Alla olevan linkin kautta löydät tietoa JAMKin kansainvälisistä partnereista, joiden kanssa on sovittu opiskelija- ja/tai henkilöstöliikkuvuudesta tai joiden kanssa JAMKilla on aiesopimus (MOU). Näiden liikkuvuuspartnereiden lisäksi yksiköillä voi olla muitakin kansainvälisiä partnereita esim. hankkeissa, projekteissa tai muissa yhteistyömuodoissa.

Listaus vaihtelee sopimustilanteen mukaan. Lisätietoa partnereista ja liikkuvuussopimuksien sisällöistä saa kansainvälistymispalveluista.

Katso voimassa oleva sopimukset tästä (valitse AGREEMENTS)