Ulkomailla opiskelun ja harjoittelun hyväksymisen perusedellytys on, että ulkomailla suoritettavat opinnot ja harjoittelu ovat täysmääräisesti hyväksiluettavissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoon. Ulkomailla opiskelun ja harjoittelun on siis sekä ajallisesti että sisällöllisesti oltava osa kotimaista tutkintoa eikä se saa pidentää opiskeluaikaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käyttää European Credit Transfer System - ECTS-järjestelmää opintosuoritusten siirtojärjestelmänä kansainvälisessä opiskelijaliikkuvuudessa varmistaakseen, että ulkomaan opinnot ovat osa tutkintoa.

Opiskeluvaihdoissa tämä tarkoittaa, että JAMK ja vastaanottava korkeakoulu sopivat opintosuunnitelmasta kunkin opiskelijan kanssa ennen tämän lähtöä ulkomaille. Opiskelija tekee sähköisen vaihtohakemuksen yhteydessä opintosuunnitelman ulkomaanjaksolle (Learning Agreement), jonka opiskelijan koulutusyksikkö hyväksyy. Kansainvälistymispalvelut toimittaa hakudokumentit ja opintosuunnitelman eteenpäin vastaanottavaan korkeakouluun. Opiskelijan tulee saada kummankin osapuolen hyväksymä opintosuunnitelma takaisin allekirjoitettuna.

Ulkomaan opintojen päätyttyä vastaanottava korkeakoulu antaa todistuksen ja opintokortin, joista käy ilmi opintojen toteutuminen ja opintomenestys. Opiskelijan ulkomailla suoritetut opintojaksot hyväksytään täysimääräisenä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon ulkomaille tehdyn opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen hyväksymisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun suoritustason ja -tavoitteiden mukaisesti sekä on hakenut ulkomailla suorittamiensa opintojen hyväksilukemista hyväksilukumenettelyn mukaisesti.

Ulkomaan harjoittelussa harjoittelun sisältö sekä suoritettavat, tutkintoon sisällytettävät opintopisteet sovitaan opiskelijan, JAMKin ja harjoittelupaikan edustajien kesken ennen harjoittelun alkua täyttämällä JAMKIn harjoittelusuunnitelma/sopimus, jonka kaikki kolme osapuolta allekirjoittavat.

Lisätietoa opintosuunnitelman sekä harjoittelusuunnitelman laatimisesta on opiskelijoiden saatavilla opiskelijaintran osiossa Kansainvälistyminen opiskelussa (käyttäjätunnuksellinen)