uutinen 8.9.2023

Jamk on Vuoden vastuullisin digiteko 2023-finalisti

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa tuotettu ympäristö ja pilottiharjoitus on valittu finalistiksi IT-palveluyritys Atean järjestämässä kisassa, jossa etsitään vuoden vastuullisinta digitekoa. Kilpailun voittajat valitaan yleisöäänestyksellä, joka on käynnissä 30.9.2023 saakka.

Kasvien päällä kyberturvallisuuteen liittyviä kuvakkeita

Jamkin Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanke päättyi vuoden 2023 elokuussa, ja on valittu hankkeessa saavutettujen tulosten perusteella ehdolle vuoden vastuullisimmaksi digiteoksi. Atean järjestämässä kisassa finaalipaikan saavuttivat sellaiset yritykset ja organisaatiot, joiden kehittämä ratkaisu tai palvelu vaikuttaa positiivisesti käyttäjiensä työhön, liiketoimintaan tai koko yhteiskuntaan sekä edistää kestävää kehitystä. 

Kaksivuotisessa Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa kehitettiin kyberturvallisuuden digitaalinen tutkimus- kehitys- ja koulutusympäristö yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen, Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja alan toimijoiden kanssa. Toteutettuun ympäristöön on mallinnettu elintarviketuotannon ja -jakelun kannalta olennaisia järjestelmiä ja toiminteita, ja ympäristö mahdollistaa alan kyberturvallisuusharjoitusten järjestämisen turvallisessa ja realistisessa ympäristössä.  

Hankkeessa kehitettyä ympäristöä myös pilotoitiin onnistuneesti keväällä 2023 järjestetyssä isossa pilottiharjoituksessa, johon osallistui elintarviketuotannon ja -jakelun merkittäviä toimijoita. Pilottiharjoituksessa hiottiin varautumista ja toimimista haastavissa kyberuhkatilanteissa. Lisäksi yhteistyöhankkeessa kehitettiin kolme eri käsikirjaa alan kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseksi. 

”Kaikki nämä yhdessä varmistavat ruoan saatavuutta eri puolilla Suomea sekä kansallista turvallisuuttamme,” sanoo Jamkin JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology) -keskuksen johtava asiantuntija Marko Vatanen, joka oli mukana toteuttamassa ympäristöä. 

Kilpailun tuomaristo perusteli finalistiehdokkuutta mm. siten, että demonstroitu kyberhyökkäys on kiinnostava ja skaalautuva konsepti, jota on mahdollista hyödyntää elintarvikealalla laajemminkin. Myös Elintarvikeketjun kyberturvallisuus-hankkeen projektipäällikkö Elina Suni toivoo jatkoa alan kyberturvallisuusosaamisen kehittämiselle sekä hyvin sujuneen yhteistyön jatkamiselle. 

”Vahvasti digitalisoitunut elintarvikealakin on kiinnostava kohde kyberrikollisuuden näkökulmasta, ruokaketjun toimijoiden välillä on myös paljon keskinäisriippuvuuksia. Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta alan on tärkeä varautua harjoittelemalla kyberyökkäyksiin vastaamista yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa,” muistuttaa Elina Suni. 

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanketta voi äänestää Vuoden vastuullisimmaksi digiteoksi 2023 syyskuun loppuun saakka Atean verkkosivuilla: https://www.atea.fi/vuoden-vastuullisin-digiteko-2023/

Lisätietoa hankkeesta: https://www.jamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-projektit/elintarvikeketjun-kyberturvallisuus

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankeen rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä hankekumppanit. Perustana hankkeelle on Jamkissa toimiva, Suomen johtava riippumaton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC, sekä sen kehittämä RGCE (Realistic Global Cyber Range) harjoitusympäristö. 

Lisätietoja

Marko Vatanen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358405458630