uutinen 17.2.2023

Likesin historia yksissä kansissa – Liikuntapääkaupungin rakentaja ja arkisen liikkumisen edelläkävijä

Likes ehti toimia yli 50 vuotta suomalaisen liikuntatieteen ja liikunnan edistämisen kentällä itsenäisenä säätiönä. Likesin historia on nyt yksissä kansissa. Historian on kirjoittanut historiantutkija, FT, Maria Rantala.

Kuvituskuva. Kolme ylöspäin osoittavaa keltaista nuolta.

Jyväskylää liikuntapääkaupungiksi aktiivisesti kehittäneen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n historia Kasvualusta. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes 1969–2022 julkistettiin perjantaina 17. helmikuuta 2023. 

Likes on toimintansa aikana ollut mukana rakentamassa useita jyväskyläläisiä liikuntapyhättöjä. Jyväskylän uimahalli eli nykyinen AaltoAlvari oli Likesin omistuksessa vuosien 1969–2005 välisen ajan. Likesin omistuksessa uimahallia laajennettiin ja peruskorjattiin useamman kerran. Vuosina 1991–1992 Likes rakennutti Hippos-hallin ja sen alla sijaitsevan harjoitusjäähallin. Olipa säätiöllä pieni rooli myös monitoimitalon ja jäähallin rakennusvaiheissa noin kymmenen vuotta aiemmin.

Mutta Likes ei rakentanut vain seiniä. ”Likesin yhteyteen perustettiin useita suomalaisen liikuntakulttuurin ja -tutkimuksen peruspalikoita, joita 2020-luvulla pidämme lähes itsestäänselvyyksinä. Likesillä oli keskeinen rooli liikunnan asiasanaston kehittymisessä. Se oli yksi viidestä paikasta, jossa alettiin tarjota liikuntalääketieteen erikoiskoulutusta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU toimi ensimmäiset 10 vuottaan Likesin siipien suojassa”, summaa historian kirjoittanut Maria Rantala.

Likesin tärkeimpiä kumppaneita olivat Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän yliopisto. 1990-luvun laman jälkimainingeissa Likesin ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyö tiivistyi merkittävästi. Likesillä käynnistyi ohjelmien aikakausi, jonka aikana se alkoi koordinoida useita valtakunnallisia liikkumisen edistämisohjelmia: Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (1995–2019), Liikkuva koulu (2010–), Liikkuva varhaiskasvatus (2017–), Liikkuva opiskelu (2017–) ja Liikkuva aikuinen (2020–).

Tulevaisuus suuremmilla kentillä

Likes ehti toimia yli 50 vuotta suomalaisen liikuntatieteen ja liikunnan edistämisen kentällä itsenäisenä säätiönä. Vuonna 2022 Likesin toiminnot yhdistettiin Jyväskylän ammattikorkeakouluun.

Tänä päivänä Likes on arkisen liikkumisen edistäjä, monitieteinen tutkija ja monipuolinen asiantuntija. Yhdistyminen Jamkin kanssa siirsi Likesin aikaisempaa suuremmalle ja moniulotteisemmalle toimintakentälle. Likes jatkaa nyt arkeaan terveys- ja kuntoutusalan asiantuntijoiden kanssa korkeakouluyhteisössä, jossa sen on mahdollista nousta taas uudelle tasolle liikunnan ja liikkumisen edistämisessä.

Rantala näkee Likesin tulevaisuuden uudessa ympäristössä valoisana. ”Alun perin pelkäksi uimahallisäätiöksi ajateltu Likes tuli rakentaneeksi myös Hippos-hallin ja sen alle harjoitusjäähallin. Kuuden tutkijan tutkimuslaitos kasvoi vuosikymmenien kuluessa yli 50 tutkijaa ja asiantuntijaa työllistäväksi tutkimuskeskukseksi. Seuraavien vuosien aikana nähdään, minkälainen kasvualusta Jamk on. Selvää on, että työtä suomalaisten liikkumisen edistämisen kentällä riittää kaikille, jotka siihen vain uskaltavat tarttua.”

Kirja on ladattavissa Theseuksesta.

Katso kuvia historian julkistamistilaisuudesta täältä. (Kuvaaja: Severi Peura)

Lisätietoja

Maria Rantala

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405029082

Eino Havas

Päällikkö, Likes, Head of Department Likes
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358500605527