uutinen 30.11.2022

Jamkista valmistuneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa 

Selvitimme valtakunnallisella uraseurantakyselyllä viisi vuotta sitten AMK- ja YAMK -tutkinnoista valmistuneiden urapolkuja ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Tulokset olivat hyviä, mutta kehitettävääkin löytyi.

Valmistuva opiskelija

Tutkinto antaa valmiudet työelämään

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuoreet tulokset kertovat, että Jamkin alumnit ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon ja urapolkuunsa. AMK-tutkinnon suorittaneet ovat valtakunnallisellakin tasolla tyytyväisiä tutkintoonsa (85 % vastaajista). Myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista vastaajista tyytyväisiä on 87 %, kaksi prosenttiyksikköä edellistä vuotta enemmän.

Jamkissa AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneista 84 % on vähintään melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. 73 % vastaajista kertoo tutkinnon antaneen riittävät valmiudet työelämään. Alumnien mukaan työelämäosaamisista parhaiten kehittyivät kyky oppia ja omaksua uutta, tiedonhankintataidot, itsenäinen työskentely ja ajanhallinta sekä oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus.  

Eniten petrattavaa opintosisältöihin liittyen v. 2017 Jamkista valmistuneet löysivät stressinsietokyvyn kasvattamisessa ja uusiin tilanteisiin sopeutumisessa.

"Tässä saattaa heijastua myös viime vuosien maailmanlaajuisten kriisien tuottama arvaamattomuus yhteiskunnassa. Työelämä on muuttunut huomattavasti valmistumista seuranneina vuosina", miettii suunnittelija Elina Kirjalainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Jamkin alumnit ovat kuitenkin hyvin tyytyväisiä työuriinsa. 78 % vastaajista työskentelee tutkintoaan vastaavalla alalla, ja 88 % on vähintään melko tyytyväisiä työuraansa. Mediaanipalkat 5 vuotta sitten valmistuneilla Jamkin alumneilla olivat 3 230€ (AMK-tutkinnon suorittaneet) ja 4 300€ (YAMK-tutkinnon suorittaneet).  

Lisätietoa uraseurannasta Jamkissa

Elina Kirjalainen

Suunnittelija, Administrative Planner
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358400159422