Opintojensa aikana opiskelijalla on mm. seuraavanlaisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia:

• Vaihto-opiskelu: opiskelija suorittaa osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla JAMKin partnerikorkeakoulussa tai joskus myös itse hankkimassaan vaihtokohteessa tai jonkin muun korkeakoulun/organisaation järjestämässä liikkuvuusohjelmassa

• Harjoittelu ulkomailla: opiskelija suorittaa tutkintoon sisällytettävän harjoittelun osin tai kokonaan ulkomailla

• Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat: JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa korkeakouluilla on omat koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista

• Opinnäytetyön tekeminen ulkomailla: opiskelija tekee opinnäytteensä ulkomaisessa organisaatiossa esim. yritykset, hankkeet, yhdistykset, korkeakoulut, instituutit jne.

• Kesäkoulut, opintomatkat, kielikurssit: opiskelija suorittaa osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla esim. partnerikorkeakoulujen kesäkouluissa tai kielikursseilla tai osallistuu opintojaksoon kuuluvalle opintomatkalle

 

Vaihto-ohjelmat ja partnerikorkeakoulut

Opiskeluvaihdot perustuvat yleensä vaihto-ohjelmiin (esimerkiksi Erasmus+ ja Nordplus). Lisäksi JAMK on solminut useita kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa. Joissain koulutusohjelmissa on myös mahdollista suorittaa ulkomailla sopimukseen perustuva kansainvälinen kaksoistutkinto.

JAMKilla on tällä hetkellä noin 300 yhteistyökumppania noin 50 maassa kattaen Euroopan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Aasian ja Afrikan. Näin JAMK pystyy tarjoamaan opiskelijoilleen useita mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun sekä Euroopassa että sen ulkopuolella.

Myös muiden korkeakoulujen tai organisaatioiden tarjoamat ulkomaan opintopaketit, kielikurssit ja kesäkoulut ulkomailla ovat väyliä vaihto-opiskelulle. Opiskelijan on mahdollista järjestää vaihtopaikka myös itse neuvottelemalla itselleen ns. freemover –vaihtopaikka.

Harjoittelupaikan ulkomailta voi hankkia itsenäisesti tai hakeutua harjoitteluun eri harjoitteluvaihto-ohjelmien tai yritysten omien ohjelmien kautta. Esimerkiksi Opetushallituksen EDUFI-tiimi koordinoi useita eri alojen opiskelijoille suunnattuja harjoittelumahdollisuuksia (EDUFI-harjoittelu). EURES-verkosto tarjoaa tietoa työpaikoista Euroopassa. Lisäksi yksiköiden harjoitteluvastaavilta voi kysyä tietoa alakohtaisista ulkomaisista harjoittelumahdollisuuksista.

Erasmus+ korkeakoulutukselle ohjelma

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille ja sen tavoitteena on tukea eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoa. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta (esim. harjoittelijavaihdot).

Erasmus+ -ohjelma muodostuu monista eri toiminnoista, joista liikkuvuus on yksi. Liikkuvuus jakautuu opiskelu-, harjoittelu-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin. Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuus sisältää 3-12 kk kestävän vaihto-opiskelun sekä harjoittelun Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvassa maassa. JAMK lähettää ja vastaanottaa vuosittain satoja Erasmus+ -vaihto-opiskelijoita. Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuus käsittää opetus- ja muut tehtävät ohjelmaan osallistuvissa maissa.

JAMKissa Erasmus+ on yksi keskeisistä vaihto-ohjelmista ja liikkuvuuden rahoituslähteistä. Kansallisella tasolla Erasmus+ -ohjelmaa ja rahoitusta koordinoi Opetushallitus (OPH) ja JAMKissa sitä hallinnoi kansainvälistymispalvelut. Kansainvälistymispalvelut hakee komission myöntämää Erasmus+ -rahoitusta vuosittain opiskelija-, harjoittelija-, henkilöstö- ja opettajaliikkuvuuteen ja raportoi rahoituksen käytöstä OPH:lle. Lisäksi kansainvälistymispalvelut hallinnoi ohjelmaan keskeisesti kuuluvia JAMKin ja partnerikorkeakoulujen välisiä liikkuvuussopimuksia.

Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuus JAMKin opiskelijoille

Erasmus+ -ohjelman kautta JAMKin opiskelijat voivat hakea:

• Erasmus+ -apurahalla tuettuun opiskelijavaihtoon JAMKin yhteistyökorkeakouluihin, joiden kanssa on solmittu Erasmus+-vaihtosopimus.
Erasmus+ -vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Vaihdon kesto on 3–12 kuukautta vaihtokorkeakoulun lukukausien ajoituksen mukaan.

• Erasmus+ -apurahalla tuettuun harjoittelijavaihtoon yrityksiin, organisaatioihin, yhdistyksiin jne. (poislukien Euroopan Unionin organisaatiot, EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot tai opiskelijan kotimaan diplomaattiset edustustot ulkomailla). Erasmus+ -harjoitteluvaihdoissa opiskelija etsii harjoittelupaikan itsenäisesti (poislukien Hyvinvointiyksikön harjoittelut, jotka yleensä perustuvat valmiisiin sopimuksiin). Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kuukautta.

Ohjeet Erasmus+ -opiskelu- ja harjoitteluvaihtoihin hakeutumiseen liittyen ovat opiskelijoiden saatavilla opiskelijaintrassa (käyttäjätunnuksellinen).

Lisätietoja vaihto-ohjelmista, partnerikorkeakouluista ja muista mahdollisuuksista

Yleislistauksen JAMKin kansainvälisistä partnereista löydät täältä.

Vuosittain tarkistettava listaus JAMKin kansainvälisistä partnereista, joiden kanssa on sovittu opiskelijaliikkuvuudesta ja jonka kanssa JAMKilla on voimassa oleva vaihtosopimus, tarkat kuvaukset vaihto-ohjelmista sekä ajankohtaiset tiedotteet eri korkeakoulujen ja organisaatioiden tarjoamista ulkomaan opintopaketeista, kielikursseista, kesäkouluista ja harjoittelumahdollisuuksista ovat opiskelijoiden saatavilla opiskelijaintran osiossa Kansainvälistyminen opiskelussa (käyttäjätunnuksellinen).