jamk.fi

JAMKin laatujärjestelmä

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) on käytössä auditoitu laatujärjestelmä (katso Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointirekisteri).

JAMKin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: Plan/Suunnittele – Do/Toteuta – Check/Arvioi – Act/Paranna. Järjestelmä on kuvattu oheisessa kuviossa.

Toimintaympäristössä keskeiset JAMKin toimintaan vaikuttavat voimat ovat globalisaatio, Euroopan unionin ja Suomen yleinen kehitys sekä työelämän alueelliset osaamis- ja kehitystarpeet. Laadunhallinta varmistaa sidosryhmien tarpeet ja odotukset huomioon ottavan suunnittelun (plan), suunnitelmien tehokkaan toteutuksen (do), toiminnan ja tulosten monipuolisen ja ajantasaisen seurannan ja arvioinnin (check) sekä toiminnan laadun jatkuvan parantamisen (act).

Laadunhallinta tekee JAMKista jatkuvasti kehittyvän ja oppivan korkeakouluyhteisön, jonka toiminta on vaikuttavaa: JAMK tuottaa toimintaympäristöön osaamista ja kilpailukykyä, jotka edistävät Keski-Suomen ja JAMKin muiden toiminta-alueiden menestystä.

JAMKin laatukäsikirja kuvaa laadunhallinnan kokonaisuuden, jota kaikki JAMKissa toteuttavat. Laatukäsikirjaa täydentää prosessikuvauksista koostuva toiminnanohjauskäsikirja (TOKA), joka kuvaa JAMKissa sovitun tavan toimia. Lisäksi käytössä on JAMKin toimintaohjeet ja lomakkeet, jotka ovat apuvälineitä työn tekemiseen. Nämä dokumentit ovat saatavilla henkilöstön intranetissä ja tarvittavilta osin myös opiskelijoiden intranetissä.

JAMKin saavuttamat tulokset tunnusluvut, palautteet, arvioinnit Lue lisää