AMK-tutkinto

Fysioterapeutti on liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjä

Sosiaali- ja terveysala, fysioterapeutti (AMK), päiväopiskelu

JAMKista valmistunut fysioterapeutti osaa toimia asiakaslähtöisesti fysioterapia-alan asiantuntijana kansainvälistyvässä työkentässä erilaisissa organisaatiossa sekä moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu fysioterapeutti. Toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Hae opintopolku-palvelussa
Fysioterapiaopettaja ja oppilas ohjaustilanteessa
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
25
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Fysioterapeutti (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
22.08.2022

Koulutus on totetutettu kansainvälisessä yhteistyössä

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyön keskeisinä lähtökohtina EduFutura yhteistyön lisäksi ovat olleet Suomen Fysioterapeutit ry:n, ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston laatima ydinosaamisraportti (2016), eurooppalaisen fysioterapeuttikoulutuksen pätevyydet ”The Competence Chart of the European Network of Physiotherapy in Higher Education” ja fysioterapeuttien maailmanjärjestön (World Confederation for Physical Therapy) suositukset (WCPT Guidelines for Physical Therapist Professional Entry – Level Education) fysioterapeutin osaamisesta.

Opintojen sisältö

Fysioterapian koulutusohjelman keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liikunta ja terveys, toimintakyvyn edistämiseen sekä fysioterapeutin työ- ja toimintaympäristöön perehdyttävät opinnot. Voit opiskella esimerkiksi ihmisen rakennetta ja toimintaa, liikkumis- ja toimintakyvyn edistämistä ja harjoittamista, toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden ohjaamista ja opettamista. Saat valmiudet liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntijaksi. Edistät työssäsi eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä sekä liikunta-, toiminta- ja työkykyä heidän omissa asuin- ja elinympäristöissään.

Opiskelusta n. 1/3 on ohjattua käytännön harjoittelua työelämässä ja projekteissa. Opintoihin sisältyy neljä harjoittelujaksoa. Harjoitteluiden aikana perehdyt toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvään fysioterapiaan sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa ja/tai erityiskouluissa.

Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Mikäli sinulla on aiempaa alan osaamista, se otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään usein työelämän toimeksiantona tai osana projektia.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Fysioterapeutti työskentelee ihmisläheisellä alalla edistäen hyvinvointia ja toimintakykyä.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Kysy lisää

Anu Myllyharju-Puikkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400329678

Fysioterapian suoravastaanottokoulutusta

Järjestämme myös fysioterapian suoravastaanottokoulutusta.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyön keskeisinä lähtökohtina EduFutura yhteistyön lisäksi ovat olleet Suomen Fysioterapeutit ry:n, ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston laatima ydinosaamisraportti (2016), eurooppalaisen fysioterapeuttikoulutuksen pätevyydet.
Fysioterapeutti (AMK), sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

AMK-tutkinto

Fysioterapeutti (AMK), sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

Hakuaika: 16.3.2022 - 30.3.2022

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 22.8.2022