jamk.fi

Tervetuloa seuraamaan, kuinka JAMK osallistuu pilottina kolmannen kierroksen laatuauditointiin. Auditointimallia on päivitetty edellisestä kierroksesta, ja kolmannen kierroksen auditointimalli korostaa opiskelijakeskeisyyttä, kannustaa kokeiluihin ja katsoo tulevaisuuteen. Lisätietoa uudesta auditointimallista saa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointimallista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI toteuttaa korkeakoulujen kolmannen kierroksen auditoinnin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointisopimus allekirjoitettiin 27.11.2017, ja valinnaiseksi auditointikohteeksi JAMK valitsi koulutusviennin laadunhallinnan.

Syksyllä 2018 JAMK tekee itsearvioinnin auditoinnin lähtökohdaksi. Auditointiryhmä tulee vierailulle maaliskuussa 2019, ja auditoinnin tulos selviää keväällä 2019.

Voit seurata auditoinnin etenemistä JAMK2030-blogista.

Auditointiryhmä

Korkeakoulujen arviointijaosto on nimittänyt auditointiryhmään seuraavat henkilöt:
• Kasvatustieteiden tohtori Riitta Rissanen, rehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
• Filosofian maisteri Ari Koski, koulutusvientikoordinaattori, Turun yliopisto (80 %) ja Key Account Manager, Finland University (20 %)
• Valtiotieteiden tohtori Kaisa Lähteenmäki-Smith, johtava asiantuntija, Sitra
• Opiskelija Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu