jamk.fi-asiakaslehti 1/2014 - Pääkirjoitus

Yhteistyöllä tuloksiin

"JAMK haluaa olla hyödyllinen kumppani ja osa yhteistyöverkostoa. "

Useat talousennusteet indikoivat positiivista muutosta yleisessä taloudellisessa tilanteessa. Mielessäni onkin kysymys, kuinka me täällä Keski-Suomessa tartumme tilaisuuteen mahdollisimman määrätietoisesti yritysten ja alueen hyväksi. Se vaatii meiltä kaikilta toimijoilta yrittäjämäistä otetta ja tavoitteellisuutta. Uskon kuitenkin, että yhdessä saamme enemmän aikaan kuin jokainen yksin yrittäen.

Keski-Suomessa on valtavasti osaamista ja potentiaalia. Erityisesti teollisuudessa on menossa melkoinen myllerrys, jossa moni yritys joutuu pohtimaan uutta tulevaisuutta vanhojen konstien pettäessä. Liiketoiminnan on vain löydettävä erilaisia toteutusmalleja tuotteiden suunnitteluun, valmistuksen tehokkuuteen sekä tuotteiden saattamiseen markkinoille.

Tuotannollisen toiminnan rinnalla meillä on alueella myös vahvaa palvelutarjontaa.

Olen ollut mukana yhden yhteistyöverkoston käynnistämisessä, ja työ on vasta päässyt alkuun. Silti jo näiden kokemusten pohjalta vaikuttaa siltä, että hyvällä yhteistyöllä kukin osapuoli voi saada merkittävää etua liiketoiminnalleen. Tällaisessa yhteistyössä ei voi olla mukana toistensa kanssa kilpailevia toimijoita, vaan mukaan on valittava toisiaan täydentäviä kumppaneita. Niinpä yhteistyöverkostoa rakennettaessa on huolellisesti mietittävä eri toimijoiden roolit ja tavoitteet sekä varmistettava, etteivät ne aiheuta ristiriitoja yhteistyön käynnistyessä.

Asiakkaita ja heidän tarpeitaan on opittava tuntemaan entistä paremmin. Samalla on hyvä selvittää asiakasryhmään liittyvä liiketoimintamahdollisuus myös euroina.

Yllä mainitsemallani yhteistyöverkostolla selvitimme asiakkaiden ostohalukkuutta ja siihen käytettävää rahamäärää. Kyselyyn vastanneen 2 700 potentiaalisen asiakkaan vastauksien pohjalta selvisi, että varsin pienelle yritysten joukolle olisi juuri nyt Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella 136 miljoonaa euroa asiakkaiden käsissä odottamassa, kun vain olisi myytävää ja myyntitaitoa.

Tällä pienellä yritysjoukolla me aiomme myös käyttää hyvin tämän liiketoimintapotentiaalin kehittämällä asiakkaille parhaita mahdollisia tuotteita ja parasta mahdollista palvelua. Siis yhdessä.

JAMK haluaa olla hyödyllinen kumppani ja osa yhteistyöverkostoa. Tämä on mielestäni ehdoton edellytys, jotta yrityksillä ja muilla työelämän organisaatioilla voi ylipäätään olla aito halu toimia kanssamme. Jotta hyödyllisyys toteutuisi, se edellyttää myös meidän kumppaneiltamme määrätietoisuutta ja tavoitteellisuutta. Haluamme ehdottomasti olla mukana rakentamassa yritysten uusiutuvaa kilpailukykyä toimivassa ja tavoitteellisessa yhteistyöverkostossa.

Jaa

Takaisin