JAMKin Erasmus-koodi sekä Erasmus University Charterin -numero

JAMK osallistuu Erasmus+-ohjelmaan aktiivisesti. Ohjelmaan osallistumisen ehtona on Erasmus-peruskirja eli Erasmus University Charter.
JAMKin peruskirjan numero on: 29483-IC-1-2007-1-FI-ERASMUS-EUCX-1.

Ohjelmaan osallistuvilla korkeakouluilla on oma Erasmus-koodi.
JAMKin Erasmus-koodi on: SF JYVASKY11

Erasmus Charter for Higher Education 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Erasmus+ korkeakoulutukselle ohjelma

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille ja sen tavoitteena on tukea eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoa. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta (esim. harjoittelijavaihdot).

Erasmus+ -ohjelma muodostuu monista eri toiminnoista, joista liikkuvuus on yksi. Liikkuvuus jakautuu opiskelu-, harjoittelu-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin. Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuus sisältää 3-12 kk kestävän vaihto-opiskelun sekä harjoittelun Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvassa maassa. JAMK lähettää ja vastaanottaa vuosittain satoja Erasmus+ -vaihto-opiskelijoita. Opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuus käsittää opetus- ja muut tehtävät ohjelmaan osallistuvissa maissa.

JAMKissa Erasmus+ on yksi keskeisistä vaihto-ohjelmista ja liikkuvuuden rahoituslähteistä. Kansallisella tasolla Erasmus+ -ohjelmaa ja rahoitusta koordinoi Opetushallitus (OPH) ja JAMKissa sitä hallinnoi kansainvälistymispalvelut. Kansainvälistymispalvelut hakee komission myöntämää Erasmus+ -rahoitusta vuosittain opiskelija-, harjoittelija-, henkilöstö- ja opettajaliikkuvuuteen ja raportoi rahoituksen käytöstä OPH:lle. Lisäksi kansainvälistymispalvelut hallinnoi ohjelmaan keskeisesti kuuluvia JAMKin ja partnerikorkeakoulujen välisiä liikkuvuussopimuksia.

Erasmus-liikkuvuuden tuloksia JAMKissa

Erasmus-ohjelmassa olemme yksi suurimmista liikkuvuustuen saajista Suomessa. Lisäksi olemme saaneet tunnustusta Erasmus-ohjelmamme onnistuneesta toimeenpanosta. Viime vuosina varsinkin Erasmus-henkilöstöliikkuvuus on lähtenyt aktiivisen kampanjoinnin ansiosta hurjaan nousuun. Tämän onnistumisen myötä olemme mm. päässeet mukaan Euroopan Komission Supporting reform: the role of Erasmus in higher education -julkaisuun. Lisäksi JAMKille myönnettiin vuonna 2013 EU:n toimesta "Erasmus Golden Award for Excellence 2013, first place in quality and staff mobility in Europe."

Lisäksi kansallinen Erasmus-toimisto OPH on tehnyt JAMKiin Erasmus-ohjelman toimeenpanoon liittyen seuranta- ja asiakirjatarkistusvierailun, jonka tulokset olivat varsin positiivisia. Saimme hyvää palautetta mm. liikkuvuusprosessien läpinäkyvyydestä, liikkuvuusluvuista, talouden hallinnasta sekä yleisesti ottaen ohjelman onnistuneesta toimeenpanosta.

Erasmus+-partnerit

Listaus JAMKIn kansainvälisistä partnereista löytyy täältä. Euroopassa sijaitsevat partnerit ovat yleensä aina Erasmus+-partnereita.

Erasmus+ -opiskelijaliikkuvuus JAMKin opiskelijoille

Erasmus+ -ohjelman kautta JAMKin opiskelijat voivat hakea:

• Erasmus+ -apurahalla tuettuun opiskelijavaihtoon JAMKin yhteistyökorkeakouluihin, joiden kanssa on solmittu Erasmus+-vaihtosopimus.
Erasmus+ -vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Vaihdon kesto on 3–12 kuukautta vaihtokorkeakoulun lukukausien ajoituksen mukaan.

