uutinen 29.5.2024

Matikkaintoa vai matikka-ahdistusta? Motorinen taitotaso vaikuttaa oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin

Matematiikan oppimista voi motivoida lisäämällä oppitunteihin liikkumista. Liikkuvaa matikkaa -tutkimuksen tuoreimpana tuloksena on havaittu, että motorinen taitotaso vaikuttaa oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin. 

Lapsi hyppää seinän edessä. Seinässä on numeroita ja matemaattisia lukuja.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimuksessa selvitettiin opettajien ja 3.-luokkalaisten kokemuksia liikkumista sisältävistä matematiikan oppitunneista. Lisäksi mitattiin oppituntien vaikutuksia matematiikan oppimistuloksiin ja matematiikkaan liittyviin tunteisiin ja asenteisiin, kuten matematiikasta pitämiseen ja matematiikka-ahdistukseen. 

Motorinen taitotaso vaikuttaa tunteisiin ja asenteisiin 

Tuoreimpana Liikkuvaa matikkaa -tutkimuksen tuloksena on havaittu, että motorinen taitotaso vaikuttaa matematiikkaan kohdistuviin tunteisiin ja asenteisiin. 

”Tämä on ensimmäisiä tutkimuksia, jossa osoitettiin, että oppijan motoriset taidot muovaavat sitä, miten liikkuminen oppitunneilla vaikuttaa oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin. Oppilaat, joilla oli hyvät motoriset taidot, matematiikka-ahdistus väheni ja matematiikasta pitäminen lisääntyi. Niillä oppilailla, joilla oli heikommat motoriset taidot, matematiikka-ahdistus lisääntyi ja matematiikasta pitäminen väheni”, kertoo vanhempi tutkija Heidi Syväoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä. 

Tutkimustulosten perusteella on tärkeää eriyttää oppitunneilla liikkumista sisältäviä tehtäviä myös motorisen taitotason näkökulmasta. Kaksoistehtävät, jotka sisältävät sekä motorisen että kognitiivisen haasteen, saattavat olla liian vaikeita lapsille, joilla on motorisen oppimisen pulmia. Oppilaille, joilla on hyvä motorinen taitotaso, voidaan lisätä haastetta ja tukea oppimisen mielekkyyttä. 

Tutkimuksesta on julkaistu artikkeli British Journal of Educational Psychology -tiedelehdessä toukokuussa 2024. 

Tutkimuksessa verrattiin kolmea ryhmää

Liikkuvaa matikkaa -tutkimukseen osallistui 13 koulua, 22 opettajaa ja lähes 400 kolmannen luokan oppilasta Keski-Suomen kouluista. Opettajat oppilaineen arvottiin kolmeen eri ryhmään, ja jokaiselle ryhmälle laadittiin viiden kuukauden ajaksi tuntisuunnitelmat. Tutkimuksessa verrattiin kolmen erilaisen matematiikan oppitunnin vaikutuksia.

Liikkuen matikkaa -ryhmässä matematiikan oppitunnista käytettiin 20 minuuttia siten, että liikkuminen oli yhdistetty matematiikan tehtäviin. Liikuntabreikit-ryhmän oppituntiin kuului kaksi viiden minuutin taukojumppaa. Kolmas ryhmä jatkoi matematiikan opiskelua tavanomaiseen tapaan.

Opettajien haastatteluiden mukaan oppilaiden tunnetason ja sosiaalisen tason kiinnittyminen oli pääosin positiivista molemmissa liikkumista sisältävissä ryhmissä. Osa opettajista oli huolestunut oppimistuloksista ja osaa mietitytti oppilaiden käyttäytyminen tunneilla. 

Opettajien epävarmuus oppimistulosten suhteen osoittautui aiheettomaksi. Uudet tutkimustulokset osoittavat, että oppimistulokset paranivat tutkimuksen aikana yhtä paljon liikkuvissa ryhmissä kuin ryhmässä, joka opiskeli matematiikkaa tavanomaiseen tapaan.

"Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeen tulosten perusteella liikkumisen lisääminen oppitunneille ei välttämättä vaikututa suoraan oppimistuloksiin, mutta sillä saattaa olla positiivisia vaikutuksia oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin sekä tunneperäiseen ja sosiaaliseen kiinnittymiseen oppitunneilla”, toteaa vanhempi tutkija Heidi Syväoja.

Likesin johtama Liikkuvaa matikkaa -tutkimus toteutettiin vuosina 2017–2020. Yhteistyössä Likesin kanssa olivat Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki -instituutti ja Liikkuva koulu -ohjelma. Tutkimuksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuvaa matikkaa -tutkimuksesta on valmistunut Sirpa Sneckin väitöskirja Oulun yliopistoon vuonna 2023. 

Lisätietoja: 
Vanhempi asiantuntija Heidi Syväoja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes, p. 0400 248 133, heidi.syvaoja (a) jamk.fi 

Liikkuvaa matikkaa | Jamk

Effects of physically active maths lessons on children's maths performance and maths‐related affective factors: Multi‐arm cluster randomized controlled trial - Syväoja - British Journal of Educational Psychology - Wiley Online Library

Liikkuvaa matikkaa - Liikkumisen lisääminen alakoulun matematiikan oppitunneille: vaikutukset ja kokemukset | Oulun yliopisto

Heidi Syväoja

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133