jamk.fi

Olemme osa eurooppalaista korkeakoulutusaluetta

JAMKilla on eurooppalaiset ja kansalliset vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti kansainvälistä kehitystä ennakoiden.

Eurooppaan on syntynyt Bolognan prosessin tuloksena yhteinen korkeakoulutusalue, joka turvaa maanosan kilpailukykyä ja edistää muun muassa ihmisten vapaata liikkuvuutta. Jotta eri maissa suoritetut tutkinnot olisivat vertailukelpoisia, on niiden laatu varmistettava. Euroopassa vastuu laadunhallinnasta on annettu jokaisen korkeakoulun omaksi tehtäväksi.

Noudatamme laadunvarmistuksen eurooppalaisia standardeja

JAMKissa toteutettava laadunhallinta on eurooppalaisten standardien mukaista.

Bolognan prosessi on tuottanut laadunvarmistuksen eurooppalaiset standardit ja suuntaviivat (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, lyhenne ESG). Eurooppalaiset standardit korostavat

  • laadunvarmistuspolitiikkaa
  • ohjelmien suunnittelua ja hyväksymistä
  • opiskelijakeskeistä oppimista, opetusta ja arviointia
  • opiskelijavalintaa, opintojen etenemistä, opintojen tunnustamista ja todistusten myöntämistä
  • opetushenkilöstöä
  • palveluita ja opiskelijoiden tukea
  • tiedonhallintaa
  • informaation julkisuutta
  • ohjelmien jatkuvaa seurantaa ja säännöllistä arviointia
  • säännöllistä ulkoista laadunvarmistusta.

Laatujärjestelmämme on auditoitu

Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA (nykyisin Karvi) on auditoinut JAMKin laatujärjestelmän (katso Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointirekisteri) ja myöntänyt laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 27.3.2013 alkaen. Auditointi perustuu KKA:n julkaisemiin auditointikriteereihin, joissa on huomioitu laadunvarmistuksen eurooppalaiset standardit ja suuntaviivat.

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on avustaa korkeakouluja sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa ja näin kehittää korkeakoulutuksen laatua. KKA on ENQA:n (the European Association for Quality Assurance in Higher Education) täysjäsen, ja se on hyväksytty luotettavien eurooppalaisten arviointitoimijoiden rekisteriin (European Quality Assurance Register for Higher Education, lyhenne EQAR).