jamk.fi

JAMK pilotoi korkeakoulujen kolmannen kierroksen auditointimallia. Auditointimallia on päivitetty edellisestä kierroksesta: malli korostaa opiskelijakeskeisyyttä, kannustaa kokeiluihin ja katsoo tulevaisuuteen. Lisätietoa uudesta auditointimallista saa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen www-sivuilta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa korkeakoulujen kolmannen kierroksen auditoinnin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointisopimus allekirjoitettiin 27.11.2017, ja valinnaiseksi auditointikohteeksi JAMK valitsi koulutusviennin laadunhallinnan.

Auditointiryhmä vieraili JAMKissa 12.-13.3.2019 ja kuuli vierailun aikana JAMKin henkilöstön jäseniä, opiskelijoita, hallitusta sekä sidosryhmiä. Vierailua edelsi henkilöstöä ja opiskelijoita osallistanut itsearviointi, jonka auditointiryhmä sai etukäteen käyttöönsä. Auditoinnin tulos selviää alkukesän 2019 aikana.

Voit seurata auditoinnin etenemistä JAMK2030-blogista.

Auditointiryhmä

Korkeakoulujen arviointijaosto on nimittänyt auditointiryhmään seuraavat henkilöt:
• Kasvatustieteiden tohtori Riitta Rissanen, rehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
• Filosofian maisteri Ari Koski, koulutusvientikoordinaattori, Turun yliopisto (80 %) ja Key Account Manager, Finland University (20 %)
• Valtiotieteiden tohtori Kaisa Lähteenmäki-Smith, johtava asiantuntija, Sitra
• Opiskelija Jyri Niemi, Turun ammattikorkeakoulu