uutinen 3.1.2022

Likes yhdistyi osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua

Likesin yhdistyminen osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikköä nostaa Jamkin Suomen kärkiosaajien joukkoon hyvinvointiin ja liikkumiseen liittyvän osaamisen edistäjänä.

Likes yhdistyi osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua.jpeg

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n toiminnot ovat siirtyneet osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintoja 1.1.2022 alkaen. Yhdistymisen myötä Jamkiin siirtyy Likesistä 47 henkilöä vanhoina ja 9 henkilöä uusina työntekijöinä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikosken mukaan monialaisen Jamkin ja Likesin osaamisen yhdistyminen luo mahdollisuuksia uusien innovatiivisten avauksien löytämiseen.

”Likesin liittyminen Jamkiin vahvistaa ja laadullistaa meneillään olevaa korkeakoulumme kasvua. Likesin vahvuudet liikkumisen ja kansanterveyden tutkimuslähtöisessä ja ennakoivassa edistämisessä ovat merkittävä lisä Jamkin hyvinvointiosaamiseen”, toteaa Saarikoski.

Valtaosa Likesin henkilökunnasta siirtyy Jamkin Lutakon kampuksella sijaitsevaan hyvinvointiyksikköön. Hyvinvointiyksikön johtaja Pertti Malkki kuvaa yhdistymisprosessia jouhevaksi ja ennakoivaksi.

”Syksyn 2021 aikana olemme ottaneet vahvaa etunojaa tulevaisuuteen ja tehneet konkreettisia yhteistyön avauksia. Näistä esimerkkeinä vaikkapa usean asiantuntijan voimin tehdyt yhteiset hankehaut ja tulevat palveluliiketoiminnan avaukset. Olemme olleet ristiin toistemme työryhmissä ja näin tutustuneet toisiimme sekä toistemme toiminnan sisältöihin”, Malkki kertoo.

Noin neljänkymmenen työntekijän siirtyminen Lutakon kampuksella olevan Dynamon tiloihin on vaatinut uutta ajattelua työtilasuunnittelulta. Siihen on kuitenkin saatu alkuvauhtia, kun koronan myötä Jamkissa on siirrytty hybridityöskentelymalliin, jossa töitä tehdään joustavasti niin etänä kuin kampuksillakin. Uuden tilasuunnittelun myötä Dynamolle rakentuu paikkavapaa hybridityömallin mukainen työympäristö.

Osa Likesistä siirtyvästä henkilöstöstä tulee työskentelemään myös Jamkin pääkampuksella Rajakadulla ja osa Helsingissä, mm. Opetushallituksen tiloissa.

Yhdistymisprosessi käynnistyi aiesopimuksella lokakuussa 2020. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi toimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen kesäkuussa 2021. Yhdistyminen sai lopullisen sinettinsä, kun sopimuksen täytäntöönpanon ehdot hyväksyttiin joulukuun lopussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa ja Likesin hallituksessa. Yhdistymisen myötä Jamkin henkilöstömäärä nousee tammikuun 2022 alussa liki 900 henkilöön.

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski
Toimitusjohtaja, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 447 1003
Jyväskylän ammattikorkeakoulu