4.4.2014

Alkuperän arviointiin työkaluja

Minna Hyvärinen: The European Union’s preferential trade agreements: Performing an Origin Status Assessment. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Logistics Engineering. 2012.

Globaalissa taloudessa hankitaan yhä enemmän raaka-aineita, komponentteja ja valmistusta kotimaan ulkopuolelta. Monelle suomalaisyritykselle on ajankohtaista selvittää, miten ulkomainen hankinta vaikuttaa yrityksen tuotteiden alkuperästatukseen.

Kansainvälisten, EU:n neuvottelemien tullietuussopimusten puitteissa yritykset hyötyvät tullietuuksista tavaroiden tuonnissa ja viennissä, mutta etuudet edellyttävät tavaroiden alkuperämaan olevan EU:n alueella.

Minna Hyvärinen laati opinnäytetyössään Metso Paper Oy:n Jyväskylän yksikölle ohjeet alkuperästatuksen arviointiin ja kaksi työkalua helpottamaan arviointia.
”Toinen työkaluista oli excel-taulukko, johon kootaan hankinnat ja alkuperämaahan liittyvät prosenttiosuudet. Toiseen taulukoista keräsin sopimustiedot niistä maista, joissa Metsolla on paljon liiketoimintaa. Yrityksen henkilöstö voi päivittää tietoja sitä mukaa, kun uusia tullietuussopimuksia neuvotellaan.”

Hyvärisen opinnäytetyö toimii tietolähteenä myös muille kansainvälisen kaupan kanssa toimiville yrityksille. Vaativa ja uuden näkökulman tuova opinnäytetyö palkittiinkin vuoden 2013 lopussa Vuoden Logistiikkaopinnäytetyönä. Palkinnon myönsi Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY.

Jaa

Takaisin