jamk.fi

Mikä on kaksoistutkinto?

Kansainvälinen kaksoistutkinto (double degree) on JAMKin ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun yhteistyömuoto, jossa korkeakouluilla on omat koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista ulkomailla partnerikorkeakoulussa ja saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Miksi kaksoistutkinto kannattaa?

Globalisaatio, kilpailu kansainvälisillä koulutus- ja työmarkkinoilla sekä työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat valmistuvalta opiskelijalta aiempaa laajempaa ammatillista osaamista sekä henkilökohtaisia tietoja ja taitoja toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kaksoistutkinnossa opiskelija pystyy kehittämään vaadittuja kompetensseja normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat opiskelijan molemmille tutkinnoille laadullista lisäarvoa ja että kansalliset ja oman korkeakoulun säädökset ja periaatteet toteutuvat niin, että opiskelijan on mahdollista suorittaa JAMKin opinto-oikeusaikana kaksi tutkintoa.

Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti jatko-opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi ulkomailla puhumattakaan sen eduista kansainvälisillä työmarkkinoilla.

JAMKille kaksoistutkinnot ovat tärkeä yhteistyön muoto, sillä ne kansainvälistävät paitsi opiskelijoita, myös koko korkeakouluyhteisöä. Kaksoistutkinto syventää entisestään partnerin kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja avaa ovia myös muulle yhteistyölle vaikkapa TKI-toiminnassa. Lisäksi kaksoistutkinnot tuovat JAMKiin lisää ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita sekä luennoitsijoita. Kaiken kaikkiaan kaksoistutkinnot vahvistavat JAMKin asemaa ja profiilia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

Kaksoistutkintopartnerit

Yleislistauksen JAMKin kansainvälisistä partnereista löydät täältä.
JAMKin Double Degree -sopimukset löytyvät myös listauksesta.

Lisätietoja JAMKin kaksoistutkinnoista

Lisätietoja JAMKin kaksoistutkinto-ohjelmista antavat koulutusyksiköiden kv-koordinaattorit.

JAMKiin hakevat tutkinto-opiskelijat löytävät tarkempaa tietoa kaksoistutkinto-ohjelmista täältä.

Ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta JAMKiin kaksoistutkintoa suorittamaan hakevat opiskelijat löytävät taas lisätietoa kaksoistutkinto-ohjelmista täältä.

Akateemiset asiantuntijat yksiköissä

Kansainvälistymispalveluiden tiimien lisäksi yksiköissä työskentelee kansainvälisten asioiden koordinaattori / lehtori, joka palvelee ja ohjaa opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita yksikkö- ja alakohtaisen kansainvälisen toiminnan akateemisen sisällön asiantuntijana. 

Kansainvälistymispalveluiden ja yksiköiden akateemisen sisällön asiantuntijoiden työnjako on pääpiirteissään seuraava:

Akateemiset asiantuntijat vastaavat yksikkö- ja alakohtaisesta akateemisesta ohjauksesta sekä sisällöistä kansainväliseen yhteistyöhön liittyen

Kansainvälistymispalvelut vastaa kansainvälisen yhteistyön käytännön toteutuksesta (liikkuvuuteen ja sopimuksiin liittyvien prosessien, tukipalveluiden sekä dokumenttien suunnittelu, kehittäminen, hallinnointi ja koordinointi)

Kansainvälisen toiminnan yksikkö- ja alakohtaiseen akateemiseen ohjaukseen ja yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä:

Korkia-Aho Risto

Kansainvälisten asioiden koordinaattori, International Coordinator
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405215687

Kakko Anneli

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358400719531
Näytä lisää

Keskinen Mikko

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358504085650

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Hakkarainen Mari

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504066057
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Teen töitä kannattavan ja kehittyvän biotalousalan yrittäjyyden hyväksi.

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407642587

Mäki-Natunen Pirjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989460

Palovaara Marjo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976746

Mantsinen Christina

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503226787

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Ritsilä Jaana

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456
Näytä lisää

Karapalo Teppo

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503070775

Pantsu Leena

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405105062
Näytä lisää

Leppänen Hannu

Tuntiopettaja, Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503752567