4.4.2014

Ohjaus alkaa jo ennen hoitoa

Kun pyritään lyhentämään hoitoaikoja, korostuu entisestään potilaan oikea ohjaus. Ohjaus tarkoittaa toimia ennen hoitoon tuloa, hoidon aikana sekä hoitojakson jälkeen asiakaslähtöisesti. JAMK on tarjonnut kiitettyjä ohjauskoulutuskokonaisuuksia hoitoalan ammattilaisille.

Tekstit Tommi Salo Kuvat Petteri Kivimäki

Mitä tarkoittaa paljon puhuttu asiakasnäkökulma potilaan hoitoketjussa? Se tarkoittaa muun muassa sitä, että potilas saa tilanteeseen sopivaa ohjausta ketjun kaikissa vaiheissa. Myös hoitoketjun jokainen osa tietää toistensa työ- ja ohjaustavoista.

Konkreettisesti ohjaus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että polvileikkaukseen tulevaa potilasta ohjeistetaan jo ennen leikkausta kainalosauvojen käytössä.

”Taito ohjata potilasta nousee keskeiseen asemaan, kun rakennamme uuden sairaalan toimintamallia. Tätä varten on koulutettava kaikkia hoitoketjun eri toimijoita”, koulutussuunnittelija Helena Hakulinen-Enroos Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä (KSSHP) korostaa.

JAMK on järjestänyt ohjauskoulutusta KSSHP:n eri ammattiryhmille usean vuoden ajan. Koulutettavat ovat käyneet läpi ohjauksen perusteita ja syventyneet ryhmänohjauksen sekä potilas- ja asiakasohjauksen kehittämiseen.

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamissa ohjauskoulutuksissa on opiskellut jo yli 200 hoitoalan ammattilaista. Helmikuussa 2014 opiskelun aloitti kaksi uutta ryhmää, ja syksyllä 2014 on tarkoitus käynnistää vielä kaksi ryhmää. Ohjauskoulutuksiin on näiden jälkeen osallistunut noin 300 työntekijää monista eri ammattiryhmistä.

Työssä miettii koulutuksen oppeja

Kätilöt Anita Laukka ja Saara Aarnu lähtivät ohjauskoulutukseen hakeakseen uutta näkökulmaa niin asiakkaan kuin sairaalassa työskentelevien opiskelijoiden ohjaukseen. Ensimmäisen opintojakson käytyään he halusivat ehdottomasti mukaan myös syventävälle jaksolle.

”Sain uutta oppia käytännön työhön. Koulutuksissa sai käydä läpi niitä asioita, joihin ei ehdi pysähtyä normaalissa työarjessa”, Laukka miettii.

”Ohjauskoulutuksesta löytyi herkkyyttä yksilölliseen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Huomaan palaavani työssäni usein niihin ajatuksiin, joita käytiin koulutuksissa läpi”, Aarnu täydentää.

Ohjauskoulutuksen onnistumisesta kertoo osaltaan se, että toiveita uusien jaksojen järjestämiseen on tullut koulutuksissa mukana olleilta.

”Tarjoamme ohjauskoulutusta kaikille ammattiryhmillemme. Haluamme saada mukaan yhä enemmän lääkäreitäkin sekä nuoria lääkäreitä ohjaavia tutoreita”, Hakulinen-Enroos kertoo.

Asiakasohjauksen rinnalla koulutuksissa keskitytään yhtä lailla nuorempia kollegoita tai opiskelijoita opastavien ohjaustaitojen kehittämiseen.

Tutkittu tieto viedään käytäntöön

KSSHP:n ohjauskoulutuksia on räätälöity JAMKin ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Koulutussisällöt on rakennettu suoraan työelämän tarpeisiin.

Yhteistyö ohjauskoulutuksessa alkoi jo vuonna 2008. Ensimmäinen ohjauskoulutus suunniteltiin yhteistyössä sairaanhoitopiirin Tietotaitopajan, Jyväskylän yliopiston ja JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) ja hyvinvointiyksikön kanssa. Sen jälkeen mukana on ollut myös Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon -hanke.

”Intressimme on tukea tutkitun tiedon soveltamista käytäntöön ja tuoda uutta osaamista eri ammattiryhmien käyttöön. Yksikkömme asiantuntijat ovat tehneet ohjaukseen liittyvää monialaista akateemista tutkimusta, josta saatuja näkemyksiä sovelletaan nyt ohjauskoulutuksen osallistujien työn konteksteihin”, yliopettaja Sirpa Laitinen-Väänänen AOKKista sanoo.

Ammattilaiset opettavat myös toisiaan

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on henkilöstöä valmennettu jo usean vuoden ajan tekemään työtä yhdessä, moniammatillista osaamista hyödyntäen.

”Olennainen kysymys on, kuinka asiakasta ohjataan koko hoitoketjun matkalla siten, että jokainen ammattiryhmä tietää toistensa toimintatavoista. Tällöin asiantuntijat osaavat tulla asiakkaan luokse eikä päinvastoin”, koulutussuunnittelija Helena Hakulinen-Enroos Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo.

JAMKin järjestämät ohjauskoulutuksetkin on toteutettu moniammatillisissa ryhmissä. Maakunnallisen ohjauskoulutuksen kohderyhmänä on ollut koko Keski-Suomen sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstö.

”Moniammatillisissa ryhmissä eri alojen ammattilaiset voivat oppia toistensa työ- ja ohjaustavoista sekä muodostaa uusia verkostoja”, Hakulinen-Enroos korostaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutussuunnittelija Helena Hakulinen-Enroos.

Takaisin