jamk.fi-asiakaslehti 1/2014 - Pääkirjoitus

"JAMK haluaa olla hyödyllinen kumppani ja osa yhteistyöverkostoa. "

Lue lisää

Toiselta asteelta joustavasti korkeakouluun

Ammattikorkeakouluopinnoista on hyötyä tulevaisuudessa. Aion hakea opiskelemaan sairaanhoitajaksi työpätkän ja armeijan jälkeen.

Summer Schoolit tuovat Jyväskylään kansainvälisiä vieraita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Summer Schoolit kokoavat yhteen suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat. JAMKin neljä koulutusyksikköä järjestävät kesällä 2014 kaikkiaan viisi kesäkoulua, jotka sisältävät luentoja, työpajoja, vierailuja ja vapaa-ajan ohjelmaa.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää Kosovon opettajankoulutusta

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) on vetovastuussa ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisestä Kosovossa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Pristinan yliopiston kanssa kaksivuotinen ammattipedagogiikkaan painottuva maisteriohjelma (Master’s Degree in Vocational Pedagogy). JAMKista toteutukseen osallistuu kymmenkunta opettajankouluttajaa.

JAMKin venäläisopiskelijat ja keskisuomalaiset yritykset yhteistyössä

Jyväskylässä opiskelevat venäläiset voivat kielitaitoisina ja oman maansa tavat tuntevina auttaa keskisuomalaisia yrityksiä. Heillä saattaa myös olla yrityksille tärkeitä kontakteja.

Erikoistuminen nosti Dextilin kasvuun

Dextili Oy ja JAMK tekevät yhteistyötä, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Win-win-tilanne onkin kumppanuussopimuksen keskeinen tavoite.

Valtavien mahdollisuuksien biotalous

Biotalouden kovat tavoitteet pyritään saavuttamaan Suomessa hyödyntämällä viisaasti omia luonnonvarojamme, kasvattamalla osaamistasoa ja kehittämällä yritystoimintaa. JAMKin Biotalous­instituutilla Saarijärvellä on tärkeä tehtävä pk-yritysten mahdollisuuksien kasvattamisessa.

100 polkupyörää tuleville opiskelijoille

Sitra ja Jyväskylän kaupunki käynnistivät viime vuonna yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. Kohti resurssiviisautta -hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja taloudellisen kasvun, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden lisäämiseen Jyväskylän alueella.

Resurssiviisaassa Jyväskylässä halutaan maamassat hyötykäyttöön

Jyväskylä tähtää ekotehokkaaksi kaupungiksi, joka kierrättää rakentamisesta syntyvät maamassat ja hyödyntää ne lähellä. Jyväskylän kaupunki rakentaa maa-ainesten hallintaan tietojärjestelmää, jonka rakentamisessa ja käyttöönotossa JAMK on apuna muun muassa verkottamassa maansiirtoalan toimijoita.

JAMK sai tunnustusta kansainvälisestä toiminnastaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on Euroopan kansainvälisin korkeakoulu, kun mittarina on henkilöstön liikkuvuus. JAMKille myönnettiin vuoden 2013 EU:n Erasmus Award for Excellence -palkinnon ensimmäinen sija.

Need for Speed auttaa yrityksiä menestymään reaaliaikaisessa digitaalisessa taloudessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kehittämässä liiketoimintamalleja ja työkaluja reaaliaikaiseksi muuttuvaa digitaalista taloutta varten.

Ohjaus alkaa jo ennen hoitoa

Kun pyritään lyhentämään hoitoaikoja, korostuu entisestään potilaan oikea ohjaus. Ohjaus tarkoittaa toimia ennen hoitoon tuloa, hoidon aikana sekä hoitojakson jälkeen asiakaslähtöisesti. JAMK on tarjonnut kiitettyjä ohjauskoulutuskokonaisuuksia hoitoalan ammattilaisille.

Depressiohoitaja kulkee potilaan rinnalla

Masennus tunnistetaan nykyään hyvin ja vaikeistakin asioista pystytään keskustelemaan aikaisempaa huomattavasti vapaammin. Valitettavasti vieläkin häpeä viivästyttää asianmukaisen hoidon hakemista.

Mobiilisti ja olennaiseen keskittyen

”Käyttäjää hyvin palvelevan verkkosivuston perimmäinen käyttötarkoitus, kohderyhmät ja käyttäjäpolut on mietitty perusteellisesti ja sivustoa pystyy käyttämään sujuvasti mobiililaitteilla”, linjaa Tietotalo Infocenter Oy:n ratkaisupäällikkö Antti Brunni.

Tiimioppiminen kehittää vastuuta ja vuorovaikutusta

Sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä tarvitaan entistä enemmän tiimiosaamista ja itseohjautuvaa työotetta. JAMKin hyvinvointiyksikkö on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön kaikkia uusia opiskelijoita koskevan tiimiopiimiseen perustuvan oppimismenetelmän.

Elämäntapa remonttiin

NettiVerkkari tavoitti elämäntapamuutoksesta kiinnostuneet nuoret. Uudenlainen verkossa tapahtuva ryhmäohjaus sai nuorilta hyvän palautteen. Käytännön vinkkien lisäksi nuoret saivat kaipaamaansa vertaistukea.

Opinnäytetyöt

Tekstit Pia Tervoja

Alkuperän arviointiin työkaluja

Minna Hyvärinen: The European Union’s preferential trade agreements: Performing an Origin Status Assessment. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Logistics Engineering. 2012.

Ruokapalvelujen ammattinimikkeistö vaatii selkeyttämistä

Paula Juurakko: Kunta ruokapalvelujen tuottajana. Opinnäytetyö, ylempi amk. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 2014.

Asiantuntijoiden johtamisesta uutta tietoa

Kare Norvapalo: The quality and development of the leader-follower relationship and psychological capital. A longitudinal case study in a higher education context. (Esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman laatu ja kehittyminen: pitkittäinen tapaustutkimus korkeakouluympäristössä). Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen. 2014.

Tuotannonohjausjärjestelmät käyttöön vaiheittain ja ajan kanssa

Taina Talvitie: Ravitsemuslaadulla vastuullisuutta ruokapalveluihin: Tuotannonohjausjärjestelmien käyttö. Opinnäytetyö, ylempi amk. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 2014.