uutinen 10.11.2023

Länsi-Suomen yhteistyöalue kyberharjoitteli yhdessä ensi kertaa – ensi vuonna vuorossa Pohjois-Suomi

Vuoden 2023 terveydenhuollon kansallinen kyberharjoitus (KYHA) järjestettiin 6.–10.11.2023 Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:n tiloissa. Vuosittain vaihtuvassa harjoitteluvuorossa olivat tällä kertaa Länsi-Suomen yhteistyöalueen toimijat.

Petteri Korvala (vas.), Tero Kokkonen ja Rauli Paananen

KYHA-harjoituksissa ylläpidetään kansallista kyberresilienssiä, eli kykyä selvitä vaikeista kyberuhkatilanteista sekä edistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kuluneen viikon KYHA-harjoitukseen osallistuivat terveydenhuollon toimijat, jotka kyberharjoittelivat ensimmäistä kertaa uusien yhteistyöalueiden (YTA) muodostamisen jälkeen. Tänä vuonna harjoitukseen osallistui Länsi-Suomen terveydenhuollon toimijoita vuosittain alueellisesti vaihtuvan vuoron mukaisesti. Mukana olivat muun muassa Satakunnan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, palvelutuottajayhtiö 2M-IT ja Kela.

”Hyvinvointi- ja YTA-alueelle, viranomaisten organisoitumiselle ja kansalliselle viranomaisyhteistyölle on erittäin tärkeää, että kyseiset häiriötilatoimijat ja vastaavat tapaavat fyysisesti ja pääsevät harjoittelemaan yhteistyössä toimimista. Muuten on vaarana, että vaikka kukin yksittäinen organisaatio ja viranomainen toimisivat erinomaisesti omalla tahollaan, yhteistoiminta ei välttämättä toimikaan tositilanteessa riittävän hyvin. Harjoittelu yhdessä mahdollistaa havaita prosessien katkokohdat ja tarpeelliset yhteydet,” sanoo Kirsi Juvila, Satakunnan hyvinvointialueen lääketieteen professiojohtaja, joka osallistui tämän vuoden KYHA-harjoitukseen.

”Hyvinvointialueiden uusi johtajisto edellyttää uudessa ympäristössä niin paikallisten häiriötilanteiden haltuun ottamista kuin myös uutta verkostoitumista niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Verkostojen toimivuutta ei ole testattu vielä tosielämässä. YTA-alueiden kesken sekä valtakunnallisesti tarvitaan erilaista verkostoitumista, ja on erinomaista päästä harjoittelemaan häiriötilanteita yhdessä ja valtakunnallisesti” Juvila jatkaa.

Kyberharjoittelulle entistä enemmän tilausta

Neljästi vuodessa järjestettäviin KYHA-harjoituksiin valitaan osallistujat kansallisen tarpeen perusteella. Valikoidulle joukolle toimijoita räätälöidään harjoituskokonaisuus ja -ympäristö juuri heidän tarpeitaan vastaavaksi. Lisäksi organisaatiot saavat itse vaikuttaa harjoitusviikkoon jo suunnitteluvaiheessa.

”Suunnitteluun osallistumisella organisaatio varmistaa, että harjoitus palvelee harjoittelevaa joukkoa mahdollisimman hyvin,” kertoo Tero Kokkonen, Jamkin IT-instituutin johtaja ja toinen kuluneen harjoitusviikon johtajista.

Ensi vuonna terveydenhuollon KYHA-harjoitus on tarkoitus kohdentaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueen toimijoille, eli hyvinvointialueille sekä näille palveluja tarjoaville yrityksille.

”KYHA-harjoituksiin osallistuminen osoittaa konkreettista panostusta Suomen kyberresilienssin ylläpitämiseksi niiltä organisaatioilta, joiden rooli Suomen kyberympäristön suojelemisessa on ratkaisevan tärkeä. Tavoitteena on saada KYHA-harjoituksille jatkossa rahoitus, joka mahdollistaa kansallisen tarpeen mukaisen harjoittelun eli aiempaa suurempien harjoitusten järjestämisen ” kertoo Rauli Paananen, valtion kyberturvallisuusjohtaja ja toinen harjoitusviikon johtajista.

JYVSECTEC:n järjestämät KYHA-harjoitukset mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeriö ja toteutukseen osallistuu myös Turvallisuuskomitea.

”Kansallisten kyberturvallisuusharjoitusten kokonaisuus on erinomainen tapa edistää suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, ja täyttää siihen liittyvää varautumisvelvollisuutta,” sanoo Petteri Korvala, Turvallisuuskomitean pääsihteeri, joka oli tällä viikolla tutustumassa harjoitukseen.

Lisätietoja

Tero Kokkonen

Johtaja IT-instituutti, Director Institute of Information Technology
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504385317