Tunnustukset laadusta

JAMK on yksi menestyneimmistä suomalaisista ammattikorkeakouluista. Seuraavassa on lueteltu tärkeimpiä laadusta saatuja tunnustuksia:

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnit ja arvioinnit

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2019 sekä Excellence-laatuleima 2021 ensimmäisenä Suomessa
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2013 (kansainvälinen auditointiryhmä)
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2006
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2010-2012: seksuaaliterveys
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2000: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia

Tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit

Euroopan komission tunnustukset

  • Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020
  • Diploma Supplement Label 2013–2016
  • Erasmus Golden Award for Excellence 2013. Erinomainen laatu henkilöstön liikkuvuudessa.

Tunnuslukuja

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Vipusessa on vertailukelpoisia tietoja eri ammattikorkeakouluista.

Palautteita

AVOP-palaute valmistumisvaiheessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen päättyessä opiskelijoilta kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palaute. Tulokset ovat nähtävissä opetushallinnon valtakunnallisessa tilastopalvelussa vipunen.fi.

Uraseuranta

Ammattikorkeakoulut toteuttavat vuosittain uraseurannan viisi vuotta aiemmin AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaineille. Myös tämän seurannan tulokset kootaan tilastopalvelu Vipuseen, josta voi erikseen tutustua myös JAMKista valmistuneiden seurantatuloksiin.

Ennen korkeakoulujen yhteistä uraseurantaa JAMK toteutti vuosittain Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseurannan. Sijoittumisseurannan tuloksia voit lukea täältä.