Olemme osa eurooppalaista korkeakoulutusaluetta

JAMKilla on eurooppalaiset ja kansalliset vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti kansainvälistä kehitystä ennakoiden.

Eurooppaan on syntynyt Bolognan prosessin tuloksena yhteinen korkeakoulutusalue, joka turvaa maanosan kilpailukykyä ja edistää muun muassa ihmisten vapaata liikkuvuutta. Jotta eri maissa suoritetut tutkinnot olisivat vertailukelpoisia, on niiden laatu varmistettava. Euroopassa vastuu laadunhallinnasta on annettu jokaisen korkeakoulun omaksi tehtäväksi.

Noudatamme laadunvarmistuksen eurooppalaisia standardeja

JAMKissa toteutettava laadunhallinta on eurooppalaisten standardien mukaista.

Bolognan prosessi on tuottanut laadunvarmistuksen eurooppalaiset standardit ja suuntaviivat (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, lyhenne ESG). Eurooppalaiset standardit korostavat

  • laadunvarmistuspolitiikkaa
  • ohjelmien suunnittelua ja hyväksymistä
  • opiskelijakeskeistä oppimista, opetusta ja arviointia
  • opiskelijavalintaa, opintojen etenemistä, opintojen tunnustamista ja todistusten myöntämistä
  • opetushenkilöstöä
  • palveluita ja opiskelijoiden tukea
  • tiedonhallintaa
  • informaation julkisuutta
  • ohjelmien jatkuvaa seurantaa ja säännöllistä arviointia
  • säännöllistä ulkoista laadunvarmistusta.

Laatujärjestelmämme on auditoitu

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) (aikaisemmin Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA) on auditoinut JAMKin laatujärjestelmän (katso Korkeakoulujen auditointirekisteri) ja myöntänyt laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 20.5.2019 alkaen. Auditointi perustuu kansallisiin auditointikriteereihin, joissa on huomioitu laadunvarmistuksen eurooppalaiset standardit ja suuntaviivat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Karvi on ENQA:n (the European Association for Quality Assurance in Higher Education) jäsen, ja se on hyväksytty luotettavien eurooppalaisten arviointitoimijoiden rekisteriin (European Quality Assurance Register for Higher Education, lyhenne EQAR).