opiskelijatarina

Simo halusi pysyä tekniikan alalla

Simo Kangasniemi on neljännen vuoden insinööriopiskelija sähkö- ja automaatiotekniikan puolella. Hänen tavoitteenansa on valmistua keväällä 2024. Ennen AMK-opintoja Simo työskenteli sähkö- ja automaatioasentajana 3,5 vuotta. Hän halusi jäädä samalle alalle ja haki opiskelemaan ammattikorkeakouluun.

Opiskelija Simo Kangasniemi

Automaatiotekniikan opinnot

Simo pohtii hetken aikaa automaatiota ja sähköä. ”Automaatiotekniikassa pitää ymmärtää myös sähkötekniikasta.”, toteaa Simo. Hän kokee, että opinnoissa pääsee näkemään melko laajalla spektrillä automaatiotekniikan alaa. Opettajat ovat mukavia ja opetuksen laatu hyvä.

Opiskelussa hyödyksi ovat matemaattiset taidot, looginen ajattelukyky, kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen. Simon mielestä opiskelijan oma-aloitteisuus, rohkeus oppia uutta ja kiinnostus alaa kohtaan ovat plussaa. ”Jos sinulle syntyy jokin aivan hullu idea, kannattaa sitä oikeasti miettiä ja miten sitä voisi hyödyntää?”

Opintojen aikana Simo on nauttinut opiskelukavereiden seurasta ja yhteisöllisyydestä. ”Voi luottaa siihen, että ei jää yksin opintojen kanssa vaan saa apua.”, iloitsee Simo. Hän toteaa, että suurin hyvän olon tuoja on ihmiset.
 

Harjoittelusta uutta oppia

Simo suoritti opintoihin kuuluvan toisen harjoittelun Valmetilla Jyväskylässä. Hän oli mukana kartonkikoneen softa- ja testaussuunnittelussa. ”Tykkäsin, oli mielenkiintoista ja oppi hyvin paljon uutta. Sain näkemystä paperi ja kartonki puolelta.”, kertoo Simo. Ensimmäisen harjoittelun hän sai hyväksi luettua aiemmilla sähkö- ja automaatioasentajan töillä. 

Viimeisenä opinnäytetyö

Parhaillaan Simo kirjoittaa opinnäytetyötään, jonka aiheena on energialaboratorion turvalogiikan yhdistäminen Valmet DNA-järjestelmään. Opinnäytetyö on jatkumoa viime vuoden kesätyölle, jolloin Simo työskenteli Valmetilla saman järjestelmän parissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Jamk, jonka tiloissa energialaboratorio sijaitsee. Simon mielestä opinnäytetyön kirjoittaminen on haastavaa, koska kyse on tieteellisestä kirjoittamisesta. Kirjoittamista edistää kuitenkin halu valmistua insinööriksi.

Ajatuksia työelämästä

Työllisyysnäkymät teollisuuden puolella ovat varsin hyvät. Tosin Simoa kiinnostaa talotekniikka ja rakennusautomaatio, missä työpaikkoja on tällä hetkellä vähemmän. ”Suunnittelutoimistossa suunnittelet ja testaat laitteiston, jolle teet myös käyttöönoton.”, kuvaa Simo automaatioinsinöörin työtä ja jatkaa: ”Tällä alalla ei tarvitse varoa, että mitä jos ei heti onnistu.”