uutinen 10.3.2022

Lasten ja nuorten liikkumisen yhteenveto on julkaistu tiedolla johtamisen tueksi

Suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä on julkaistu nyt neljättä kertaa tutkimuspohjainen Tuloskortti. Julkaisu tarjoaa valtakunnallisen yhteenvedon tiedolla johtamisen tueksi lasten ja nuorten liikkumisen edistäjille. Uusimmassa Tuloskortissa tuloksia tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös toimintarajoitteisuuden ja ulkomaalaistaustan mukaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoima Tuloskortti on toteutettu yhteistyössä kansallisen asiantuntijaryhmän kanssa. 

Lapsi leikkipuistossa

Tuloskorttiin on koottu uusin tieto eri ikäisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä. Tuloskortti sisältää ajantasaisen tilannekuvan lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen osa-alueista sekä liikkumista tukevien yhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteiden osalta.

“On tärkeää tunnistaa, miten moni eri taho pystyy vaikuttamaan lasten ja nuorten liikkumiseen. Tuloskortti tarjoaa näkökulmia siihen, miten muun muassa varhaiskasvatus, oppilaitokset, liikuntaseurat, perheet sekä päätöksentekijät kunnissa voivat mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten liikkumista”, sanoo johtava tutkija Tuija Tammelin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä. 

Tuloskortissa tuloksia tarkastellaan iän ja sukupuolen lisäksi ensimmäistä kertaa myös ulkomaalaistaustan ja toimintarajoitteisuuden mukaan. Lapsista ja nuorista noin 10 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia, ja noin 15–20 prosentilla on jokin toimintarajoite, joka vaikeuttaa heidän arkeaan. 

Liikkumiseen tukea tarvitsevat eniten ne lapset ja nuoret, jotka liikkuvat todella vähän. Vähän liikkuvien osuus on suurin toimintarajoitteita kokevien sekä ulkomaalaistaustaisten keskuudessa. 

“Tuloksista käy ilmi, että 8.–9.-luokkalaisista vähän liikkuvia on neljäsosa, mutta saman ikäisistä toimintarajoitteisista kolmasosa ja ulkomaalaistaustaisista tytöistä puolet. Lisäksi toimintarajoitteita kokevilla lapsilla ja nuorilla etenkin omatoiminen liikkuminen on ohjattua liikuntaa vähäisempää”, sanoo tutkija Piritta Asunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä. 

Kunnilla tärkeä rooli tiedon kerääjänä ja hyödyntäjänä  

Kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla on vaikutusta lasten ja nuorten liikkumiseen. Etenkin kunnat ovat keskeisessä roolissa lasten ja nuorten liikkumiseen liittyvässä päätöksenteossa, myös hyvinvointialueiden muodostumisen myötä. 

Tuloskorttiin on koottu tietoa kaikkien lasten ja nuorten liikkumisesta mutta tuloksia on nostettu myös ryhmittäin. Tuloskortti antaakin eväitä eri ryhmien näkökulmista päätöksenteon ja tiedolla johtamisen prosesseihin. Tiedolla johtamisessa on kyse tiedon analysoinnista ja hyödyntämisestä päätöksenteossa. Kunnissa tiedolla johtamiseen kaivataan kohdennetumpaa seurantaa ja arviointia lasten ja nuorten liikkumisesta muun muassa iän, sukupuolen, toimintarajoitteisuuden ja ulkomaalaistaustan osalta. 

“Olisi tärkeää päästä yleisemmän tason tiedosta kohdennetumpaan tietoon, esimerkiksi toimintarajoitteisten lasten ja nuorten osalta. Yksityiskohtaisella tiedolla pystytään konkreettisemmin kehittämään ja kohdentamaan toimintaa kunnissa ja hyvinvointialueilla", kommentoi Laukaan kunnan vapaa-aikajohtaja Salla Turpeinen.

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoima, ja se on toteutettu yhteistyössä kansallisen asiantuntijaryhmän kanssa. Suomen Tuloskortti on osa 60 maan tai alueen kansainvälistä Active Healthy Kids Global Alliance -yhteenliittymää. Suomi on ollut mukana Tuloskortti-työssä vuosina 2014, 2016, 2018 ja 2022. Kansainvälinen vertailu julkaistaan maailman terveysliikunnan kongressissa lokakuussa 2022.

Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti 2022 -julkaisu on saatavilla verkossa: www.likes.fi/tuloskorttiLisätietoja: 

Katariina Kämppi

tutkija  

+358400103703  

[email protected]  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu  

Piritta Asunta  

tutkija, yhdenvertaisuus liikunnassa 

+358505765212  

[email protected]

Jyväskylän ammattikorkeakoulu  

Tuija Tammelin  

johtava tutkija  

+358400247998  

[email protected]  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu