4.4.2014

Tiimioppiminen kehittää vastuuta ja vuorovaikutusta

Sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä tarvitaan entistä enemmän tiimiosaamista ja itseohjautuvaa työotetta. JAMKin hyvinvointiyksikkö on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön kaikkia uusia opiskelijoita koskevan tiimiopiimiseen perustuvan oppimismenetelmän.

Teksti Pia Tervoja Kuvat Petteri Kivimäki

Ryhmä opiskelijoita istuu rennosti ringissä ja pohtii, mitä liikunta heille merkitsee. Tavanomaiseen opetustilanteeseen verrattuna moni asia on toisin. Nuoret ovat viiden eri ammatin opiskelijoita, ryhmää kutsutaan tiimiksi, opettajaa valmentajaksi eikä pulpettejakaan näy. Hyvinvointiyksikössä otettiin käyttöön syksyllä 2013 tiimioppimisen malli, joka uudisti opetusmenetelmiä perusteellisesti.

”Ensimmäisen vuoden opiskelijat on jaettu moniammatillisiin tiimeihin, koska nykypäivän työelämässä tiimiosaamisen merkitys on korostunut. Tiimit kokoontuvat viikoittain dialogitreeneihin. Treenien välillä tiimit työskentelevät omien aikataulunsa mukaan”, kertoo päävalmentaja Jaana Ritsilä.

Tiimioppimisessa keskeistä on tekemällä oppiminen­. Tiimit voivat itse ideoida työelämäprojektin tai valita valmiista ideoista. Yksi tiimeistä vastaa esimerkiksi Laukaan terveyskeskuksen vuodeosaston päiväsalin viriketoiminnasta. Päävalmentaja Pirjo Hynysen mukaan työelämäprojektit ovat jo pitkään kuuluneet hyvinvointialan opintoihin, mutta nyt kentälle lähdetään varhaisessa vaiheessa, heti opintojen alussa.

”Tiimissä toimiminen ja projekteista vastaaminen opettavat oma-aloitteisuutta, vuorovaikutteisuutta ja yhteisvastuuta asioista. Samalla myös sisäisen yrittäjyyden valmiudet ja yrittäjyystaidot kehittyvät.”

Tiimi haastaa tekemään parhaansa

Tiimioppiminen haastaa sekä opetushenkilöstön että opiskelijat ottamaan uudenlaisia rooleja. Pirjo Hynysen mukaan opettajista on tullut valmentajia, jotka ovat opiskelijoiden oppimisprosessin tukijoita ja esimerkiksi dialogitreeneissä dialogin suuntaajia.

”Henkilöstömme on rohkeasti hypännyt uuteen, laittanut itsensä likoon ja omaksunut uuden roolin. Tavoitteena on, että tiimi alkaa toimia itseohjautuvasti ja valmentaja siirtyy ikään kuin ulkokehälle. Toisaalta esimerkiksi dialogitreeneissä valmentaja pääsee eri tavalla lähelle opiskelijaa,” Hynynen toteaa.

Jaana Ritsilän mielestä tiimissä on vaikea olla passiivinen. Tiimeissä opiskelijat pääsevät kokeilemaan niitäkin rooleja, jotka eivät ole itselle niitä luontaisimpia. Uudet roolit voivat muodostua esimerkiksi työelämäprojektien kautta.

Toimintaterapiaopiskelija Maija Syrjän mielestä tiimioppiminen on ollut lukion jälkeen erilaista, mutta hyvällä tavalla.

”Kun tiimi toimii yhdessä, ryhmäpaine auttaa tekemään itsekin asioita paremmin. Eri alojen opiskelijoilta saa myös erilaisia näkökulmia.”

Monialaisten tiimien lisäksi opiskelijat opiskelevat osan ajasta yhdessä oman ammatillisen ankkuritiiminsä kanssa. Ensimmäisen vuoden jälkeen ammatillista osaamista syvennetään lähinnä oman ammattialan opiskelijoiden kanssa.

Tiimiakatemiasta mentorointia

JAMKin hyvinvointiyksikkö on hakenut tiimioppimiseen mallia oman talon sisältä yrittäjyyden huippuyksiköstä, Tiimiakatemiasta. Esimerkiksi kaikki kolme päävalmentajaa Jaana Ritsilä, Pirjo Hynynen ja Carita Kuhanen ovat käyneet läpi tiimimestarikoulutuksen.

”Valmentajille on lisäksi nimetty omat mentorit Tiimiakatemiasta, ja tiimien kapteeneja ohjaavat Tiimiakatemian Junior Team Coach -koulutuksessa mukana olevat opiskelijat. Tiimiakatemia on meille esimerkkinä monessa asiassa, mutta koska alat ovat hyvin erilaiset, olemme luoneet juuri hyvinvointiyksikköön soveltuvan  mallin”, Ritsilä toteaa.

Hynynen lisää, että malli ei ole valmis kerralla. Uusia opetusmenetelmiä arvioidaan ja kehitetään opiskelijoiden ja henkilöstön palautteen pohjalta.

1. Hyvinvointiyksikön tiimioppimismallin ytimessä ovat dialogitreenit, joihin tiimi kokoontuu säännöllisesti. Tiimi tapaa tietyn teeman puitteissa ja tapaamiseen tullaan aina valmistautuneena. Tiimin valmentajana toimii Tiina Kuukkanen.

2. Ensimmäisen vuoden toimintaterapia­opiskelija Maija Syrjälle (vas.), fysioterapiaopiskelija Reetta Ronnille ja sosiaalialan opiskelija Eveliina Viikille tiimioppiminen on mielekäs tapa oppia. Eri alojen opiskelijoilta saa uusia näkökulmia omaankin ammattiin.

3. Päävalmentajien Pirjo Hynysen ja Jaana Ritsilän mukaan tiimioppiminen lisää oma-aloitteisuutta, vuorovaikutteisuutta ja yhteisvastuuta asioista. Opettajankin se haastaa uuteen rooliin.

”Toimintatapamme on herättänyt paljon kiinnostusta myös muissa oppilaitoksissa. Olemme saaneet paljon yhteydenottoja ja vierailijoita sekä Suomesta että ulkomailta.”
Päävalmentaja Jaana Ritsilä

Takaisin