Kotikansainvälistyminen (Internationalisation at Home) tarkoittaa nimensä mukaisesti kansainvälisten kokemusten hankkimista ja vieraisiin kulttuureihin tutustumista kotimaassa. Kotikansainvälistyminen on erittäin tärkeä kansainvälistymisen muoto ja vaihtoehtoinen tapa kehittää kansainvälistä osaamista opintojen aikana. Kotikansainvälistymisen avulla ne opiskelijat, joiden ei ole mahdollista lähteä ulkomaille, saavat myös sen kompetenssin, jota kansainvälistyvä työelämä valmistuvilta korkeakoulu-opiskelijoilta odottaa.

Kotikansainvälistymisen perusta on JAMKin kansainvälinen toimintaympäristö, joka muodostuu ulkomaalaisista tutkinto- ja vaihto-opiskelijoista sekä ulkomaalaisista vierailijoista ja luennoitsijoista. Lisäksi opinnoissa kansainvälistymistä edistetään mm. käyttämällä ulkomaalaista kirjallisuutta ja tutustumalla kansainvälisiin oman alan caseihin (esim. kv-projektit).

Kotikansainvälistyminen tarkoittaa myös mahdollisuutta suorittaa kokonainen tutkinto englanninkielisessä koulutusohjelmassa tai mahdollisuutta suorittaa vieraskielisiä opintojaksoja sekä kieli- ja kulttuuriopintoja osana suomenkielistä tutkintoa. JAMKin kieli- ja kulttuuriopintojen lisäksi mm. yliopistojen Aasia-verkosto tarjoaa korkeakoulujen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa Aasiaan liittyviä opintoja.

Myös opiskelijoille suunnattu opiskelijajärjestö JAMKOn kansainväliseen toimintaan osallistuminen tai toimiminen kansainvälisenä tutorina ulkomaiselle opiskelijalle ovat kotikansainvälistymisen eri muotoja.

Lue lisää:

Englanninkieliset tutkinnot

Kieli- ja kulttuuriopinnot

JAMKO Tapahtumat ja matkat

JAMKO kv-tutorointi