jamk.fi

Tunnustukset laadusta

JAMK on ollut yksi menestyneimmistä suomalaisista ammattikorkeakouluista. Seuraavassa on keskeisiä JAMKin laadustaan saamia tunnustuksia:

Euroopan komission tunnustukset

  • Diploma Supplement Label 2013–2016
  • Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) tunnustukset

  • KKA on toteuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditoinnin ja myöntänyt laatuleiman (2006 kansallinen auditointi, 2013 kansainvälinen auditointi)
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2010-2012: seksuaaliterveys
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2000: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia

Koulutusohjelmien akkreditoinnit

Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustukset

  • Tuloksellisuusrahoitusta 13 vuoden ajan osoituksena laadusta.
  • Nimitys aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi 2006-2007

Tunnusluvut

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Vipusessa on vertailukelpoisia tietoja eri ammattikorkeakouluista.

Tilastokeskus

Tutustu tilastokeskuksen ammattikorkeakouluja koskeviin tilastoihin.

OPH rahoitusraportit

Tutustu JAMKia koskeviin Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportteihin.

Palautteet

Sidosryhmäpalaute

Tärkeimpien sidosryhmien näkemys JAMKin toiminnasta kartoitetaan joka toinen vuosi sidosryhmäkyselyllä. Oheisessa kuviossa on esitetty kyselyssä annettujen yleisarvosanojen (4-10) keskiarvot sidosryhmittäin vuosina 2007, 2009 ja 2011.

JAMKin sidosryhmäpalaute

Arvioinnit

Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) on laatinut raportit laatujärjestelmän auditoinneista: