jamk.fi

Tunnustukset laadusta

JAMK on yksi menestyneimmistä suomalaisista ammattikorkeakouluista. Seuraavassa on lueteltu tärkeimpiä laadusta saatuja tunnustuksia:

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnit ja arvioinnit

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2013 (kansainvälinen auditointiryhmä)
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditointi 2006
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2010-2012: seksuaaliterveys
  • Koulutuksen laatuyksikkö 2000: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia

Tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit

Euroopan komission tunnustukset

  • Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020
  • Diploma Supplement Label 2013–2016
  • Erasmus Golden Award for Excellence 2013. Erinomainen laatu henkilöstön liikkuvuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustukset

  • Nimitys aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi 2006 - 2007
  • Tuloksellisuusrahoitusta osoituksena laadusta 1997 - 2006

Tunnusluvut

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon raportointipalvelu, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Vipusessa on vertailukelpoisia tietoja eri ammattikorkeakouluista.

Palautteet

AVOP-palaute valmistumisvaiheessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen päättyessä opiskelijoilta kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palaute. Tulokset ovat nähtävissä opetushallinnon valtakunnallisessa tilastopalvelussa vipunen.fi.

Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseuranta

Ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneilta opiskelijoilta pyydetään noin vuosi valmistumisen jälkeen arviota suorittamastaan koulutuksesta ja tietoa sijoittumisestaan työmarkkinoille. Sijoittumisseurannan tuloksia.

TKI-projektien ohjausryhmä- ja asiakaspalautteet

Palautteet kootaan ja raportoidaan projektin päättyessä.

Asiakashaastattelut

Tärkeimpien asiakkaiden näkemys JAMKin toiminnasta kartoitetaan vuosittain toteutettavilla asiakashaastatteluilla.

Arvioinnit

Koulutuksen määräaikaisarvioinnit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) arvioi tutkinto-ohjelmansa perusteellisemmin noin viiden vuoden välein. Tutustu arviointien tuloksiin.

Ulkoiset arvioinnit

JAMK tilaa tarpeen mukaan toimintaansa kohdistuvia ulkoisia arviointeja.

Luokkahuoneesta innovaatioalustoille : Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan arviointiraportti (Varmola, Myllykangas, Korhonen, Viitasaari 2018)

JAMKin AHOT-järjestelmä arvioitiin valtakunnallisessa AHOT korkeakouluissa -hankkeessa vuonna 2013. Tutustu raporttiin "AHOT järjestelmän ulkoinen arviointi. Jyväskylän ammattikorkeaoulu" (2014).

JAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ulkoinen arviointi 2010-2011: Maakunnasta maailmalle (Sotarauta, Myllykangas & Varmola 2011).