Määräaikaisarvioinnilla tutkinto-ohjelmien säännöllistä arviointia

Koulutuksen määräaikaisarviointi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kehittämä arviointimenetelmä, jolla vastataan eurooppalaisen laadunvarmistusstandardin vaatimukseen määräajoin toteutettavasta tutkinto-ohjelmien arvioinnista. Arvioinnissa tunnistetaan tutkinto-ohjelman vahvuuksia, hyviä käytänteitä ja parantamisalueita. Arvioinnin toteuttaa nelihenkinen puolueettomien arvioijien ryhmä, joista puolet on JAMKin ulkopuolisia asiantuntijoita.

ICT-ala

Kasvatusala

Kulttuuriala

Liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala

Luonnonvara-ala

Matkailu- ja ravitsemisala

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikan ala

> Completed periodic evaluations of degree programmes in English (instruction in English).