jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 2016 valmistunut

Vastaa tästä sijoittumiskyselyyn 4.1.2018 alkaen.

 

Tuloksia vuonna 2015 valmistuneiden sijoittumisseurannasta

JAMK seuraa säännöllisesti valmistuneiden sijoittumista työelämään. Kesällä 2017 valmistui Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta vuonna 2015 AMK-tutkinnon JAMKista suorittaneille. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat työllistyvät pääasiassa hyvin. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 86 prosentilla on olemassa oleva työ (sisältää perhevapaalla tms. olevat) ja 6 prosenttia on työttömänä. 57 prosenttia työssä käyvistä ilmoittaa työpaikkansa sijaitsevan Keski-Suomessa.  Neljä prosenttia niistä, joilla on olemassa oleva työ, ilmoittaa toimivansa yrittäjänä tai freelancerina. Yrittäjänä toimivia on valmistunut mm. niin liiketalouden, energiatekniikan, fysioterapian kuin logistiikan koulutusohjelmista.

JAMKista valmistuneet työllistyvät pääasiassa tutkintoaan vastaavalle alalle (83 %) melko nopeasti valmistumisen jälkeen. Työtehtävien laatu koetaan vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulututkintoa vastaavaksi (78 %). 54 prosenttia ilmoittaa työskentelevänsä asiantuntijatehtävissä tai esimies- ja johtotehtävissä. Valmistuneiden mukaan heidän osaamisensa on vastannut hyvin myös työnantajien odotuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden odotetaan olevan laaja-alaisia moniosaajia, joilla on hallussa myös yhä erikoistuneempaa osaamista. Työelämässä heiltä odotetaan käytännönläheistä osaamista ja valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa. Alasta riippumatta mm. liiketoiminta-, kansainvälisyys- ja tietoteknisen osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi. Myös yrittäjyysosaamisen merkityksen kasvu näkyy vastauksista, samoin ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset kuten sote-uudistus ja digitalisaatio.

YAMK-tutkinto edistää urakehitystä

Kesällä 2017 tehtiin seuranta JAMKista heinäkuun 2014 ja kesäkuun 2016 välillä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille. Lue tiedote kyselyn tuloksista täältä.

Tuloksia aiempien vuosien sijoittumisseurannoista

Tutustu koosteisiin aiempien vuosien Vuosi valmistumisesta-sijoittumisseurannoista:

Viisi vuotta valmistumisesta – uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille

Syksyllä 2008 toteutettiin seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä uraseuranta vuonna 2003 AMK-tutkinnon suorittaneille. Laaja kysely kertoo valmistuneiden asemasta työmarkkinoilla, työtehtävistä sekä tyytyväisyydestä omaan urakehitykseen ja tutkintoon.

 

Lisätietoja uraseurannoista ja työllistymisestä

Lappi Johanna

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400159422