jamk.fi

Tunnustukset laadusta

JAMK on ollut yksi menestyneimmistä suomalaisista ammattikorkeakouluista. Seuraavassa on keskeisiä JAMKin laadustaan saamia tunnustuksia:

Euroopan komission tunnustukset

  • Diploma Supplement Label 2013–2016
  • Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020
  • Erasmus Golden Award for Excellence 2013. Erinomainen laatu Erasmus -ohjelmassa henkilöstön liikkuvuus.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tunnustukset

  • KKA on toteuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditoinnin ja myöntänyt laatuleiman (2006 kansallinen auditointi, 2013 kansainvälinen auditointi)
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2010-2012: seksuaaliterveys
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2000: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustukset

  • Tuloksellisuusrahoitusta osoituksena laadusta 1997 - 2006
  • Nimitys aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi 2006 - 2007

Koulutusohjelmien akkreditoinnit

Tunnusluvut

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Vipusessa on vertailukelpoisia tietoja eri ammattikorkeakouluista.

Tilastokeskus

Tutustu tilastokeskuksen ammattikorkeakouluja koskeviin tilastoihin.

Palautteet

Asiakashaastattelut

Tärkeimpien asiakkaiden näkemys JAMKin toiminnasta kartoitetaan vuosittain toteutettavilla asiakashaastatteluilla.

Arvioinnit

Korkeakoulujen arviointineuvoston KKA (nykyisin Karvi) on laatinut raportit laatujärjestelmän auditoinneista: