uutinen 8.12.2022

Vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt palkittiin – Jamkin alumneille menestystä

Tietoturva ry palkitsi ansiokkaita tietoturva-aiheisia opinnäytetöitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ICT-alan alumnien opinnäytteet palkittiin vuoden parhaina sekä alempien että ylempien korkeakoulututkintojen sarjoissa.

Tietokone pöydällä

Tietoturva ry palkitsee vuosittain ansioituneita tietoturva-aiheisia opinnäytetöitä. Opinnäytetöitä palkittiin tänä vuonna jo 13. kertaa. Alempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Arttu Aarnion AMK-opinnäytetyö ”Kiristyshaittaohjelma kasvavana uhkana – kasvun syyt sekä reagointi SOC-tiimissä”. Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin puolestaan Jari Juutilaisen YAMK-opinnäyte ”Cyber Warfare: A Part of the Russo-Ukrainian War in 2022”.

Aarnio keskittyi opinnäytetyössään kiristyshaittaohjelmien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen SOC-toiminnassa. Opinnäytetyönsä keskeisinä tuloksina Aarnio kuvasi ja jäsensi modernien kiristyshaittaohjelmahyökkäysten ominaispiirteitä ja totesi SOC-toimijoiden välisen keskinäisen yhteistyön olevan vielä varsin vaatimatonta. Kilpailun valitsijaraati totesi Aarnion opinnäytetyön olevan monipuolinen ja laajasti todellista monitorointidataa hyödyntävä.

Juutilainen kuvasi ja arvioi YAMK-opinnäytetyössään kyberhyökkäyksiä ja -operaatioita osana Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa. Työssään hän käsitteli kybersodankäynnin määritteitä sekä Venäjän suorittamia kyberoperaatioita osana sotaa. Opinnäytteen tulokset osoittivat, ettei Venäjä ole saanut merkittävää strategista etua kyberhyökkäysten avulla. Kilpailun raati painotti valintaperusteissaan muun muassa Juutilaisen opinnäytteen ajankohtaisuutta ja aiheen haastavuutta.

”Tämän vuoden osallistujatyöt olivat jälleen todella laadukkaita ja osoittavat suomalaisen tietoturvatutkimuksen olevan yhteiskunnallisesti merkittävää sekä nykyajan ilmiöt huomioivaa. Voittajatyöt osoittivat oleellisten tietoturvan ja globaalien uhkien tunnistamista sekä niiden käsittelemistä syvällisesti sekä ratkaisukeskeisesti. Molemmat työt ylittivät oman sarjansa opinnäytetyölle asetetut perinteiset odotukset”, kilpailun raati kuvailee.

”Opinnäytetyöt ovat merkittävä osa tutkinto-opintoja ja ammattikorkeakoulun toimintaa. Molemmissa Tietoturva ry:n palkitsemissa opinnäytetöissä korostui organisaatioyhteistyö, jonka myötä opiskelijat pystyivät toteuttamaan työnsä ammatillisesti laajemmasta näkökulmasta. Tämäntyyppiset opinnäytetyöt edellyttävät kuitenkin opiskelijoilta laajaa perehtymistä sekä opinnäytetyötoimeksiantoon ja sen taustoihin että aiempaan aihetta koskevaan tutkimukseen”, kertoo lehtori Jarmo Nevala Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

”Saadut palkinnot ovat hyvä osoitus Jamkissa tarjottavan kyberturvallisuuskoulutuksen laadusta. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija soveltaa koulutuksen aikana kerryttämiään tietoja ja taitoja sekä osoittaa osaamisensa käytännössä. Sekä Aarnion AMK-opinnäyte että Juutilaisen YAMK-opinnäyte vastaavat tähän tavoitteeseen erinomaisesti. Kummankin palkitun opinnäytetyön aihe on ajankohtainen – lisäksi työt vastaavat syvällisesti ja ammattitaitoisesti moderneihin globaaleihin kyberturvallisuushaasteisiin”, IT-instituutin johtaja Tero Kokkonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toteaa ilahtuneena.

Opinnäytetyöt palkittiin Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä.

 

Palkitut opinnäytetyöt löydät Theseus-tietokannasta.

 

Lue myös Tietoturva ry:n tiedote palkituista opinnäytetöistä.

Tietoturva ry valitsi lokakuussa vuoden 2022 tietoturvapalveluksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämän kyberturvallisuuden RGCE-harjoitusympäristön. Lue uutinen Jyväskylän ammattikorkeakoululle myönnetystä Vuoden tietoturvapalvelu -tunnustuksesta Jamkin verkkosivuilta.

 

Lisätietoja

Jarmo Nevala
Lehtori, IT-instituutti
+358504634720
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu  

Tero Kokkonen
Johtaja, IT-instituutti
+358504385317
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu