Uraseuranta kertoo työurista ja tyytyväisyydestä tutkintoon

Ammattikorkeakoulut tekevät vuosittain uraseurantaa viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Seuranta kartoittaa tyytyväisyyttä tutkintoon ja sen tuottamaan osaamiseen ja sijoittumista työmarkkinoille. Viimeisin seuranta on toteutettu syksyllä 2020 vuonna 2015 valmistuneille.

Tuloksiin voi tutustua tilastopalvelu Vipusessa. Visualisoitujen tulosten kautta voit tarkastella erikseen haluamasi korkeakoulun tai esimerkiksi tutkinnon tuloksia. Tästä pääset Vipuseen tulosten katselua varten.

Tuloksia vuonna 2017 valmistuneiden sijoittumisseurannasta

JAMK seuraa säännöllisesti valmistuneiden sijoittumista työelämään. Keväällä 2019 valmistui Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta vuonna 2017 AMK-tutkinnon JAMKista suorittaneille. 91 prosentilla vuonna 2017 valmistuneista oli selvityksen mukaan vuoden kuluttua valmistumisestaan työsuhde tai he olivat yrittäjiä/freelancereita. Työttömänä oli 5 % vastaajista. Työllistyneistä 58 % oli jäänyt Keski-Suomen alueelle ja 14 % työskenteli Uudellamaalla.

Kaksi kolmesta vastaajasta on vakituisessa työsuhteessa ja 84 % toimii mielestään tutkintoaan vastaavalla alalla. Lisäksi noin kolme neljästä valmistuneesta kokee, että oman työn vaativuus vastaa hyvin tai erittäin hyvin opintojen aikana saatua ammattitaitoa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet sekä tietojenkäsittelyn tradenomit arvioivat työnsä vaativuuden vastaavan erityisen hyvin ammattikorkeakouluopinnoissa hankkimaansa ammattitaitoa.

Työllistymiseen on AMK-tutkinnon suorittaneiden näkemyksen mukaan vaikuttanut etenkin opintoihin kuuluva harjoittelu sekä muu työkokemus. Näiden merkitys on erityisen vahva käytännönläheisillä kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Tekniikan-, ICT ja matkailu- ja ravitsemusalalla myös opinnäytteellä on ollut merkitystä työllistymiselle.

YAMK-tutkinto edistää urakehitystä

Kesällä 2017 tehtiin seuranta JAMKista heinäkuun 2014 ja kesäkuun 2016 välillä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille. Lue tiedote kyselyn tuloksista täältä.

Tuloksia aiempien vuosien sijoittumisseurannoista

Tutustu koosteisiin aiempien vuosien Vuosi valmistumisesta-sijoittumisseurannoista:

 

Lisätietoja uraseurannoista ja työllistymisestä

Kirjalainen Elina

Kirjalainen Elina

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358400159422
Näytä lisää