AMK-tutkinto

Monien mahdollisuuksien tradenomi

Liiketalous, tradenomi (AMK), päiväopiskelu

Tradenomi on monipuolinen liiketalouden osaaja ja asiantuntija, jolla on kysyntää työelämässä. Koulutuksemme on yksi maan vetovoimaisimpia, liity asiantuntevaan joukkoomme!

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelijatyttö ja graafeja tietokoneen näytöllä
Laajuus
210
Aloituspaikat
110
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Tradenomi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
21.08.2023

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Koulutuksessamme on runsaasti vaihtoehtoja! Voit suunnata opintosi digitaaliseen liiketoimintaan, finanssialaan, markkinointiin, talousjohtamiseen, urheiluliiketoimintaan ja uudistuvaan johtamiseen. Lisäksi voit syventää osaamistasi kansainväliseen liiketoimintaan tai vaikkapa yrittäjyyteen liittyen. Tradenomista on moneksi ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Opiskele ja etene kohti unelmaasi! 

Opintosuunnitelma

Tradenomitutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, joka mahdollistaa työskentelyn monilla toimialoilla, kuten finanssialalla, taloushallinnon alalla, teknologia- ja tietotekniikka-alalla, kaupan alalla ja julkisella sektorilla muun muassa esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi tutkinto antaa kattavat valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan.

Tradenomiopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet perusteet mm. johtamisesta, juridiikasta, markkinoinnista, taloushallinnosta ja yritystoiminnasta. Niiden avulla muodostat kivijalan liiketalouden osaamisellesi.

Toisena vuonna suuntaudut vahvemmin kohti sitä alaa, joka kiinnostaa juuri sinua. Toisen lukuvuoden syksyllä aloitat suuntautumisen opinnot, jotka olet valinnut ensimmäisen vuoden keväällä. Tavoitteemme on, että sinä kehityt asiantuntijaksi ja etenet kohti unelmaasi.

 • Opiskelija- ja työhyvinvointi 9 op
 • Kielet ja viestintä 11 op
 • Liiketoimintaosaamisen perusteet 35 op
 • Future Factory 15 op
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 20 op
 • Suuntautumisvaihtoehdon mukainen ydinosaaminen 30-40 op
 • Täydentävä osaaminen 40-50 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Suuntaa liiketalouden osaamistasi

Opinnot suuntautumisvaihtoehdossa alkavat perusopintojen jälkeen, toisen vuoden syksyllä. Haku suuntautumisiin järjestetään ensimmäisen vuoden keväällä.

Nykyiset suuntautumisvaihtoehdot on rakennettu hyödyntämällä tutkinto-ohjelmassa aikaisemmin olleita kärkiopintoja, joiden vaikutus opiskelijoiden työllistymiseen on ollut merkittävä.

Digitaalinen liiketoiminta

Opit ymmärtämään digitaalisia liiketoimintamalleja ja soveltamaan niitä käytäntöön. Otat haltuun datapohjaisen liiketoiminnan käsitteet sekä saat työkalut oman verkkopalvelun tuottamiseen.

Finanssiala

Finanssialan opiskelijat tutustuvat pankki- ja vakuutustoimialaan sekä rahoitus- ja sijoitusteorioihin. Aiheita mm. pankki- ja rahoitusopinnot, sijoittaminen, asiakkuusosaaminen, myyntityö, taloushallinto, riskienhallinta.

Uudistuva johtaminen

Uudistuva johtaminen –suuntautumisen opiskelijat hankkivat itselleen monipuoliset valmiudet johtamisen aihealueelta. Kyky uudistua ja pitää henkilöstövoimavaroista hyvää huolta on yrityksen keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa.

Talousjohtaminen / Financial management

Taloushallinnon työtehtävät edellyttävät asiakaslähtöistä, viestinnällistä ja konsultoivaa työskentelytapaa. Näillä opinnoilla saat monipuoliset valmiudet toimia taloushallinnon tehtävissä.

Liiketoiminnan ohjaus / Business control

Liiketoiminnan ohjaus / Business control -suuntautumisessa opiskelija saa opintojen myötä monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liiketoimintaa ja johdon päätöksentekoa tukevissa taloushallinnon tehtävissä.

Markkinointi

Markkinoinnin suuntautuminen antaa sinulle monipuolisia valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Opinnoissa tutustut mm. myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, ja palvelumuotoilun eri osa-alueisiin.

Sport Business

Opiskele urheiluliiketoiminnan asiantuntijaksi ja luo mielenkiintoinen ura urheilu- ja elämystalouden kasvavalla toimialalla! Tutustut urheilubisneksessä toimiviin organisaatioihin sekä urheilutapahtumiin. Opinnot ovat englanniksi.

70%

työllistyy heti
Esimerkkejä ammateista: pankkitoimihenkilö | projektikoordinaattori | myyntipäällikkö | palveluasiantuntija | markkinointisuunnittelija | toiminnanjohtaja | yrittäjä | henkilöstöpäällikkö | urheiluliiketoiminnan asiantuntija | konsultti | myymäläesimies | tilintarkastaja | rahoituspäällikkö | markkinointijohtaja

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on arkipäivää niin suomenkielisessä kuin englanninkielisessä koulutuksessa. Myös suomenkielisessä ohjelmassa osa opinnoista on englanniksi. Lisäksi voit valita kieliopintoja kiinnostuksesi mukaan. Voit opiskella ulkomailla jossakin yli 50 yhteistyöoppilaitoksestamme tai tehdä harjoittelun ulkomailla. Ulkomaisista oppilaitoksista saapuu myös vierailevia luennoitsijoita.

Suosittuja vaihto-opiskelumaita ovat mm. Thaimaa, Singapore, Hong Kong, Slovenia, Kiina, Argentiina, Saksa, Espanja, Ranska, Sveitsi, Itävalta ja Belgia.

Työkokemus

Projektit, ryhmätyöt ja harjoittelujakso mahdollistavat sen, että opittua sovelletaan välittömästi käytäntöön. Sinulla on myös runsaasti tilaisuuksia luoda verkostoja työelämään. Yrittäjäksi aikovat saavat henkilökohtaista valmennusta yritystoiminnan edistämiseksi, ja opinnot voi suunnata oman liikeideansa kehittämiseen.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Voit opiskella myös verkossa. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta, innostusta uuden oppimiseen ja halua tulla rohkeaksi liiketoimintaosaajaksi! Työkokemus auttaa opiskelussa, sillä sen avulla voit peilata uusia asioita aiemmin oppimaasi ja kokemaasi. Mikäli olet jo töissä, opintojasi voidaan räätälöidä työtehtäviesi kehittämiseen. 

Jatko-opinnot

Tradenomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla täydennyskoulutukseen vaikkapa työn ohella!

 

Hain Jyväskylään koska uskoin, että täällä onnistuu hyvin futsalin ja opiskelun yhdistäminen. Jamkissa kiinnosti erityisesti urheiluliiketoiminnan opinnot.

Lassi Lintula

Tutustu Lassin opiskelijatarinaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin liiketalouden päivätoteutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

36%

80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 80%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Lisätietoja koulutuksesta

Pertti Pernu

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920