Lähihoitajaopiskelija Akseli Kärkkäinen

Toiselta asteelta joustavasti korkeakouluun

"Ammattikorkeakouluopinnoista on hyötyä tulevaisuudessa. Aion hakea opiskelemaan sairaanhoitajaksi työpätkän ja armeijan jälkeen."

Lähihoitajaopiskelija Akseli Kärkkäinen (18) on viimeisen opiskeluvuotensa aikana urakoinut 15 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja. Opintojen aikana on tullut uutta tietoa niin gerontologisesta hoitotyöstä kuin seksuaaliterveyden edistämisestä. Opinnot ovat myös syventäneet aikaisempia tietoja. "Ammattikorkeakouluopinnoista on hyötyä tulevaisuudessa. Aion hakea opiskelemaan sairaanhoitajaksi työpätkän ja armeijan jälkeen", Kärkkäinen kertoo.

Yhdessä tekemisen malleja kehitetään edelleen

Lähihoitajaopiskelijoiden ammattikorkeakouluopinnot ovat yksi esimerkki Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyön tiivistymisestä.

Monivuotisten Kiihdytyskaista- hankkeiden aikana on avattu entistä nopeampia ja Toiselta asteelta joustavasti korkeakouluun joustavampia reittejä toisen asteen koulutuksesta kohti ammattikorkeakoulua ja työelämää.

"Olemme kehittäneet valinnaisia opintoja, jotka tukevat opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja lisäävät jatko-opintovalmiuksia korkeakouluopintoihin. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopintojen lisäksi tarjolla ovat ICT-valmiudet- opintokokonaisuus sekä kieli- ja matemaattisia opintoja", kertoo kehittämispäällikkö Taina Saarikko Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä.

Eri koulutusaloilla on tehty lisäksi erilaisia opiskeluprojekteja, joissa on ollut mukana sekä ammatillista perustutkintoa suorittavia että ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Yhteistyö jatkuu ja yhdessä tekemisen malleja kehitetään edelleen.

Kansainvälistäkin kiinnostusta

Opintojen joustavoittamisessa on kyse myös opiskelijoiden ohjaamisen kehittämisestä. Kahden koulutusasteen ohjaushenkilöstön yhteistyö on lisääntynyt ja ymmärrys eri oppilaitosten opetussisällöistä on parantunut.

Keskeistä on ollut myös AHOT-käytäntöjen eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen.

"AHOT-käytännöt ovat tärkeä osa opiskelijoiden oman osaamisen arviointia ja urasuunnittelua. Aina kyse ei ole opintojen nopeuttamisesta vaan opiskelumotivaation lisäämisestä. Opiskelija voi suunnata energiansa siihen, millaista osaamista pitää vielä hankkia. Tukena ovat opinto-ohjaajat ja tutor- opettajat", toteaa projektipäällikkö Sinikka Blom JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Kiihdytyskaista-hankkeissa tehty työ on herättänyt kansainvälistäkin kiinnostusta. Koulutuksen tutkimuslaitos tekee yhdessä Bremenin yliopiston kanssa aiheeseen liittyvää tutkimusta.

Teksti ja kuva: Pia Tervoja

Jaa

Takaisin