jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO tahtovat tukea tasa-arvoista osallistumista liikkuvuusohjelmiin. Esteettömyystuki on tarkoitettu liikkuvuusohjelmiin osallistuville henkilölle, joilla on erityistarpeita ja jotka tarvitsevat apurahan lisäksi lisätukea vaihtonsa toteuttamiseksi.

Kenelle?

Vaihtoon lähtevä tai saapuva opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi tarvita esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut.

Esteettömyystukea voi hakea
•    opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon
•    opettaja- tai asiantuntijavaihtoon
•    intensiivikursseille
•    verkostotapaamisiin

Tukea on mahdollista hakea Erasmus+-, FIRST-, Nordplus Korkeakoulutus-, north2north ja HEI-ICI-ohjelmissa. Hakuehtona on osallistuminen joihinkin näistä ohjelmista.

FIRST, Nordplus, north2north ja HEI-ICI-ohjelmissa ohjelmissa sekä vaihtoon lähtevien että vaihtoihin saapuvien opiskelijoiden/opettajien/asiantuntijoiden tukihakemukset toimitetaan CIMOon suomalaisen partnerikorkeakoulun toimesta; eli JAMKin ollessa lähettävä/vastaanottava korkeakoulu JAMK vastaa hakemusten toimittamisesta CIMOon.

Erasmus+-ohjelmassa vain JAMKista vaihtoon lähtevät opiskelijat/opettajat/asiantuntijat hakevat esteettömyystukea CIMOsta JAMKin kautta. JAMKiin saapuvat Erasmus opiskelijat/opettajat/asiantuntijat hakevat tukea omasta kotikorkeakoulustaan tai asuinmaansa kansallisesta Erasmus+-toimistosta.

Miten?

Tuen selvittäminen ja järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, viimeistään 6 kuukautta ennen lähtöä. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen vaihtokohteessa voivat viedä aikaa.

Erityistarpeita omaavat opiskelijat hakevat vaihtoon JAMKin hakuaikoina ja hakuprosessin mukaisesti.
• JAMKiin saapuvat vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijat löytävät hakuaikataulut ja hakuprosessin sivulta: Application Process.
• JAMKista vaihtoon lähtevät vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijat löytävät hakuaikataulut ja hakuprosessin opiskelijaintran osiosta Kansainvälistyminen opiskelussa.
• Korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvat ottavat yhteyttä JAMKin kansainvälistymispalveluihin ja/tai yksikön kansainvälisten asioiden koordinaattoriin suunnitellessaan osallistumista opettaja- tai asiantuntijavaihtoon yllämainituissa ohjelmissa.

On tärkeää, että vaihtoon lähtevä/saapuva ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä JAMKin kansainvälistymispalveluihin ja/tai yksikön kansainvälisten asioiden koordinaattoriin koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia erityisjärjestelyitä.

Varsinaista esteettömyystukea haetaan jatkuvalla hakuajalla erillisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeessa opiskelija/opettaja/asiantuntija täyttää oman osuutensa ja JAMK oman osuutensa. Täytetty hakulomake toimitetaan JAMKin kansainvälistymispalveluihin.

Kansainvälistymispalveluista hakemus toimitetaan CIMOOn, joka käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti ja tekee päätöksen esteettömyystuesta.
CIMO myöntää tuen JAMKIlle, joka vastaa tuen maksamisesta vaihtoon lähtevälle/saapuvalle opiskelijalle/opettajalle/asiantuntijalle.

Tarkistuslista apuna

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa koonnut tarkistuslistan esteettömyystukea tarvitseville.

Vaihtoon lähtevä/saapuva on avainasemassa oman tarpeensa esille tuomisessa koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia järjestelyitä.

Listassa esitetyt asiat ovat suosituksia, korkeakoulut ja vaihdon osapuolet voivat käyttää ja muokata listaa omien tarpeidensa mukaan. 

Tarkistuslista ja hakulomakkeet löytyvät täältä