jamk.fi

Tuloksia vuonna 2015 valmistuneiden sijoittumisseurannasta

JAMK seuraa säännöllisesti valmistuneiden sijoittumista työelämään. Kesällä 2017 valmistui Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta vuonna 2015 AMK-tutkinnon JAMKista suorittaneille. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat työllistyvät pääasiassa hyvin. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 86 prosentilla on olemassa oleva työ (sisältää perhevapaalla tms. olevat) ja 6 prosenttia on työttömänä. 57 prosenttia työssä käyvistä ilmoittaa työpaikkansa sijaitsevan Keski-Suomessa.  Neljä prosenttia niistä, joilla on olemassa oleva työ, ilmoittaa toimivansa yrittäjänä tai freelancerina. Yrittäjänä toimivia on valmistunut mm. niin liiketalouden, energiatekniikan, fysioterapian kuin logistiikan koulutusohjelmista.

JAMKista valmistuneet työllistyvät pääasiassa tutkintoaan vastaavalle alalle (83 %) melko nopeasti valmistumisen jälkeen. Työtehtävien laatu koetaan vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulututkintoa vastaavaksi (78 %). 54 prosenttia ilmoittaa työskentelevänsä asiantuntijatehtävissä tai esimies- ja johtotehtävissä. Valmistuneiden mukaan heidän osaamisensa on vastannut hyvin myös työnantajien odotuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden odotetaan olevan laaja-alaisia moniosaajia, joilla on hallussa myös yhä erikoistuneempaa osaamista. Työelämässä heiltä odotetaan käytännönläheistä osaamista ja valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa. Alasta riippumatta mm. liiketoiminta-, kansainvälisyys- ja tietoteknisen osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi. Myös yrittäjyysosaamisen merkityksen kasvu näkyy vastauksista, samoin ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset kuten sote-uudistus ja digitalisaatio.

Vastaa kyselyyn YAMK-tutkinnon suorittaneille!

Selvitämme nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden näkemyksiä koulutuksen merkityksestä ja vaikutuksista. Tällä kertaa kysely suunnataan heinäkuun 2014 ja kesäkuun 2016 välillä valmistuneille. Kaikki vastaukset ovat meille tärkeitä alasta tai kokemuksistasi riippumatta. Helpoiten kyselyyn voi vastata sähköisesti alla olevan linkin kautta.

Vastaa kyselyyn: YAMK-seuranta

Aloititko Suomen ensimmäisissä korkeakouludiplomikoulutuksissa syksyllä 2014? Kerro nyt kokemuksistasi!

Vuonna 2014 käynnistyivät JAMKissa Suomen ensimmäiset korkeakouludiplomikoulutukset gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen. Nyt kun koulutuksesta on kulunut jonkin aikaa, tahdomme me Jyväskylän ammattikorkeakoululla kuulla sinun koulutukseen osallistuneen näkemyksen siitä, mitä vaikutuksia ja merkityksiä koulutuksella on ollut. Sähköisesti voit vastata alla olevan linkin kautta.

Vastaa kyselyyn: Korkeakouludiplomi-kysely

YAMK-tutkinto edistää urakehitystä

Kesällä 2015 tehtiin seuranta JAMKista tammikuun 2012 ja kesäkuun 2014 välillä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille. Lue tiedote kyselyn tuloksista täältä.

Tuloksia aiempien vuosien sijoittumisseurannoista

Tutustu koosteisiin aiempien vuosien Vuosi valmistumisesta-sijoittumisseurannoista:

Viisi vuotta valmistumisesta – uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille

Syksyllä 2008 toteutettiin seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä uraseuranta vuonna 2003 AMK-tutkinnon suorittaneille. Laaja kysely kertoo valmistuneiden asemasta työmarkkinoilla, työtehtävistä sekä tyytyväisyydestä omaan urakehitykseen ja tutkintoon.

 

Lisätietoja uraseurannoista ja työllistymisestä

Kirjalainen Elina

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400159422
Näytä lisää