AMK-tutkinto

Opiskele sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaisille on kysyntää! Uusia asiantuntijoita tarvitaan muun muassa alan suunnittelu- ja myyntitehtäviin. Koulutuksessa opit älykkäistä sähköverkoista, hajautetun energian tuotannosta, IoT:sta ja robotiikasta. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitoksessa, laitetoimittajalla tai vaikkapa omassa yrityksessäsi. Tutkinnon suoritettuasi työllistymisnäkymäsi ovat siis hyvät.

Hae 13.3. alkaen Opintopolku.fi-palvelussa
Henkilö ohjelmoimassa teollisuusrobotteja
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
40
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Sähkö- tai automaatiotekniikan asiantuntijaksi

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneena osaat soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alasi haasteiden ratkaisemiseksi. Pystyt hyödyntämään ICT-teknologiaa päivittäisessä työssäsi ja sinulla on hyvä sähkötekninen perusosaaminen.

Sähkötekniikkaan suuntautuneena insinöörinä (AMK) pystyt toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Tunnet yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteet, ja hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- ja mitoitusmenetelmät sekä suunnittelutyökalujen käytön. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaista dokumentointia. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi.

Automaatiotekniikkaan suuntautuneena insinöörinä (AMK) osaat suunnitella kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat myös suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi.

Opintojen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet osaamisesi jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Lisäksi sinulla on valmiuksia toimia kansainvälisessä työympäristössä ja yrittäjänä.

Opi ensin perusteet, suuntaa sitten sähkö- tai automaatiotekniikkaan

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaikille yhteisiä matematiikan, fysiikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tietotekniikan ja elinkeinoelämän opintoja. Lisäksi jokainen suorittaa työelämävalmiuksia tukevan opintokokonaisuuden, joka sisältää muun muassa kieli-, viestintä- ja yrittäjyysopintoja.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset, suuntaatko sähkö- vai automaatiotekniikkaan. Opintojen aikana voit valita myös muita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja, joilla voit profiloida omaa osaamistasi ammatillisen kiinnostuksesi mukaiseksi. Sinun on mahdollista hyödyntää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjontaa. Jokaiseen tutkintoon sisältyy lisäksi laaja harjoittelu ja opinnäytetyö.

Suuntautumisvaihtoehdot

Eri suuntautumisvaihtoehdoilla voit siis kehittää osaamistasi juuri siihen suuntaan kuin itse haluat. Tutustu tarkemmin sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisiin.

Sähkötekniikan suuntautuminen

Sähkötekniikan ydinopinnoissa opit toteuttamaan sähkösuunnittelua teollisuus- ja kiinteistökohteisiin sekä jakeluverkkoihin. Opinnoissa perehdyt yleisimpien sähkökoneiden- ja laitteiden toimintaperiaatteisiin. Ydinopinnoissasi hankit osaamista suunnittelussa käytettävistä laskenta- ja mitoitusmenetelmistä sekä suunnittelutyökalujen käytöstä. Suunnittelussa käytettävien standardien ja niiden mukaisen dokumentoinnin toteuttamisella on tärkeä rooli sähkösuunnan opinnoissa. Sähkösuuntautumisvaihtoehdon opinnot täyttävät Sähköpätevyys 1:lle asetetut koulutusvaatimukset.

Pätevöidy sähkötöihin

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden ja sähkönkäytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä. Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka täyttävät sähköalan koulutukselle valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016) asetetut vaatimukset.

Automaatiotekniikan suuntautuminen

Automaatiotekniikan opinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteistöjen, tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Perehdyt automaatiototeutusten eri tasoihin teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeisiin osaprosesseihin, joiden automaatio toteutetaan ohjelmoitavilla logiikoilla, automaatiojärjestelmillä tai PC-pohjaisilla ohjausjärjestelmillä. Kappaletavara-automaatiossa keskeisiä ovat robottien ohjaus, IoT ja konenäkö. Opintojen aikana kartutat osaamista myös ohjausjärjestelmien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä erilaisten ohjaus- ja säätöratkaisujen arvioimiseksi.

Monet oppimisen tavat

Opintoihisi kuuluu olennaisesti laboratoriotyöskentely, mutta myös luennot sekä projekti- ja ryhmätyöt. Opintoihin sisältyvät harjoitustyöt on suunniteltu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin työelämän tehtäviä. Joistakin opintojaksoista on tarjolla virtuaalitoteutuksia, mutta pääosin opetus tapahtuu lähiopetuksena.

Opintoihin liittyvän työharjoittelun avulla verkostoidut ja luot tärkeitä suhteita työelämään jo opiskeluaikana. Perehdyt samalla alan yrityksen toimintaan ja sen työtehtäviin. Viiden kuukauden mittaisen harjoittelun voit suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Opinnäytetyölläsi osoitat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi. Se on osa tutkimuksellista kehitystoimintaa ja työn laajuus on 20 opintopistettä (n. 540 tuntia). Opinnäytetyön toteutat opintojesi loppuvaiheessa itsenäisesti alan yritykselle.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi valmistuneelle riittää töitä

Sähkötekniikassa älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen muun muassa liikenteessä ovat tulevaisuutta. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaankin osaajia näiden teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Automaatiotekniikka on voimakkaasti kehittyvä tekniikan alue, ja automaattisesti toimivien laitteiden ja koneiden, muun muassa robottien, IoT-laitteiden ja konenäön osaamistarve lisääntyy nopeasti. Nopeasti kehittyvä ala tarvitseekin jatkuvasti uusia asiantuntijoita.

Sähkö- ja automaatioinsinöörin ura

Sähkö- ja automaatioinsinöörit työllistyvät hyvin. Valmistuneista 73 %:lla on työpaikka jo valmistumishetkellä.

Valmistumisesi jälkeen työpaikkanasi voi olla esimerkiksi prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos, suunnittelutoimisto tai vaikkapa oma yritys. Voit toimia esimerkiksi suunnitteluinsinöörinä, automaatio- ja sovellussuunnittelijana tai projektipäällikkönä. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan, asiakaspalvelun tai koulutuksen ja konsultoinnin aloilta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Miksi opiskella sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi?

Miksi insinööriopiskelu ehdottomasti kannattaa? Millaista on opiskella sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi? Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat Raakel Vidgren ja Lari Leppänen kertovat. Tallenne Hakijan päivä @Jamk -tapahtumasta (12.11.2021).

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK) päivätoteutuksiin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 90%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Sirpa Hukari

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167526