Menettelytavat

TKI-toiminnan laadunhallinnassa JAMK noudattaa seuraavia menettelytapoja:

Suunnittelu

 • TKI-toiminnan suunnittelu perustuu JAMKin strategiaan ja toimintasuunnitelmiin sekä kohderyhmien tarpeisiin ja rahoittajien kriteereihin. Avoimen TKI-toiminnan periaatteet huomioidaan suunnittelussa.
 • Ideointivaiheessa projektista laaditaan projekti-idean kuvaus. Suunnitteluvaiheessa projekteista laaditaan projektisuunnitelmat, jotka arvioidaan ennen niiden lähettämistä rahoittajille. Yksikönjohtaja hyväksyy rahoitushakemuksen ja päätöksen rahoittajille lähetettävistä hakemuksista tekee toimitusjohtaja. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneista projekteista tehdään asettamispäätökset.

Toiminta

 • TKI-toiminnan tärkeimmät prosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa. TKI-toiminnan tueksi on laadittu TKI-toiminnan periaatteet ja projektiohje. JAMK on sitoutunut avoimuuden periaatteiden noudattamiseen TKI-toiminnassa.
 • TKI-projekti toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Projektin toteutusvaiheessa ennakoidaan muutoksia ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.
 • Projektien taloustilannetta seurataan säännöllisesti. Projektien tulokset kootaan ja viestitään myös ulkoisille sidosryhmille.

Seuranta ja arviointi

 • Tunnuslukuja seurataan tuloskortissa ja TKI-toiminnan katsauksissa.
  Projektipäällikkö raportoi projektin aikana saadun palautteen T&K-päällikölle ja kokoaa yhteenvedon palautteesta. Asianomaiset päälliköt arvioivat projektin onnistumista projektin päättyessä.
 • TKI-ryhmä tekee itsearvioinnin TKI-toiminnan kehittämistarpeista vähintään joka toinen vuosi. Benchmarkingia ja ulkoisia arviointeja hyödynnetään tarpeen mukaan.

Laadun parantaminen

 • Projektipäällikkö reagoi saamaansa palautteeseen jatkuvasti ja tekee tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 • T&K-päällikkö ja tulosalueen päällikkö päättävät keskenään sopien välittömistä TKI-toimintaa koskevista parantamistoimenpiteistä projektipäälliköiden raportoiman palautteen perusteella ja hyödyntävät tietoa projektien onnistumisesta uusien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • T&K-päällikkö esittelee TKI-toiminnan katsauksen johtoryhmälle, joka päättää mahdollisista kehittämiskohteista.
 • TKI-ryhmä kehittää TKI-toimintaa itsearvioinnin pohjalta.