– 60 opintopisteen kokonaisuus jakautuvat neljään kurssikokonaisuuteen, joista ohjelmassa mukana olevat ammattikorkeakoulut vastaavat vuorollaan. JAMKin vastuulla on yrittäjyys sekä suomen kieli ja kulttuuri, kertoo logistiikan lehtori Mikko Ilola.

Perusopintojen jälkeen opiskelijat voivat valita ammattiaineen, johon haluavat perehtyä. Logistiikan opinnot kiinnostivat tänä vuonna noin puolta ryhmästä. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea konsortiossa mukana oleviin ammattikorkeakouluihin tutkinto-opiskelijaksi. Uusi opiskelijahankintamalli on osoittautunut toimivaksi ja palaute koulutuksesta on ollut positiivista. Jatkoa opinnoille seuraa jo tulevana syksynä.

JAMKin toiminta ollut aktiivista Vietnamin suuntaan jo parikymmentä vuotta.

Tuoretta luettavaa – ja osa ihan ilmaiseksi

JAMKilaiset kirjoittavat vuosittain satoja tieteellisiä, ammatillisia tai yleistajuisia julkaisuja. JAMKin kirjaston ylläpitämissä julkaisusarjoissa julkaistaan mm. hankejulkaisuja, käytännön oppaita sekä nuottikirjoja.

Kyberturvallisuus kuvituskuva lukosta

JAMKin kyberturvallisuusosaaminen osaksi 80 miljardin euron Horizon2020 –ohjelmaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on päässyt kyberturvallisuuteen keskittyvässä hankkeessa osaksi Euroopan komission Horizon2020 -ohjelmaa. CyberSec4Europe-hanke keskittyy eurooppalaisen kyberturvallisuuden tutkimuksen, osaamisen ja kehityksen varmentamiseen.

JAMK on hankkeessa mukana yhteensä 43 toimijan konsortiossa, jotka edustavat 22 eri maata. Suomesta konsortiossa on mukana JAMKin lisäksi myös VTT. Hankkeen kokonaisbudjetti on 16 miljoonaa euroa, josta JAMKin osuus on lähes 490 000 euroa.

JAMKin tehtäväksi on asetettu muun muassa kahden kyberturvallisuusharjoituksen järjestäminen sekä kyberturvallisuuden opetukseen tarkoitetun aineiston luominen eurooppalaisiin korkeakouluihin.

– JAMK on järjestänyt kyberturvallisuusharjoituksia jo vuodesta 2013 lähtien, ja erityisesti luomamme kyberhyökkäysten simuloinnin mahdollistava keinointernet-ympäristö on saanut osakseen kansainvälistä huomiota, kertoo JAMKin IT-instituutin asiantuntija Aimo Pellinen.

Horizon2020 on kaikkiaan yli 80 miljardin euron tutkimusohjelma, joka keskittyy Eurooppaa lähivuosina koskettaviin haasteisiin, kuten kyberturvallisuuteen.

Esimerkiksi esineiden internet kytkee joidenkin arvioiden mukaan pelkästään EU:n alueella jopa kymmeniä miljardeja laitteita verkkoon vuoteen 2020 mennessä. Se kasvattaa hyökkäyspinta-alaa entisestään ja uhkaa lisääntyvässä määrin myös yrityksiä. Euroopan komissio arvioi vuonna 2108 julkaistussa EU:n nykytilaa kuvaavassa raportissaan, että vuonna 2017 jopa 80 % yrityksistä tapahtui vähintään yksi kyberturvallisuuspoikkema.

Tekoja

Suomalaisen musiikkikampuksen lukuisat tapahtumat on koottu neljä kertaa vuodessa ilmestyväksi TEKOJA-tapahtumasarjaksi. Katso kevään ohjelmisto!

Laatuauditoinnin piirroshahmo

Laatuauditointi 2019

JAMK osallistuu keväällä 2019 jo kolmanteen laatuauditointiinsa. Auditointiprosessiin kuuluva auditointivierailu pidettiin 12.–13.3.2019. Vierailun aikana auditointiryhmä kuuli yli sataa JAMKin henkilöstön jäsentä ja opiskelijaa sekä hallitusta ja sidosryhmiä. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistui henkilöstöä eri aloilta ja erilaisista tehtävistä sekä opiskelijoita eri ohjelmista.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) nimittämässä auditointiryhmässä on neljä jäsentä ja kaksi Karvin edustajaa. Puheenjohtajana on Rehtori Riitta Rissanen Lapin ammattikorkeakoulusta. Haastatellut ryhmät ja työpajojen osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä auditointihaastatteluihin ja kuvasivat ryhmää asiantuntevaksi ja keskusteluja rakentaviksi.

Seuraavaksi auditointiryhmä kirjoittaa raporttinsa, ja auditoinnin lopputulos käsitellään maanantaina 20.5.2019 pidettävässä Karvin Korkeakoulujen arviointijaoston kokouksessa. Kiitämme kaikkia sidosryhmiä auditointiin osallistumisesta!