4.4.2014

Mobiilisti ja olennaiseen keskittyen

”Käyttäjää hyvin palvelevan verkkosivuston perimmäinen käyttötarkoitus, kohderyhmät ja käyttäjäpolut on mietitty perusteellisesti ja sivustoa pystyy käyttämään sujuvasti mobiililaitteilla”, linjaa Tietotalo Infocenter Oy:n ratkaisupäällikkö Antti Brunni.

Sosiaalinen media, älypuhelimet, tabletit ja palvelujen siirtyminen nettiin ovat myllertäneet viime vuosien aikana verkkopalvelukenttää. Ihmisten tavat käyttää verkkosivuja ja niihin kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet nopeasti.

”Yksi seuraus kehityksestä on verkkopalvelujen käyttäjien heikkohermoisuus: heitä on palveltava tässä ja nyt. Enää ei riitä, että sivuille kootaan tekstejä ja kuvia, vaan sivuston on oltava suunniteltu palvelukokonaisuus”, toteaa ratkaisupäällikkö Antti Brunni Tietotalosta.

Käyttäjälähtöistä suunnittelua

Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää Brunnin mukaan käyttäjälähtöistä suunnittelua. Yksinkertaistetusti tämä tarkoittaa sitä, että ensin päätetään sivuston käyttötarkoitus, määritellään tärkeimmät kohderyhmät ja suunnitellaan niitä varten selkeät verkkopalvelupolut. Tältä pohjalta toteutetaan sitten sivuston ulkoasu ja luodaan varsinainen sisältö.

”Kyse on keskittymisestä olennaiseen. Esimerkiksi yrityksen kannattaa miettiä tarkkaan, mitä se haluaa verkkosivuillaan tehdä: mistä on hyötyä sen liiketoiminnalle. Hyvä perusohje on, että yhdellä sivustolla on yksi perimmäinen käyttötarkoitus”, Brunni toteaa.

Mobiili on kingi

Aivan oman ulottuvuutensa verkkosivujen suunnitteluun tuovat nykyään mobiililaitteet. Ne on Brunnin mukaan otettava välttämättä huomioon.

”Nykyään yleistyvä käytäntö on toteuttaa sivut responsiivisesti eli ne sopeutuvat käyttäjän laitteeseen oli se sitten älypuhelin, tabletti tai läppäri. Tämä tarkoittaa sitä, että sivulla olevat elementit ja sisältö järjestyvät ja skaalautuvat eri tavalla riippuen siitä, minkä kokoisella näytöllä sivuja katellaan. Esimerkiksi tietokoneella elementit saattavat näkyä vierekkäin, mutta puhelimessa päällekkäin”, Brunni kuvailee.

Samoin kuvia voidaan skaalata pienemmäksi ja jättää kokonaan näyttämättä näytön pienentyessä. Myös navigointi täytyy toteuttaa eri tavalla. Pelkästään tekniikasta ei ole kuitenkaan kyse, vaan myös sisältöä ja sen järjestystä täytyy miettiä.

”Mobiililaitteilla, etenkin kännykällä, tehdään sivuilla usein eri asioita ja etsitään erilaisia tietoja kuin pöytäkoneella”, Brunni huomauttaa.

JAMKin verkkosivu- uudistus panosti käyttäjänäkökulmaan ja mobiiliyhteensopivuuteen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivut kokivat perusteellisen muutoksen marraskuussa 2013. Niin sisältö kuin ulkoasukin uudistuivat, mutta ennen kaikkea muuttui koko sivun perusidea.

”Uusia sivuja varten tehtiin perusteellisesti tutkimusta, suunnittelua ja testaus­ta, jotta käyttäjiä pystyttäisiin palvelemaan paremmin. Selvä lähtökohta oli se, että uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa, joten sivusto toteutettiin responsiivisena”, verkkosivuprojektia vetänyt JAMKin markkinointisuunnittelija Nina Viertorinne kertoo.

”Käyttäjien palvelemiseksi sivuille suunniteltiin selkeitä palvelupolkuja, jotka helpottavat halutun asian löytämistä. Tätä varten teimme muun muassa käytettävyystestausta eri kohderyhmien näkökulmasta.”

Käytettävyyttä parantaa myös se, että uudistuksessa sivujen määrä väheni. Uutena asiana sivustolla on ns. landing pageja, johon on koottu tietoa jostain aihealueesta.

”Niillä palvellaan hakukoneiden kautta tulevia käyttäjiä. Emmehän voi nimittäin tietää, onko esimerkiksi tietyn alan nimeä hakusanana käyttävä henkilö kiinnostunut koulutuksesta, palveluistamme vai alan tutkimuksesta”, Viertorinne toteaa.

Verkkosivujen uudistaminen oli yksi osa JAMKin verkkopalvelujen uudistamista. Jo aikaisemmin on uudistettu henkilöstö- ja opiskelijaintra sekä lanseerattu sähköinen työpöytä. Opiskelijoille suunnatut opinto-oppaat-sivut uudistettiin verkkosivuprojektin yhteydessä.

4 tärkeää avainsanaa

1. Konseptointi
Tavoitetilan kuvaaminen tarkkuudella, joka antaa edellytykset ratkaisusuunnittelulle ja -arkkitehtuurille sekä määrittää visuaalisen suunnittelun tavoitteita.
2. Palvelupolku
Palvelukokonaisuuden suunnittelu siten, että se vastaa käyttäjän tarpeeseen ja helpottaa hänelle tärkeiden asioiden löytämistä. Perustuu tietoon siitä, mitä käyttäjä/asiakas tekee ja etsii palvelusta missäkin vaiheessa. Mahdollistaa mittareiden asettamisen.
3. Mobiilikäyttö
Verkkosivuja täytyy pystyä käyttämään sujuvasti älypuhelimilla ja tableteilla.
4. Responsiivisuus
Verkkosivun sivuelementit, sisältö ja toiminnot järjestyvät ja muokkautuvat käyttäjän laitteen mukaan. Mobiililaitteille voidaan tehdä kokonaan omat sivut, mutta nykyään yleisempää on toteuttaa verkkosivut responsiivisesti.

Jaa

Takaisin