4.4.2014

Depressiohoitaja kulkee potilaan rinnalla

Masennus tunnistetaan nykyään hyvin ja vaikeistakin asioista pystytään keskustelemaan aikaisempaa huomattavasti vapaammin. Valitettavasti vieläkin häpeä viivästyttää asianmukaisen hoidon hakemista.

Teksti ja kuvat: Timo Sillanpää

Tiina Silvennoinen on yksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 13 depressiohoitajasta. Sairaanhoitopiiri valitsi Huhtasuon terveysasemalla toimivan Silvennoisen viime vuonna vuoden hoitotyöntekijäksi, koska hän on ollut aktiivisesti käynnistämässä depressiohoitajatoimintaa sairaanhoitopiirin alueella ja osallistunut työn sisällön kehittämiseen.

Silvennoisen mukaan masennukseen liittyvä syyllisyys ja häpeä ovat vähitellen katoamassa. Yhä useampi tunnistaa itse masennuksen merkit.

”Keskustelu on vapautunut. Monet julkisuuden henkilöt ovat julkisuudessa kertoneet kärsivänsä masennuksesta. Kun asiat tuodaan rohkeasti esille, kynnys hakea apua omiin ongelmiin madaltuu. Valitettavasti edelleen jotkut ihmiset häpeävät omaa masennustaan ja pelkäävät sen heikentävän työ- tai opiskelumahdollisuuksia”, kertoo Silvennoinen.

Silvennoisen mielestä masennuksen tunnistamista on edelleen kehitettävä, sillä vain noin puolet masennuksesta tunnistetaan perusterveydenhuollossa. Tällä hetkellä depressiohoitajien työssä näkyvät erityisesti kansantalouden vaikeudet: ihmisiä painavat toimeentuloon ja työhön liittyvät kysymykset.

”Ihmisiä huolestuttavat myös ihmissuhteet, yksinäisyys sekä päihdeongelmat – joko omat tai läheisen. Masennus ja päihteet liittyvät usein kiinteästi toisiinsa, minkä vuoksi Huhtasuolla pilotoidaan uutta mallia, jossa päihde- ja depressiohoitaja tekevät tiivistä yhteistyötä. Tässä työssä näkee konkreettisesti, mitä tarkoittaa suomalaisten lisääntynyt alkoholinkäyttö.”

Silvennoisen mukaan vaikeissakin tilanteissa depressiohoitajan on rohkaistava potilasta katsomaan tulevaisuuteen. Hän on myös oppinut, että pienikin myönteinen huomio potilaan olemuksesta tai käyttäytymisestä voi olla yllättävän arvokasta.

Apua elämänhallintaan

Tiina Silvennoinen aloitti depressiohoitajana vuonna 2006, kun Keski-Suomen sairaanhoitopiiri alkoi kehittää uudenlaista mallia masennuksen hoitoon. Depressiohoitajat ovat erikoissairaanhoitajia, jotka hoitavat masentuneita potilaita.

”Potilas on ylittänyt korkeimman kynnyksen, kun hän on varannut ajan depressiohoitajalle. Potilaat käyvät vastaanotolla puolen vuoden aikana 5–6 kertaa, minkä jälkeen arvioimme jatkohoidon, esimerkiksi terapian, tarvetta.”

Vastaanottotyön lisäksi hoitajat toimivat terveydenhuollossa masennukseen liittyvien kysymysten konsultteina ja ohjaavat depressiokouluryhmiä.

”Depressiokouluissa masennuksesta kärsiville opetetaan erilaisilla tekniikoilla parempaa elämänhallintaa.”

Potilaat tulevat depressiohoitajan vastaanotolle tavallisesti terveyskeskuslääkärin lähettäminä. Yhteistyö lääkäreiden kanssa on tiivistä, sillä masennuksen hoidossa on useimmiten mukana lääkehoito.

Silvennoinen korostaa, että depressiohoitaja ei anna terapiaa. Sen sijaan potilaat saavat hoitajalta tietoa masennuksesta ja sen hallintakeinoista, apua voimavarojen etsimiseen sekä keskustelutukea oireiden ja elämän epäkohtien sietämiseen ja helpottamiseen.

YAMK-tutkinto täydentää ammattitaitoa

Tiina Silvennoinen opiskelee parhaillaan YAMK-tutkintoon johtavassa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Opinnot JAMKissa ovat loppusuoralla.

Silvennoinen sanoo olevansa kiinnostunut erityisesti mielenterveystyön kehittämisestä. Häntä kiinnostavat myös opiskelijoiden ohjaaminen, opetustehtävät sekä alan kehittämistehtävät. Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistä. Monet JAMKin hoitotyön opiskelijat käyvät harjoittelujaksonsa aikana perehtymässä depressiohoitajan työhön Huhtasuon terveysasemalla. Lisäksi Silvennoinen käy kertomassa työstään hoitotyön opiskelijoille.

YAMK-tutkinto

YAMK-tutkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) vastaa yliopiston maisteritutkintoa. Pohjavaatimuksena on AMK-tutkinto ja vähintään kolme vuotta työkokemusta sen jälkeen.

Lue lisää

Tiina Silvennoinen

Takaisin