JAMKin Erasmus-peruskirja ja Erasmus-koodi

JAMK osallistuu Erasmus+-ohjelmaan aktiivisesti. Ohjelmaan osallistumisen ehtona on Erasmus-peruskirja eli Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), jonka myöntää Euroopan komissio. Peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu Erasmus+ -ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin sekä edistämään Erasmus+ -ohjelman painopisteitä. Lue lisää Erasmus-peruskirjasta OPH:n nettisivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Ohjelmaan osallistuvilla korkeakouluilla on oma Erasmus-koodi sekä organisaatio-koodi.
JAMKin Erasmus-koodi: SF JYVASKY11
JAMKin OID-koodi: E10190230

Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Erasmus+ korkeakoulutukselle ohjelma

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille ja sen tavoitteena on tukea eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoa. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta (esim. harjoittelijavaihdot).

Erasmus+ -ohjelma muodostuu monista eri toiminnoista, joista liikkuvuus on yksi. Liikkuvuus jakautuu opiskelu-, harjoittelu-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin. Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuus sisältää 3-12 kk kestävän vaihto-opiskelun sekä harjoittelun Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvassa maassa. JAMK lähettää ja vastaanottaa vuosittain satoja Erasmus+ -vaihto-opiskelijoita. Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuus käsittää opetus- ja muut tehtävät ohjelmaan osallistuvissa maissa.

JAMKissa Erasmus+ on yksi keskeisistä vaihto-ohjelmista ja liikkuvuuden rahoituslähteistä. Kansallisella tasolla Erasmus+ -ohjelmaa ja rahoitusta koordinoi Opetushallitus (OPH) ja JAMKissa sitä hallinnoi kansainvälistymispalvelut. Kansainvälistymispalvelut hakee komission myöntämää Erasmus+ -rahoitusta vuosittain opiskelija-, harjoittelija-, henkilöstö- ja opettajaliikkuvuuteen ja raportoi rahoituksen käytöstä OPH:lle. Lisäksi kansainvälistymispalvelut hallinnoi ohjelmaan keskeisesti kuuluvia JAMKin ja partnerikorkeakoulujen välisiä liikkuvuussopimuksia.

Erasmus-liikkuvuuden tuloksia JAMKissa

Erasmus-ohjelmassa olemme yksi suurimmista liikkuvuustuen saajista Suomessa. Lisäksi olemme saaneet tunnustusta Erasmus-ohjelmamme onnistuneesta toimeenpanosta. Viime vuosina varsinkin Erasmus-henkilöstöliikkuvuus on lähtenyt aktiivisen kampanjoinnin ansiosta hurjaan nousuun. Tämän onnistumisen myötä olemme mm. päässeet mukaan Euroopan Komission Supporting reform: the role of Erasmus in higher education -julkaisuun. Lisäksi JAMKille myönnettiin vuonna 2013 EU:n toimesta "Erasmus Golden Award for Excellence 2013, first place in quality and staff mobility in Europe."

Lisäksi kansallinen Erasmus-toimisto OPH on tehnyt JAMKiin Erasmus-ohjelman toimeenpanoon liittyen seuranta- ja asiakirjatarkistusvierailun, jonka tulokset olivat varsin positiivisia. Saimme hyvää palautetta mm. liikkuvuusprosessien läpinäkyvyydestä, liikkuvuusluvuista, talouden hallinnasta sekä yleisesti ottaen ohjelman onnistuneesta toimeenpanosta.

Erasmus+ -partnerit

Listaus JAMKin kansainvälisistä partnereista löytyy täältä. Euroopassa sijaitsevat partnerit ovat yleensä aina Erasmus+ -partnereita.

Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuus JAMKin opiskelijoille

Erasmus+ -ohjelman kautta JAMKin opiskelijat voivat hakea:

• Erasmus+ -apurahalla tuettuun opiskelijavaihtoon JAMKin yhteistyökorkeakouluihin, joiden kanssa on solmittu Erasmus+-vaihtosopimus.
Erasmus+ -vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Vaihdon kesto on 3–12 kuukautta vaihtokorkeakoulun lukukausien ajoituksen mukaan.