• Erasmus+ -apurahalla tuettuun harjoittelijavaihtoon yrityksiin, organisaatioihin, yhdistyksiin jne. (poislukien Euroopan Unionin organisaatiot, EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot tai opiskelijan kotimaan diplomaattiset edustustot ulkomailla). Erasmus+ -harjoitteluvaihdoissa opiskelija etsii harjoittelupaikan itsenäisesti (poislukien Hyvinvointiyksikön harjoittelut, jotka yleensä perustuvat valmiisiin sopimuksiin). Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kuukautta.

Ohjeet Erasmus+ -opiskelu- ja harjoitteluvaihtoihin hakeutumiseen liittyen ovat opiskelijoiden saatavilla opiskelijaintrassa (käyttäjätunnuksellinen).

JAMKiin saapuvat Erasmus+-opiskelijat

Erasmus+-ohjelman kautta partnerikorkeakoulujen, joiden kanssa on solmittu Erasmus+-vaihtosopimus, opiskelijat voivat hakea:

• Oman kotikorkeakoulun Erasmus+-apurahalla tuettuun opiskelijavaihtoon JAMKissa. Erasmus+-vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. JAMKin yksi lukukausi kestää 4 kuukautta. Syyslukukausi kestää elokuun lopusta joulukuun puolivälin tienoille ja kevätlukukausi tammikuun alusta toukokuun puolivälin tienoille tai kesäkuun puoliväliin, jos opiskelija osallistuu myös kesälukukaudelle.
• Oman kotikorkeakoulun Erasmus+-apurahalla tuettuun harjoittelijavaihtoon JAMKissa (edellyttää, että opiskelija tiedustelee etukäteen harjoitteluvaihdon mahdollisuutta JAMKin kv-koordinaattorilta)

JAMKiin haluavan Erasmus+-opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä omaan kotikorkeakoulunsa kansainvälisten asioiden toimistoon/koordinaattoriin, jonka jälkeen opiskelija voi hakea JAMKiin vaihtoon. Ohjeet JAMKiin hakemiseen löytyvät täältä.

Erasmus+ henkilöstö- ja opettajaliikkuvuus

JAMKin henkilöstö voi lähteä Erasmus+ -ohjelman puitteissa työtehtäviin eurooppalaisiin yhteistyökorkeakouluihin tai EU-alueen yrityksiin/ organisaatioihin (EU:n jäsenmaiden lisäksi Turkki, Norja, Islanti, Liechtenstein. Kroatia ja Sveitsi).

Opetustehtävät partnerikorkeakoulussa edellyttää voimassa olevaa liikkuvuussopimusta JAMKin ja kyseisen korkeakoulun välillä. Henkilöstöliikkuvuuteen (muut kuin opetustehtävät) erillistä sopimusta ei tarvita.

Työtehtävien kesto on 1-6 viikkoa. Opettajavaihdoissa vähimmäisvaatimus on 8 opetustunnin pitäminen partnerikorkeakoulussa.

Ohjeet Erasmus+ -opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin hakeutumiseen liittyen ovat henkilökunnan saatavilla henkilökuntaintrassa (käyttäjätunnuksellinen).

JAMKiin saapuvat Erasmus+ -opettajat ja –asiantuntijat

JAMK vastaanottaa vuosittain useita Erasmus+ -ohjelman kautta saapuvia opettajia ja muita asiantuntijoita. Heille Erasmus+-apurahan maksaa kotikorkeakoulu. Poikkeuksena ovat yrityksestä JAMKiin opettamaan kutsutut luennoitsijat, joille JAMK voi myöntää Erasmus+-apurahan. Yritys tulkitaan Erasmus+-ohjelmassa laajasti, esim. yritys, tutkimuskeskus, perheyritys, yhdistys, freelancer.

Lisätietoja Erasmus+-ohjelmasta

Lisätietoja Erasmus-ohjelmasta löytyy Euroopan komission sivuilta.

Lisätietoja Erasmus+-liikkuvuusohjelmasta JAMKissa antavat:
Kansainvälistymispalvelut