Laadunhallinnan tavoitteet

Tavoitteenamme on
• parantaa opiskelijoiden ja asiakkaiden kilpailukykyä osaamisen avulla
• varmistaa strategian toteutus, toiminnan sujuvuus ja tuloksellisuus sekä
• uudistaa korkeakoulun toimintaa asiantuntevan ja kehittyvän yhteisön voimin.

JAMKin laatujärjestelmä

Laatua hallitaan laatujärjestelmän avulla. Jyväskylän ammattikorkeakoululla (JAMK) on auditoitu laatujärjestelmä (katso Korkeakoulujen auditointirekisteri).Laatujärjestelmä on kuvattu JAMKin laatukäsikirjassa, josta esitetään näillä sivuilla ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin rakennettu tiivistys.

JAMKin laadunhallinta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: 1) suunnittelu, 2) toiminta, 3) seuranta ja arviointi ja 4) laadun parantaminen. JAMKin laatujärjestelmä on kuvattu oheisessa kuviossa.

JAMKin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: Plan/Suunnittele – Do/Toteuta – Check/Arvioi – Act/Paranna. Järjestelmä on kuvattu oheisessa kuviossa.

Toimintaympäristössä keskeiset JAMKin toimintaan vaikuttavat voimat ovat globalisaatio, Euroopan unionin ja Suomen yleinen kehitys sekä työelämän alueelliset osaamis- ja kehitystarpeet.

Laadunhallinta varmistaa sidosryhmien tarpeet ja odotukset huomioon ottavan suunnittelun (plan), suunnitelmien tehokkaan toteutuksen (do), toiminnan ja tulosten monipuolisen ja ajantasaisen seurannan ja arvioinnin (check) sekä toiminnan laadun jatkuvan parantamisen (act).

Toimintaympäristön muutokset ja sidosryhmien odotukset toimivat syötteenä JAMKin strategisille valinnoille. JAMK ennakoi muutoksia omista lähtökohdistaan ja asettaa tavoitteet toiminnalleen. Laadunhallinnassa korostetaan käytäntöön suuntautuneelle korkeakoululle ominaista laatua (JAMK laatu).

Laadunhallinnan menettelyt eri prosesseissa kuvataan JAMKin laatukäsikirjassa. Prosessit on jäsennetty ydinprosesseihin (koulutus, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta) sekä niitä tukeviin johtamisprosesseihin ja tukiprosesseihin. Tärkeimmät prosessit on kuvattu toiminnanohjauskäsikirjassa (TOKA). Lopputuloksena JAMK tuottaa toimintaympäristöön strategisiin valintoihinsa pohjautuvaa osaamista ja kilpailukykyä.

Laatukäsikirjanen Esitteessä on kuvattu JAMKin laatujärjestelmä tiivistetysti (pdf) Tutustu kirjaseen
JAMKin saavuttamat tulokset tunnusluvut, palautteet, arvioinnit Lue lisää