4.4.2014

Resurssiviisaassa Jyväskylässä halutaan maamassat hyötykäyttöön

Jyväskylä tähtää ekotehokkaaksi kaupungiksi, joka kierrättää rakentamisesta syntyvät maamassat ja hyödyntää ne lähellä. Jyväskylän kaupunki rakentaa maa-ainesten hallintaan tietojärjestelmää, jonka rakentamisessa ja käyttöönotossa JAMK on apuna muun muassa verkottamassa maansiirtoalan toimijoita.

Teksti: Pia Tervoja Kuvitus: Martti Hänninen

Luonnonvarojen väheneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat miettimään resurssien viisasta käyttöä. Suomessa on lähdetty kohti resurssiviisautta toteuttamalla innovatiivisia kokeiluja.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra käynnisti keväällä 2013 Jyväskylän kaupungin kanssa Kohti resurssiviisautta -hankkeen, jonka yhteydessä järjestettiin avoin ideakilpailu. Kahdensadan ehdotuksen joukosta valittiin 15 ideaa, joita testattiin syksyllä 2013.

JAMKin Biotalousinstituutti toteutti yhdessä Keski-Suomen Energiatoimisto KESTOn kanssa Vesipihi kerrostalo -kokeilun, jossa huomattiin, että pienilläkin teoilla on merkitystä. Asunto-osakeyhtiö Kohniönrannan asukkaat säästivät vedenkulutustottumuksiaan muuttamalla lähes 25 000 litraa vettä yhden kuukauden aikana.

Verkkopalvelu lisää massojen kierrättämistä

Jyväskylän kaupunki ideoi puolestaan verkossa toimivan maa-aineshallinnan tietopalvelujärjestelmän Massainfon, joka lisäisi maamassoihin liittyvää resurssitehokkuutta. Rakennusten ja infrastruktuurin rakentaminen ovat iso osa kansantaloutta, joten on tärkeää, että maamassojen käsittely hoidetaan tehokkaasti.
Massainfo-ideaa ollaan nyt jalostamassa kohti käytäntöä Sitran rahoituksella. JAMK vie hanketta eteenpäin yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.  

”Järjestimme tammikuussa 2014 työpajan, joka kokosi kansallisen verkoston yhteen. Mukana oli muun muassa kuntien, ELY-keskusten ja maarakennusyritysten edustajia. On tärkeää löytää keskusteluyhteys toimijoiden välille,” sanoo projektipäällikkö Kirsi Knuuttila.

Keväällä 2014 tietopalvelujärjestelmän ohjelmistotoimittajat kilpailutetaan ja loppuvuodesta järjestelmä otetaan käyttöön. Tavoitteena on kevytrakenteinen ja helposti päivitettävä palvelu. Palvelusta käy ilmi, missä, millaisia ja milloin eri maalajeja on tarjolla ja toisaalta, missä niitä tarvitaan.

”Alkuun käyttäjät ovat todennäköisesti julkisia toimijoita, mutta jatkossa myös yksityiset toimijat voisivat hyödyntää palvelua. Tavoitteena on monistettava malli. Tällä hetkellä ainakin Turun ja Lahden seudulla on ollut siihen kiinnostusta”, Knuuttila kertoo.

Lisätietoa resurssiviisaudesta Sitran palvelusta Lue lisää
Takaisin