uutinen 10.6.2024

Tieto- ja viestintätekniikan ja Information and Communication Technology insinöörikoulutukset saivat EUR-ACE-hyväksynnät

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan ja Information and Communication Technology tutkinto-ohjelmille myönnettiin kansainvälinen EUR-ACE-akkreditointiarvioinnista täyden kuuden vuoden hyväksynnät 9.6.2029 asti. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) teki hyväksynnän 7.6.2024. Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma on aikaisemmin saanut laatuleiman, joka on osoitus tutkinto-ohjelman antaman osaamisen laadusta kansainvälisellä mittaristolla arvioituna.  

Haettujen arviointien tavoitteena on Jamkin IT-instituutin järjestämien tutkinto-ohjelmien osalta tukea koulutuksen kehittämistä ja lisätä sen kansainvälistä vertailtavuutta. Akkreditointiarvioinnin avulla saadaan ulkopuolinen arvio opintotarjonnan laadusta ja siitä tarjoaako tutkinto-ohjelma työelämässä vaadittavat tiedot ja taidot.  

”EUR-ACE akkreditointi on arvokas tunnustus henkilöstömme tekemästä määrätietoisesta ja laadukkaasta työstä koulutuksemme kehittämiseen. EUR-ACE on laajalti tunnistettu tae laadusta, joka osoittaa meidän pärjäävän myös kansainvälisessä vertailussa. Olimme tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon osalta toista kertaa mukana EUR-ACE akkreditoinnissa. Tunnistamme prosessin arvon ja uskonkin että olemme mukana akkreditointiprosessissa myös tulevina vuosina”, kertoo Jamkin IT-instituutin johtaja Tero Kokkonen.

Jamkista valmistuvat tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat työllistyvät laajasti eri tehtäviin teollisuudessa, ja opiskelijat pääsevät jo opintoaikanaan luomaan verkostoja työelämälähtöisissä projekteissa. Henkilökohtaisten opintopolkujen ja erikoistumisopintojen avulla opiskelijat voivat vaikuttaa omaan valmistumisnopeutumiseensa ja opintojen painotuksiin. Erikoistumisopintoina opiskelijoilla on valittavissa muun muassa kyberturvallisuus ja tekoäly. 

Lisätietoja

Tero Kokkonen

Johtaja IT-instituutti, Director Institute of Information Technology
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504385317