jamk.fi

Yksi perustehtävistämme on tukea aluekehitystyötä ja sen myötä yhtenä sisällöllisenä teemana on Keski-Suomen alueen kansainvälistymisen tukeminen. Ulkomaalaiset opiskelijamme tarjoavat omaa osaamistaan yrityksille esim. suorittamalla tutkintoon sisältyvän harjoittelun yrityksessä tai tekemällä vaikkapa opinnäytetyön yrityksen toimeksiannosta. Myös hanketoimintamme vastaa omalta osaltaan alueen kansainvälistymisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Näiltä sivulta löydät perustietoa JAMKista, kansainvälisistä partneruuksistamme sekä siitä miten me voisimme tukea oman yrityksesi kansainvälistymistä.

Tutustu JAMKiin

Tavoitteenamme on olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä.

Tutkimus ja kehitys

Työelämälähtöinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyömme palvelee yritysten ja yhteisöjen osaamisen vahvistumista.

Oivaa työvoimaa opiskelijoista

Opiskelijatyöt tarjoavatkin monenlaisia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen.

Kansainväliset partnerit

Listaus yksiköittäin JAMKin kansainvälisistä partnereista, joiden kanssa on sovittu opiskelija- ja/tai henkilöstöliikkuvuudesta.

Kansainvälisen liikkuvuuden ohjelmat JAMKissa

Liikkuvuus on olennainen osa JAMKin kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisen liikkuvuuden ohjelmat mahdollistavat opiskelijoiden opinnot ja harjoittelun sekä henkilökunnan työtehtävät ulkomailla. Olemme mukana seuraavissa liikkuvuusohjelmissa: Erasmus, Nordplus, North-South-South, First.

Kansainvälinen kaksoistutkinto

Kansainvälinen kaksoistutkinto on JAMKin ja ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinnot vahvistavat opiskelijoiden kansainvälistä kompetenssia sekä laajentavat ammatillista osaamista.

JAMK Summer School

JAMK's International Summer School is a three weeks' educational period including lectures, workshops, get-togethers and interesting site visits.