• Erasmus+ -apurahalla tuettuun harjoittelijavaihtoon yrityksiin, organisaatioihin, yhdistyksiin jne. (poislukien Euroopan Unionin organisaatiot, EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot tai opiskelijan kotimaan diplomaattiset edustustot ulkomailla). Erasmus+ -harjoitteluvaihdoissa opiskelija etsii harjoittelupaikan itsenäisesti (poislukien Hyvinvointiyksikön harjoittelut, jotka yleensä perustuvat valmiisiin sopimuksiin). Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kuukautta.

Ohjeet Erasmus+ -opiskelu- ja harjoitteluvaihtoihin hakeutumiseen liittyen ovat opiskelijoiden saatavilla opiskelijaintrassa (käyttäjätunnuksellinen).

JAMKiin saapuvat Erasmus+ -opiskelijat

Erasmus+ -ohjelman kautta partnerikorkeakoulujen, joiden kanssa on solmittu Erasmus+ -vaihtosopimus, opiskelijat voivat hakea:

• Oman kotikorkeakoulun Erasmus+ -apurahalla tuettuun opiskelijavaihtoon JAMKissa. Erasmus+ -vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. JAMKin yksi lukukausi kestää noin 4 kuukautta. Syyslukukausi kestää elokuun lopusta joulukuun puolivälin tienoille ja kevätlukukausi tammikuun alusta toukokuun puolivälin tienoille tai kesäkuun puoliväliin, jos opiskelija osallistuu myös kesälukukaudelle.
• Oman kotikorkeakoulun Erasmus+ -apurahalla tuettuun harjoittelijavaihtoon JAMKissa (edellyttää, että opiskelija tiedustelee etukäteen harjoitteluvaihdon mahdollisuutta JAMKin kansainvälistymispalveluilta)

JAMKiin haluavan Erasmus+ -opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä omaan kotikorkeakoulunsa kansainvälisten asioiden toimistoon/koordinaattoriin, jonka jälkeen opiskelija voi hakea JAMKiin vaihtoon. Ohjeet JAMKiin hakemiseen löytyvät For incoming exchange students -sivustolta.

Erasmus+ henkilökunta- ja opettajaliikkuvuus

JAMKin henkilöstö voi lähteä Erasmus+ -ohjelman puitteissa työtehtäviin eurooppalaisiin yhteistyökorkeakouluihin tai EU-alueen yrityksiin/ organisaatioihin (EU-jäsenmaiden lisäksi ETA/EFTA-maat Norja, Islanti, Liechtenstein sekä Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki).

Opetustehtävät partnerikorkeakoulussa edellyttää voimassa olevaa liikkuvuussopimusta JAMKin ja kyseisen korkeakoulun välillä. Henkilökuntaliikkuvuuteen (muut kuin opetustehtävät) erillistä sopimusta ei tarvita.

Eurooppalaisessa liikkuvuudessa henkilöstön liikkuvuusjakson minimikesto on 2 työpäivää ja maksimikesto 2 kuukautta. Opetustehtävissä vähimmäisvaatimus on 8 opetustunnin pitäminen partnerikorkeakoulussa. Jos opetustehtäviin yhdistetään henkilökuntavaihto, on opetusta oltava vähintään 4 tuntia.

Ohjeet Erasmus+ -opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin hakeutumiseen liittyen ovat henkilökunnan saatavilla henkilöstöintrassa (käyttäjätunnuksellinen).

JAMKiin saapuvat Erasmus+ -opettajat ja –asiantuntijat

JAMK vastaanottaa vuosittain useita Erasmus+ -ohjelman kautta saapuvia opettajia ja muita asiantuntijoita. Heille Erasmus+-apurahan maksaa kotikorkeakoulu. Poikkeuksena ovat yrityksestä JAMKiin opettamaan kutsutut luennoitsijat, joille JAMK voi myöntää Erasmus+-apurahan. Yritys tulkitaan Erasmus+-ohjelmassa laajasti, esim. yritys, tutkimuskeskus, perheyritys, yhdistys, freelancer.

Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta

Lisätietoja Erasmus-ohjelmasta löytyy Opetushallituksen nettisivuilta Erasmus+ korkeakoulutukselle sekä Euroopan komission Erasmus+ -nettisivuilta.

Lisätietoja Erasmus+-liikkuvuusohjelmasta JAMKissa antavat:
Kansainvälistymispalvelut