AMK-tutkinto

Monien mahdollisuuksien tradenomi

Liiketalous, tradenomi (AMK), päiväopiskelu

Tradenomi on monipuolinen liiketalouden osaaja ja asiantuntija, jolla on kysyntää työelämässä. Koulutuksemme on yksi maan vetovoimaisimpia, liity asiantuntevaan joukkoomme!

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelijatyttö ja graafeja tietokoneen näytöllä
Laajuus
210
Aloituspaikat
110
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Tradenomi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
21.08.2023

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Koulutuksessamme on runsaasti vaihtoehtoja! Voit suunnata opintosi digitaaliseen liiketoimintaan, finanssialaan, markkinointiin, talousjohtamiseen, urheiluliiketoimintaan ja uudistuvaan johtamiseen. Lisäksi voit syventää osaamistasi kansainväliseen liiketoimintaan tai vaikkapa yrittäjyyteen liittyen. Tradenomista on moneksi ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Opiskele ja etene kohti unelmaasi! 

Opintosuunnitelma

Tradenomitutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, joka mahdollistaa työskentelyn monilla toimialoilla, kuten finanssialalla, taloushallinnon alalla, teknologia- ja tietotekniikka-alalla, kaupan alalla ja julkisella sektorilla muun muassa esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi tutkinto antaa kattavat valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan.

Tradenomiopintojen ensimmäisenä vuonna opiskelet perusteet mm. johtamisesta, juridiikasta, markkinoinnista, taloushallinnosta ja yritystoiminnasta. Niiden avulla muodostat kivijalan liiketalouden osaamisellesi.

Toisena vuonna suuntaudut vahvemmin kohti sitä alaa, joka kiinnostaa juuri sinua. Toisen lukuvuoden syksyllä aloitat suuntautumisen opinnot, jotka olet valinnut ensimmäisen vuoden keväällä. Tavoitteemme on, että sinä kehityt asiantuntijaksi ja etenet kohti unelmaasi.

  • Opiskelija- ja työhyvinvointi 9 op
  • Kielet ja viestintä 11 op
  • Liiketoimintaosaamisen perusteet 35 op
  • Future Factory 15 op
  • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 20 op
  • Suuntautumisvaihtoehdon mukainen ydinosaaminen 30-40 op
  • Täydentävä osaaminen 40-50 op
  • Harjoittelu 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Suuntaa liiketalouden osaamistasi

Opinnot suuntautumisvaihtoehdossa alkavat perusopintojen jälkeen, toisen vuoden syksyllä. Haku suuntautumisiin järjestetään ensimmäisen vuoden keväällä.

Nykyiset suuntautumisvaihtoehdot on rakennettu hyödyntämällä tutkinto-ohjelmassa aikaisemmin olleita kärkiopintoja, joiden vaikutus opiskelijoiden työllistymiseen on ollut merkittävä.

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta

Opit ymmärtämään digitaalisia liiketoimintamalleja ja soveltamaan niitä käytäntöön. Otat haltuun datapohjaisen liiketoiminnan käsitteet sekä saat työkalut oman verkkopalvelun tuottamiseen.
Finanssiala

Finanssiala

Finanssialan opiskelijat tutustuvat pankki- ja vakuutustoimialaan sekä rahoitus- ja sijoitusteorioihin. Aiheita mm. pankki- ja rahoitusopinnot, sijoittaminen, asiakkuusosaaminen, myyntityö, taloushallinto, riskienhallinta.
Uudistuva johtaminen

Uudistuva johtaminen

Uudistuva johtaminen –suuntautumisen opiskelijat hankkivat itselleen monipuoliset valmiudet johtamisen aihealueelta. Kyky uudistua ja pitää henkilöstövoimavaroista hyvää huolta on yrityksen keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa.
Talousjohtaminen - FINANCIAL

Talousjohtaminen - FINANCIAL

Taloushallinnon työtehtävät edellyttävät asiakaslähtöistä, viestinnällistä ja konsultoivaa työskentelytapaa. Näillä opinnoilla saat monipuoliset valmiudet toimia taloushallinnon tehtävissä.
Talousjohtaminen - BUSINESS

Talousjohtaminen - BUSINESS

Talousjohtamisen BUSINESS-suuntautumisessa opiskelija saa opintojen myötä monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liiketoimintaa ja johdon päätöksentekoa tukevissa taloushallinnon tehtävissä.
Markkinointi

Markkinointi

Markkinoinnin suuntautuminen antaa sinulle monipuolisia valmiuksia työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Opinnoissa tutustut mm. myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, ja palvelumuotoilun eri osa-alueisiin.
Sport Business

Sport Business

Opiskele urheiluliiketoiminnan asiantuntijaksi ja luo mielenkiintoinen ura urheilu- ja elämystalouden kasvavalla toimialalla! Tutustut urheilubisneksessä toimiviin organisaatioihin sekä urheilutapahtumiin. Opinnot ovat englanniksi.

70%

työllistyy heti
Esimerkkejä ammateista: pankkitoimihenkilö | projektikoordinaattori | myyntipäällikkö | palveluasiantuntija | markkinointisuunnittelija | myymäläesimies | toiminnanjohtaja | yrittäjä | henkilöstöpäällikkö

Hain Jyväskylään koska uskoin, että täällä onnistuu hyvin futsalin ja opiskelun yhdistäminen. Jamkissa kiinnosti erityisesti urheiluliiketoiminnan opinnot.

Lassi Lintula

Tutustu Lassin opiskelijatarinaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Lisätietoja koulutuksesta

Pertti Pernu

Päällikkö liiketalous, Head of Department Business Administration
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408366920