uutinen 4.10.2022

Jamkin ja Elomaticin yhteistyö vastaa elinkeinoelämän muutoksiin

Kolmivuotisella kumppanuussopimuksella Jamk ja Elomatic varmistavat osaajien riittävyyden jatkossakin muun muassa sähkö-automaatiotekniikan sekä prosessitekniikan tarpeisiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tehnyt intensiivistä ja kokonaisvaltaista yhteistyötä Elomaticin kanssa jo vuosikymmeniä. Kumppanit allekirjoittivat kolmevuotisen yhteistyösopimuksen kehittääkseen yhteistyön systemaattisuutta entisestään sekä luodakseen laaja-alaisia ratkaisuja molempien osapuolten tarpeiden yhteensovittamiseksi. Myös uusia yhteistyön muotoja halutaan kehittää.

Elomatic työllistää lähes 1200 asiantuntijaa globaalisti. Jyväskylän toimipisteellä työskentelee tällä hetkellä 270 henkilöä, joista valtaosa on Jamkista valmistuneita insinöörejä. Osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin erityisesti sähkö-automaatiotekniikan sekä prosessitekniikan suunnittelutarpeisiin. Yhteistyökumppanuus onkin noussut yrityksen silmissä yhä tärkeämmäksi rekrytointikanavaksi.

”Pitkäjänteinen kumppanuus on elintärkeää yritysten kannalta. Maailma muuttuu, työntekijät vaihtuvat ja kehitysvauhti kiihtyy. Tarvitsemme jatkuvasti lisää osaavia tekijöitä. Jamkin merkitys Elomaticin kannalta on keskeinen. Jos Jamkia ei olisi, en tiedä saisimmeko tarvitsemiamme henkilöstöresursseja täyteen toimiaksemme Jyväskylässä”, toteaa Elomaticin toimialajohtaja Timo Pirinen.

”Haluamme olla jatkossakin johtava teollisuuden edelläkävijä ja Jamk on merkittävän kouluttajan asemassa meille keskeisillä osa-alueilla. Korkea laatu, kehityksen kärki ja asiakkaan arvostus ovat meillä avainasemassa myös tulevaisuudessa.”

Sopimus vastaa osaltaan myös ympäröivän elinkeinoelämän muutoksiin sekä sieltä nouseviin uusiin tarpeisiin.

”Vahvistamalla yhteistyötä opiskelijat saavat tuoreimman työelämätiedon käyttöönsä ja Elomatic osaavaa työvoimaa. Myös yrityslähtöiselle projektitoiminnalle sekä henkilöstön jatkokoulutukselle on kysyntää”, toteaa teollisuustekniikan päällikkö Harri Peuranen Jamkista.

”Katsomme yhteistyön kokonaisuutta laajemmasta perspektiivistä ja syvennämme keskusteluyhteyttä mm. digitaalisen suunnittelun ja tekoälyn hyödyntämisen teemoilla. Yhteistyö on erittäin tärkeää molempien osapuolien kehittymisen kannalta.”

Kumppanuusyhteistyö tiivistää toimintaa myös teknologian edistämisessä ja tutkimushankkeissa. Molemminpuolinen yhteistyö, kuten uuden tiedon välittäminen ja viimeisimmän tiedon koulutustilaisuudet, hyödyttää molempia osapuolia.

”Kaiken toiminnan keskiössä on uusien osaajien koulutus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin; tiedämme millaisilla tiedoilla ja taidoilla koulutettuja insinöörejä saamme. Haluamme töihin sekä harjoitteluun myös kansainvälisiä opiskelijoita, sillä kansainvälisyys on yksi strategisista valinnoistamme. Osallistumme myös kansainvälisiin projekteihin yhdessä Jamkin kanssa”, täydentää liiketoimintajohtaja Arto Sampo Elomatic Oy:stä. 

Lisätietoja: 
Harri Peuranen, päällikkö, teollisuustekniikka
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 647 069 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Timo Pirinen, toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@elomatic.com
p. 050 535 1770
Elomatic Oy

Arto Sampo, liiketoimintajohtaja
etunimi.sukunimi@elomatic.com
p. 050 530 8370
Elomatic Oy