Syksyllä 2020 selvitetään opettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusten vaikuttavuutta

Vastaa kyselyyn vuosina 2017-2018 koulutuksen suorittaneille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajakorkeakoulussa ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan koulutuksen suorittaneet saavat loka-marraskuussa 2020 postin kautta kyselyn, jolla kerätään tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta. Opiskelijoita pyydetään kertomaan näkymyksistään opinnoista, koulutusprosessista ja sen vaikutuksista.

Kyselyihin voi vastata seuraavien linkkien kautta vielä marraskuun ajan:

Tuloksia vuonna 2017 valmistuneiden sijoittumisseurannasta

JAMK seuraa säännöllisesti valmistuneiden sijoittumista työelämään. Keväällä 2019 valmistui Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta vuonna 2017 AMK-tutkinnon JAMKista suorittaneille. 91 prosentilla vuonna 2017 valmistuneista oli selvityksen mukaan vuoden kuluttua valmistumisestaan työsuhde tai he olivat yrittäjiä/freelancereita. Työttömänä oli 5 % vastaajista. Työllistyneistä 58 % oli jäänyt Keski-Suomen alueelle ja 14 % työskenteli Uudellamaalla.

Kaksi kolmesta vastaajasta on vakituisessa työsuhteessa ja 84 % toimii mielestään tutkintoaan vastaavalla alalla. Lisäksi noin kolme neljästä valmistuneesta kokee, että oman työn vaativuus vastaa hyvin tai erittäin hyvin opintojen aikana saatua ammattitaitoa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet sekä tietojenkäsittelyn tradenomit arvioivat työnsä vaativuuden vastaavan erityisen hyvin ammattikorkeakouluopinnoissa hankkimaansa ammattitaitoa.

Työllistymiseen on AMK-tutkinnon suorittaneiden näkemyksen mukaan vaikuttanut etenkin opintoihin kuuluva harjoittelu sekä muu työkokemus. Näiden merkitys on erityisen vahva käytännönläheisillä kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Tekniikan-, ICT ja matkailu- ja ravitsemusalalla myös opinnäytteellä on ollut merkitystä työllistymiselle.

YAMK-tutkinto edistää urakehitystä

Kesällä 2017 tehtiin seuranta JAMKista heinäkuun 2014 ja kesäkuun 2016 välillä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille. Lue tiedote kyselyn tuloksista täältä.

Tuloksia aiempien vuosien sijoittumisseurannoista

Tutustu koosteisiin aiempien vuosien Vuosi valmistumisesta-sijoittumisseurannoista:

 

Lisätietoja uraseurannoista ja työllistymisestä

Kirjalainen Elina

Kirjalainen Elina

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400159422
Näytä lisää