jamk.fi

Tutustu TKI-toiminnan ja palveluliiketoiminnan laadunhallinnan toimintatapoihin ja tuloksiin.

Toimintatavat

TKI-toiminnan ja palveluliiketoiminnan laadunhallinnassa JAMK noudattaa seuraavia toimintatapoja:

Suunnittelu

  • JAMKin strategia ja periaatteet: JAMKin strategiassa tehdyt valinnat sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan periaatteet ja pedagogiset ja periaatteet ohjaavat TKI-toiminnan suunnittelua.
  • Tavoitesopimukset ja budjetti: Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa sovitut tavoitteet ja JAMKin strategia muunnetaan yksiköiden budjetoinnin yhteydessä laadittavissa toimintasuunnitelmissa. Strategisesti kohdennettu budjetointi tukee tavoitteiden saavuttamista.
  • Suunnitelmat: Projektisuunnitelma ohjaa TKI-projektin toteutusta. Tarjous ja sopimus ohjaavat asiakkaalle tarjottavan palvelun toteutusta.

Toiminta

  • Prosessit ja ohjeet: Keskeisimmät TKI-toiminnan ja palveluliiketoiminnan prosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa. Tärkein toimintaohje on JAMKin projektiohje.

Seuranta ja arviointi

  • Palautteet: Asiakaspalautteet kootaan kaikista päättyneistä TKI-projekteista. Projekteihin osallistuneilta opiskelijoilta kootaan palaute opintojaksopalautteessa. TKI-projektien ohjausryhmiltä pyydetään palautetta jatkuvasti.
  • Arvioinnit: Jokainen TKI-projekti arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa muotoiluvaiheen arviointityökalulla. TKI-salkun katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa JAMKin johtoryhmässä. JAMK tilaa ulkoisia arviointeja TKI-toimintaan tai koulutukseen liittyvinä teema-arviointeina.

Laadun parantaminen

  • Seurannan ja arvioinnin hyödyntäminen: Menettelyt seuranta- ja arviointitietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen on sovittu.
  • Päivittäinen parantaminen: Kaikki JAMKissa työskentelevät ja opiskelevat pyrkivät jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa. Projektipäällikkö selvittää tarvittaessa syyt heikkoon asiakaspalautteeseen. Palveluliiketoiminnasta vastaavat henkilöt tekevät palautteiden perusteella tarpeelliseksi katsomansa korjaavat toimenpiteet.

Tulokset

JAMKin TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan tulokset ilmenevät tunnusluvuista, palautteista ja arvioinneista.

Tunnusluvut

Tuloksia on nähtävillä opetushallinnon valtakunnallisessa tilastopalvelussa vipunen.fi.

Palautteet

Ohjausryhmä- ja asiakaspalaute

Arvioinnit

Ulkoinen arviointi

Luokkahuoneesta innovaatioalustoille : Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan arviointiraportti (Varmola, Myllykangas, Korhonen, Viitasaari 2018)

JAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ulkoinen arviointi 2010-2011: Maakunnasta maailmalle (Sotarauta, Myllykangas & Varmola 2011).