Opiskelijavalinta


Jokaisella JAMKin opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille osana JAMKin tutkintoa. Opiskelijat valitaan vaihtoihin seuraavien suositusten perusteella:

• vähintään vuoden opinnot suoritettuna (poikkeus; YAMK-tutkinnoissa sekä harjoitteluissa yksi lukukausi)
• opinnot ovat edenneet HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti
• soveltuvuus eli kyky sopeutua uuteen kulttuuriin ja selviytyä opinnoista vieraalla kielellä
• motivaatio
• vaihdossa suoritettavat opinnot ovat hyväksiluettavissa tutkintoon eikä ulkomaanjakso näin ollen pidennä valmistumisaikaa

Vaihdon ajoitus ja kesto


Vaihtoon voi lähteä aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Poikkeuksena on kuitenkin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja ylemmät amk-tutkinnot, joiden opiskelijat voivat lähteä vaihtoon jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Myös harjoitteluvaihtoon voi lähteä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Yksiköillä voi olla omia suosituksia ja rajoituksia vaihtoajankohdan suhteen. Näistä saa parhaiten tietoa opiskelussa oman yksikön kv-koordinaattorilta ja harjoittelussa kv-harjoitteluvastaavalta. Opiskelija suunnittelee vaihdon ajankohdan omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS) sopivaan ajankohtaan, kuitenkin yksikön mahdolliset rajoitukset ja suositukset huomioiden.

Yhteistyösopimuksiin perustuvissa vaihdoissa opiskelijat voivat opiskella yhden tai kaksi lukukautta ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa. Lukukauden kesto määräytyy vaihtokorkeakoulun omien lukukausien ajoitusten ja keston mukaisesti. Yleensä yksi lukukausi kestää 4-6 kuukautta.

Harjoitteluissa kestot sovitaan erikseen opiskelijan, harjoittelupaikan ja JAMKin harjoitteluvastaavan kesken. Suositeltu kesto on 3 - 5 kuukautta.

JAMKin suositus on, että kaikki ulkomaanjaksot pyrittäisiin suunnittelemaan vähintään kolme kuukautta kestäväksi. Suositukseen vähintään kolme kuukautta pitkästä ulkomaanjaksosta sisältyy ajatus, että monikulttuurisen kokemuksen kannalta jakson on oltava riittävän pitkä, jotta opiskelija saisi ulkomaanjaksostaan mahdollisimman paljon hyötyä niin opintojen kuin henkilökohtaisen kokemuksenkin kannalta. Pidemmissä jaksoissa opiskelija pääsee paremmin kiinni niin opintoihin – tai harjoittelussa työtehtäviin – kuin myös kohdemaan kulttuuriin ja saa näin opiskelustaan tai harjoittelustaan ulkomailla mahdollisimman suuren hyödyn.

Opiskelijat, joiden on mahdotonta lähteä ulkomaille vähintään 3 kuukautta kestäviin vaihtoihin, voivat kuitenkin hankkia kansainvälistä kokemusta hieman lyhytkestoisimmillakin ulkomaanjaksoilla. Esim. kielikurssit ja kesäkoulut ulkomailla ovat väyliä lyhytkestoiselle vaihto-opiskelulle. Joihinkin JAMKin opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin kuuluu myös viikosta pariin kestäviä opintomatkoja, joista saa tietoa opintomatkoja koordinoivilta opettajilta opintojaksojen alussa.

Vaihdon rahoitus


JAMKin kansainvälistymispalveluista voi hakea vaihtoihin apurahaa joko Erasmus-ohjelmasta tai JAMKin omasta kv-liikkuvuusbudjetista. Lisäksi opiskelija, joka on oikeutettu Kelan opintotukiin Suomessa, voi saada opintotukea myös ulkomaille, jos kotimaiseen tutkintoon liittyvät opinnot tai harjoittelu ulkomailla hyväksytään Suomessa suoritettavaan tutkintoon.  Myös useat säätiöt ja rahastot jakavat erilaisia apurahoja ulkomaan opintoihin.

Lisätietoa JAMKin myöntämistä apurahoista, Kelan tuista sekä säätiöiden apurahoista on opiskelijoiden saatavilla opiskelijaintran osiossa Kansainvälistyminen opiskelussa (käyttäjätunnuksellinen).