uutinen 12.9.2023

Biotalouskampuksen avoimet ovet houkutteli yli 2000 kävijää

Lauantaina 9.9.2023 järjestettyyn Biotalouskampuspäivään osallistui yli 2000 kävijää. Avointen ovien päivänä yleisöllä oli mahdollisuus tutustua niin kampuksen omaan toimintaan kuin yhteistyökumppaneiden tarjontaan. Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (Kesk.) painotti juhlapuheessaan vastavalmistuneille agrologeille suomalaisen ruokaketjun merkitystä. Biotalouskampuksella Saarijärven Tarvaalassa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken maa- ja metsätalous- sekä ympäristöalat.

Biotalouskampuspäivä 2023 agrologien valmistujaiset juhlapuhe Sami Tiihonen

Kuva: vastavalmistuneiden puheen piti agrologi (AMK) Sami Tiihonen.

”Me olemme Euroopassa johtotähti koko maailmaa koskevassa ilmastohaasteessa, koskien sekä energiasiirtymää fossiilisista raaka-aineista uusiutuviin, että digitalisaatiota”, sanoi Euroopan parlamentin jäsen, ministeri Mauri Pekkarinen. ”Ongelmana on tällä hetkellä, että tieteellinen tutkimus ei generoidu riittävän nopeasti uusiksi innovaatioiksi, jotka voidaan tuotteistaa ja kaupallistaa markkinoille. Suomella on erittäin hyvä sauma, sillä uusi aika on enemmän kotimaista, paikallista, sekä ilmastokysymyksen vuoksi enemmän uusiutuvaa ja päästötöntä. Tähän kaikkeen Suomella on erinomaiset vastaukset.”

Pekkarinen haastoi metsäteollisuutta hyödyntämään tutkimusta ja tuottamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita. ”Suomessa on paljon potentiaalia kehittyä raaka-aineiden tuottajasta korkean jalostusasteen tuotteiden viejäksi, myös kestävän kehityksen näkökulmasta.” Vastavalmistuneita agrologeja Pekkarinen kehotti osaltaan huolehtimaan siitä, että koko suomalainen ruokaketju vastaa paitsi kotimaassa myös globaalisti kestävän kehityksen haasteisiin.

Biotalouskampuksen avointen ovien päivässä yleisö tutustui tomintaan kuuden erilaisen teemapolun kautta. Ruoka ja huoltovarmuus -teemapolun varrella oli mahdollisuus esimerkiksi vierailla opetusnavetassa, tutustua älymaatalouden teknologioihin ja viljelykoneisiin, sekä tehdä ostoksia lähituotetorilla. Energiapolulla oli tarjolla tietoa ja näytöksiä mm. biokaasusta, aurinkoenergiasta, Jamk Biotalousinstituutin testaus- ja tuotekehitysmahdollisuuksista, ja erillisenä tutustumispisteenä Ariterm Oy:n ja SoilCare Oy:n lämpökeskus ja biohiilen valmistus.

Metsä-teemapolku puolestaan tarjosi esimerkiksi sahahuolto- ja puunkaatonäytöksiä, tutustumista metsäkoneisiin ja -simulaattoreihin, sekä tietoa suometsien kestävästä hoidosta. Hyvinvointiin keskityttiin niin eläinten kuin ihmisten näkökulmasta monilla rasteilla, kuten luontoäänimaailmassa ja opiskelijoiden vapaa-ajan mahdollisuuksien esittelyssä. Kestävä kehitys näkyy Biotalouskampuksen arjessa monin tavoin, ja avointen ovien päivässä teema oli esillä mm. juomaveden laadun testaamisessa, maatalousmuovien kierrättämisessä ja korjausrakentamisessa. Kuluva vuosi on Tapperien Taideseuran 30-vuotisjuhlavuosi, ja kampuksella tämä näkyi niin taidenäyttelynä ja -työpajana kuin runopolkuna.