4.4.2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää Kosovon opettajankoulutusta

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) on vetovastuussa ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisestä Kosovossa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Pristinan yliopiston kanssa kaksivuotinen ammattipedagogiikkaan painottuva maisteriohjelma (Master’s Degree in Vocational Pedagogy). JAMKista toteutukseen osallistuu kymmenkunta opettajankouluttajaa.

Taustalla on Kosovon korkeakoulu­lakiin tehty linjaus, jonka mukaan vuodesta 2016 alkaen kaikilla uusilla opettajilla koko opetusjärjestelmässä tulee olla maisteripohjainen tutkinto. Tämä vaatimus ja uusi maisteriohjelma ovat eurooppalaisessakin kontekstissa ainutlaatuisia, sillä harvassa maassa vaaditaan ammatillisilta opettajilta näin laajaa pedagogista koulutusta. Kehitettävä ammattipedagoginen maisteriohjelma pohjautuu AOKKin ammatilliseen opettajankoulutukseen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen työelämää lähellä olevaan toteutustapaan.

Kehittämistyö tapahtuu Pristinan yliopiston koordinoiman Med@UP-hankkeen puitteissa. Kirjainlyhenne tulee sanoista Modernizing Teacher Education in the University of Pristhina. Tammikuussa käynnistyneelle hankkeelle myönnettiin tänä vuonna Euroopan suurin Tempus-rahoitus, lähes 900 000 euroa.

”Ammatillisen opettajankoulutuksen malliamme arvostetaan Kosovossa korkealle. Paikallisten vahva luottamus ammattipedagogiseen osaamiseemme syntyi aiemman koulutusvientinä toteutetun kehittämishankkeen myötä”, toteaa tutkimus- ja kehityspäällikkö Leena Kaikkonen AOKKista.

Teksti: Timo Sillanpää

Jaa

Takaisin