uutinen 14.3.2023

Vastuullista koulutuksen kehittämistä vuonna 2022

Jamkin Koulutuksen kehittämisen katsaus summaa kehittämistyömme kestävyyden ja vastuullisuuden saralla ja antaa näytteitä osaamisestamme. Julkaisu on suunnattu korkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville.

Lapsi ja aikuinen katsovat tuulimyllyn pienoismallia.

Jamkin Koulutuksen kehittämisen katsauksiin on koottu vuosittain esimerkkejä korkeakoulun pedagogisesta kehittämisestä. Vuoden 2022 katsaus koottiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoilla kuvaten työelämäläheistä ja digitalisoituvaa osaamisen kehittämistyötä.

Julkaisussa avataan mm. Arenessa linjattujen kestävän kehityksen osaamistavoitteiden sisältymistä Jamkin Future Factory -opintoihin,  vastuullisuuden toteutumista restonomitutkinto-ohjelmissa palvelualan opinnäytetöiden aiheiden sekä matkailun koulutuksen kautta. Lisäksi paneudutaan mm. digitaalisuuden, tekoälyn ja simulaation hyödyntämiseen osana oppimista ja opetusta. 

Jamkin tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista ja jotka vastaavat tulevaisuuden työelämän haasteisiin innovaatioilla ja kilpailukykyisellä osaamisella. Opiskelijan ammatillista kasvua tukevat tulevaisuuden työelämätaidot, kuten kestävän kehityksen osaaminen, kehittyvät parhaiten substanssiopintojen yhteydessä aidoissa työelämän tilanteissa.

Lataa kaikille avoin julkaisu (Theseus)

Lisätietoja

Anne Mecklin

Asiantuntija, Specialist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358408288314

Leena Liimatainen

Kehitysjohtaja, Development Director
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358408219435